Розмір шрифту: A A A
Колір сайту: A A A A
Перейти до повної версії сайту
21.07.2017

Про затвердження Положення про конкурс на кращу екскурсію містом Коломиєю та на кращого гіда-екскурсовода

Завантажити положення

УКРАЇНА

Коломийська міська рада Івано-Франківської області

Сьоме демократичне скликання

_________ сесія

Р І Ш Е Н Н Я

 

від ___________                             м. Коломия                                       №_________

 

Про затвердження Положення про конкурс на кращу екскурсію містом Коломиєю та на кращого гіда-екскурсовода                                     

 

З метою створення нових туристичних маршрутів та підвищення професійної майстерності екскурсоводів та гідів-перекладачів, керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», рішенням Івано-Франківської обласної ради від 16.10.2015 р. №1820-39/2015 «Про комплексну регіональну цільову програму розвитку туризму в області на 2016-2020 роки», рішенням Коломийської міської ради від 13.04.2016 р. №318-6/2016 «Про затвердження Програми розвитку  туризму в місті Коломиї на 2016-2020 роки» міська рада

                                       

вирішила:

 

         1. Затвердити Положення про конкурс на кращу екскурсію містом Коломиєю та на кращого гіда-екскурсовода (додається).

         2. Відділу інформаційної політики міської ради оприлюднити рішення на офіційному веб-сайті міської ради та у місцевих засобах масової інформації.

         3. Організацію виконання рішення покласти на першого заступника міського голови С. Коцюра.

         4. Контроль за виконанням рішення доручити постійній комісії з питаньосвіти, культури, спорту, інформаційної та молодіжної політики, соціального захисту та охорони здоров’я та постійній комісії з питань бюджету, інвестицій, соціально-економічного розвитку та зовнішньоекономічних відносин.

 

 

 

 

 

Міський голова                                                                                        І. Слюзар

 

 

 


ЗАТВЕРДЖЕНО

рішення міської ради

від ________№__________

 

Положення

про конкурс на кращу екскурсію містом Коломиєю

та на кращого гіда-екскурсовода

 

1. Загальні положення

1.1. Положення про конкурс на кращу екскурсію містом Коломиєю та на кращого гіда-екскурсовода (далі – Положення) визначає єдині вимоги щодо визначення кращої екскурсії містом Коломиєю та на кращого гіда-екскурсовода.

1.2. Організатор конкурсу – відділ інвестиційної політики, зовнішньоекономічної діяльності та енергозбереження міської ради (далі – Організатор).

1.2.  Визначення основних термінів:

1.3.1. Технологічна мапа екскурсії – основний методичний документ екскурсії, де викладаються: мета, завдання та рекомендації щодо проведення екскурсії; послідовність і тривалість демонстрації об'єктів, наочних приладь; вказуються та описуються методичні прийоми показу та розповіді;

1.3.2. Портфель екскурсовода – умовна назва комплексу наочних приладь (фотографій, копій документів, географічних карт, схем, репродукцій з картин тощо), пов'язаних з наданням туристичних послуг;

1.3.3. Схема маршруту екскурсії – заздалегідь ретельно розроблений шлях проходження екскурсійної групи, пов'язаний з процесом послідовного показу об'єктів і розповіді про них.

 

2. Мета і завдання конкурсу

2.1. Метою та завданням Конкурсу є:

- закріплення позитивного іміджу Коломиї як туристичного центру на внутрішньому та зовнішньому ринках;

- збільшення чисельності в'їзного та внутрішнього туриста;

-залучення представників туристичної галузі міста, науковців, молоді, громадських активістів до популяризації туризму;

-ознайомлення населення з туристичним потенціалом міста, його історією та сьогоденням, традиціями, культурними цінностями, природою тощо;

-підвищення наукового та методичного рівня екскурсійних заходів, професійної майстерності екскурсоводів та гідів-перекладачів.

 

3. Умови та порядок проведення конкурсу

3.1. Для організації та проведення Конкурсу, а також оголошення його результатів, розпорядженням міського голови створюється та затверджується персональний склад конкурсної комісії з визначення кращої екскурсії містом Коломия та кращого гіда-екскурсовода.

3.2. Пропозиції про участь у конкурсі подаються до відділу інвестиційної політики, зовнішньоекономічної діяльності та енергозбереження міської ради в період з 01 вересня до 01 жовтня 2017 року, шляхом подання анкети-заявки (Додаток  1).

3.3.  До участі у конкурсі запрошуються всі зацікавлені особи.

3.4 Вимоги до переліку документів на участь у конкурсі:

- паспортні дані автора роботи;

- технологічна мапа екскурсії (Додаток 2);

- схема маршруту екскурсії;

- наукове обґрунтування матеріалу;

- матеріали «портфеля екскурсовода» ;

3.5. Конкурсна комісія відбирає кращі з поданих робіт та прослуховує їх на місцевості.

 

4. Визначення переможців конкурсу

4.1. Визначення переможців проводиться у двох номінаціях: кращий екскурсійний маршрут та кращий гід-екскурсовод

         4.2. Оцінюватимуться роботи за такими критеріями:

- новизна та креативність (6 балів);

- історична та краєзнавча цінність відвідуваної місцевості (4 бали);

- якість та доступність викладання (3 бали);

- тематична та стилістична єдність маршруту (3 бали);

- доступність екскурсійного маршруту (3 бали);

- охайність та правильне оформлення документації, наявність додаткових матеріалів (1 бал).

4.3. Загальна кількість балів складає 20 балів.

4.4. Підсумки конкурсу та переможці будуть визначені 20 жовтня 2017 року.

 

5. Нагородження переможця конкурсу

5.1. Переможець конкурсу (у кожній номінації) нагороджується грошовою винагородою у сумі  5 000 (п’ять тисяч) гривень кожен.

5.2. Після оголошення переможця конкурсу робота та інформація про її автора опубліковуються в засобах масової інформації.

5.3. Після виплати винагороди автору робота стає власністю територіальної громади міста в особі Коломийської міської ради.

 

 

 

 

Міський голова                                                                                      І. Слюзар

 

 

 

 

 

 

Додаток 1                                                                                                             до Положення про конкурс

                                                                                 на кращу екскурсію містом

                                                                                 Коломиєюта на кращого гіда-

ексурсовода

 

 

 

Анкета-заявка

на участь у конкурсі на кращу екскурсію містом Коломиєю та на кращого гіда-екскурсовода

Прізвище, ім'я, по батькові учасника___________________________________

(або назва організації)_______________________________________________

__________________________________________________________________

 

 

 

Поштова адреса, телефон, e-mail.

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

 

 

 

 

 

Дата подання заявки „____”__________________20__р.

 

Підпис учасника                                                           _____________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток  2

до Положення про конкурс

на кращу екскурсію містом

Коломиєюта на кращого

гіда-ексурсовода

 

 

 

Технологічна мапа екскурсії

 

Назва екскурсії _______________________________________________

Тривалість (год.) _____________________________________________

Протяжність (км.) ____________________________________________

Автор-розробник (автор, колектив, організація) ___________________

Тематичний напрямок екскурсії _________________________________

 

Ділянки (етапи) переміщення за маршрутом з місця збору екскурсантів до останнього пункту на конкретній ділянці маршруту

Місця зупинок

Об’єкт показу

Тривалість показу

Основний зміст інформації

Вказівки по організації

Методичні вказівки

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Повернення до списку