Розмір шрифту: A A A
Колір сайту: A A A A
Перейти до повної версії сайту
30.01.2018

Конкурс із відбору уповноважених осіб на право організації аукціонів з продажу комунального майна в 2018р.

         Оголошується конкурс по відбору уповноважених осіб на право організації проведення аукціонів з продажу комунального майна в 2018році.

До участі у конкурсі допускаються суб'єкти господарської діяльності, що в установленому порядку створені і зареєстровані відповідно до чинного законодавства України, та які:

- мають право на організацію продажу комунального майна;

- мають досвід проведення аукціонів не менше трьох років;

- подали на розгляд комісії заяву та повний пакет документів.

Для участі в конкурсі претенденти повинні подати до конкурсної комісії міської ради такі документи:

1) заяву про участь у конкурсі із зазначенням повного найменування, реквізитів, форми власності та статусу підприємства, складу керівництва, чисельності працівників, спеціалізації претендента, який виявив бажання брати участь у конкурсі;

2) копії установчого документа (статуту або засновницького договору), свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи, довідки про включення до ЄДРПОУ, засвідчені підписом керівника та печаткою учасника конкурсу;

3) копію договору про організацію продажу майна, що перебуває у державній власності;

4) інформацію про фінансову спроможність загального (власного та позичкового) капіталу, засвідчену керівником учасника конкурсу; копії балансу та звіту про фінансові результати за попередній рік; результати останньої аудиторської перевірки; довідку про відсутність несвоєчасно погашеного кредиту, протермінованих боргових зобов'язань при здійсненні діяльності, пов'язаної з наданням аналогічних послуг;

5) інформацію про компетенцію та досвід роботи, а також технічні можливості для забезпечення організації відчуження майна та виконання взятих зобов'язань стосовно їх проведення, яка повинна містити обов'язкову інформацію:

а) про кількість угод (договорів), укладених за результатами аукціонів протягом останніх двох років, та обсяги реалізованого майна;

б) наявність у штаті підготовлених фахівців, у тому числі не менше двох фахівців з відчуження об'єктів державної та комунальної власності та продажу майна в процесі приватизації (підтверджується копіями кваліфікаційних сертифікатів фахівців);

         в) про розмір плати за користування послугами претендента за останній рік у відсотках до вартості проданого майна.

Конкурсна пропозиція претендента подається в окремому запечатаному конверті і має містити крім вищезазначеного пропозицію щодо розміру плати за надання послуг претендентом у відсотках до вартості майна, яке пропонується до продажу.

Конкурсна пропозиція подається до управління комунального господарства міської ради (пл. Відродження. 1) до 16 лютого 2017року 15 год. 00хв.

Засідання конкурсної комісії відбудеться о 15 год. 20 лютого 2017р. за адресою: пл. Відродження, 1.

Міський голова                                                                                         І. Слюзар

Волошенюк

Гнатюк 4785247852

Гнатюк 20758


Повернення до списку