Розмір шрифту: A A A
Колір сайту: A A A A
Перейти до повної версії сайту
27.02.2018

громадські слухання з питання «Про перелік платних послуг та цін на них, що виконуються архівним відділом міської ради»

    13 березня 2018 року о 16:00 год. в залі засідань міської ради відбудуться  громадські слухання з питання «Про    перелік   платних   послуг та цін  на них, що  виконуються архівним відділом міської  ради». Запрошуємо заступників міського голови, начальників відділів і управлінь міської ради, депутатів та членів виконавчого комітету міської ради, мешканців міста, керівників підприємств та установ міста, представників громадських організацій, приватних підприємців  та ЗМІ.

ПЕРЕЛІК ПЛАТНИХ ПОСЛУГ ТА ЦІНИ
на роботи (послуги) із забезпечення збереженості, науково-технічного опрацювання документів на підприємствах, в установах, організаціях та у сфері використання архівних документів, що виконуються архівним відділом міської ради

з/п    Найменування видів робіт
(послуг)    Одиниця
виміру    Ціна,
грн.коп
1    2    3    4
1.1
    УПОРЯДКУВАННЯ ДОКУМЕНТІВ І СПРАВ

1.1.1
    Складання історичних довідок на фонди установ, організацій та підприємств

1.1.1.1
    за період більше 10 років
    1 історична
довідка
    973,07

1.1.1.2
    за період від 5 років до 10 років
    1 історична
довідка
    583,84

1.1.1.3
    за період  від 1 року до 5 років
    1 історична
довідка
    291,92

1.1.2
    Систематизація справ до проведення експертизи цінності документів і справ

1.1.2.1
    усередині фондів – за роками або структурними частинами
    10 од. збер.
    6,49

1.1.3
    Проведення експертизи наукової і практичної цінності

1.1.3.1    управлінської документації

1.1.3.1.1
    з поаркушним переглядом документів
    1 од. збер.
    7,78

1.1.3.1.2
    без поаркушного перегляду документів    10 од. збер.
    17,69

1    2    3    4
1.1.3.2
    творчої документації
    1 од збер.
    12,97

1.1.3.3
    науково-технічної документації

1.1.3.3.1
    текстової

1.1.3.3.1.1
    з поаркушним переглядом документів
    1 од. збер.
    7,78

1.1.3.3.1.2
    без поаркушного перегляду документів
    10.од. збер.
    9,73

1.1.3.3.2
    графічної
    10 аркушів
    9,73

1.1.3.4
    документів особового походження
    10 документів
    11,45

1.1.3.5
    документів на особовий склад (у тому числі особових справ)
    50 аркушів
    5,72

1.1.3.5.1
    з поаркушним переглядом документів
    1 од. збер.
    4,32

1.1.3.5.2
    без поаркушного перегляду документів
    10 од. збер.
    7,21

1.1.4
    Формування справ із розсипу документів та переформування справ

1.1.4.1
    з управлінською документацією
    10 аркушів
    2,43

1.1.4.2
    з творчою документацією
    10 аркушів
    2,78

1.1.4.3
    з науково-технічною документацією

1.1.4.3.1
    текстовою
    100 од. збер.
    194,61

1.1.4.3.2
    графічною
    10 аркушів
    6,49

1.1.4.4
    з документів особового походження
    1 од. збер.
    3,891    2    3    4
1.1.4.5    на особовий склад
    50 аркушів    9,73
1.1.5
    Систематизація аркушів у справі

1.1.5.1
    машинописний  (без правки) або розбірливий рукописний текст
    100 аркушів
    16,22

1.1.5.2
    машинописний  або рукописний текст з правками та вставками,що утруднюють прочитання
    100 аркушів
    24,33

1.1.6
    Складання заголовків справ

1.1.6.1
    управлінської документації
    1 заголовок
    6,49

1.1.6.2
    творчої документації
    1 заголовок
    12,97

1.1.6.3
    науково-технічної документації
    1 заголовок
    3,89

1.1.6.4
    документів особового походження
    1 заголовок
    7,78

1.1.6.5
    на особові справи
    10 заголовків
    16,22

1.1.7
    Складання внутрішніх описів документів у справах

1.1.7.1
    з управлінською документацією
    1 заголовок
    2,59

1.1.7.2
    з текстовою науково-технічною, творчою документацією
    1 заголовок
    3,24

1.1.8
    Редагування заголовків справ
    10 заголовків
    19,64

1.1.9
    Розброшуровування неправильно сформованих справ, вилучення скріпок

    1 од. збер.
    2,43

1    2    3    4
1.1.10
    Підшивання справ

1.1.10.1
    з управлінською, творчою,  науково- технічною текстовою документацією
1.1.10.1.1
    кількістю до 25-ти аркушів
    1 од. збер.
    3,74

1.1.10.1.2
    кількістю до 50-ти аркушів
    1 од. збер.
    4,63

1.1.10.1.3
    кількістю до 100 аркушів
    1 од. збер.
    8,85

1.1.10.1.4
    кількістю до 150-ти аркушів
    1 од. збер.
    10,81

1.1.10.2
    кількістю понад 150 аркушів або з нестандартними аркушами
    1 од. збер.
    13,90

1.1.10.3
    документів особового походження
    1 од. збер.
    6,49

1.1.11
    Нумерація аркушів у справах

1.1.11.1
    обсягом до 150 арк.
    100 аркушів
    7,78

1.1.11.2
    обсягом до 50 арк.
    100 аркушів
    15,57

1.1.11.3
    обсягом понад 150 аркушів  або нестандартних за форматом і якістю аркушів, розшитих справ
    100 аркушів
    17,69

1.1.11.4
    графічної документації
    100 аркушів
    19,46

1.1.12
    Перенумеровування аркушів у справах

1.1.12.1
    обсягом до 150 арк.
    100 аркушів
    11,45

1.1.12.2
    обсягом до  50 арк.
    50 аркушів
    8,85

1.1.12.3
    нестандартних за форматом і якістю аркушів, розшитих справ
    100 аркушів
    21,62

1.1.12.4    графічної документації    100 аркушів    25,95

1    2    3    4
1.1.13
    Перевіряння нумерації у справах

1.1.13.1
    обсягом до 150 арк.
    100 аркушів
    3,24

1.1.13.2    обсягом до  50 арк.
    100 аркушів    6,49
1.1.13.3
    обсягом понад 150 аркушів  або нестандартних за форматом і якістю аркушів, розшитих справ
    100 аркушів
    7,78

1.1.13.4
    графічної документації
    100 аркушів
    38,92

1.1.14
    Оформлення обкладинок справ або титульних аркушів

1.1.14.1
    при наявності друкарської
обкладинки або титулу установи
    1 обкладинка
    2,78

1.1.14.2
    при відсутності друкарської
обкладинки або титулу установи
    1 обкладинка
    3,89

1.1.14.3
    особових справ
    1 обкладинка
    1,39

1.1.15
    Вклеювання титульних і засвідчувальних аркушів
    10 аркушів
    8,65

1.1.16
    Систематизація справ усередині фондів
    10 од. збер.
    3,89

1.1.17
    Проставлення архівних шифрів на обкладинках справ

1.1.17.1
    без проставлення штемпелів
    10 од. збер.
    5,56

1.1.17.2
    з проставленням штемпелів
    10 од. збер.
    6,95

1.1.18
    Складання описів справ

1.1.18.1
    з внесенням до опису іншо-мовних слів (латинський шрифт, до 20 знаків іншомов-ного тексту в кожному –загол.)    1 заголовок
    2,78
1    2    3    4

1.1.18.2
    
рукописних
    
10 заголовків
    
19,46

1.1.19    Оформлення описів
    1 опис    194,61
1.1.20
    Складання актів про виділення до знищення тих документів і справ, які не підлягають зберіганню
    1 позиція акту
    4,87

1.1.21
    Складання переліків (актів, довідок) на відсутні документи установ  обласного значення
    1 перелік
    389,23

1.1.22
    Приймання-здавання справ установ після завершення робіт з упорядкування документів і справ
    10 од. збер.
    6,95

1.1.23
    Складання актів про завершення упорядкування документів і справ установ  обласного значення
    1 акт
    389,23

1.1.24
    Приймання документів на державне  зберігання
    1 одиниця
зберігання
    97,31

1.1.25
    Підготовка номенклатур справ установ

1.1.25.1
    Проведення організаційної роботи в установах
    1 установа
    145,96

1.1.25.2
    розроблення схем побудови
номенклатур справ установ
    1 схема
    583,84

1.1.25.3
    визначення наукової і практичної цінності документів з метою
встановлення строків їх подальшого зберігання:

1.1.25.3.1
    з поаркушним перегляданням    1 од. збер.
    7,78

1.1.25.3.2
    без поаркушного переглядання справ    10 од. збер.
    17,69


1    2    3    4
1.1.25.4
    складання заголовків справ і
Документів
    1 заголовок
    6,49

1.1.25.5
    групування документів за ознаками формування справ
    10 документів
    9,73

1.1.25.6
    редагування заголовків
    10 заголовків
    15,57

1.1.25.7
    погодження статей номенкла-тур справ з установами
    1 стаття
    2,43

1.1.25.8
    індексування статей номенклатур справ
    10 статей
    12,16

1.1.25.9
    оформлення номенклатур справ    1номенклатура
    194,61
1.2
    РОБОТИ ТА ПОСЛУГИ З ТЕХНІЧНОГО ОФОРМЛЕННЯ РОБІТ

1.2.1
    Передрук описів, номенклатур справ  на машинописних пристроях
    100 сторінок
    1144,79

1.2.2
    Звірення після надрукування описів,  номенклатур справ, переліків документів

1.2.2.1
    на управлінську документацію
    10 заголовків
    7,08

1.2.2.2
    на творчу, науково-технічну, особового походження документацію
    10 заголовків
    9,73

1.2.2.3
    особових справ    10 заголовків
    5,12

1.3
    РОБОТИ (ПОСЛУГИ) З ВИКОРИСТАННЯ АРХІВНИХ ДОКУМЕНТІВ

1.3.1
    Виконання запитів фізичних та юридичних осіб

1.3.1.1

    -тематичних (про встановлення підтвердження) окремих фактів, подій, відомостей)    1 архівна довідка

    97,311    2    3    4
    -майнових (про встановлення (підтвердження) майнових прав) і ін.
        
2.1    РОБОТИ (ПОСЛУГИ) З ВИГОТОВЛЕННЯ КОПІЙ ДОКУМЕНТІВ З ПАПЕРОВОЮ ОСНОВОЮ НА КОПІЮВАЛЬНО-РОЗМНОЖУВАЛЬНИХ АПАРАТАХ

2.1.1
    Надання архівних документів для копіювання технічними засобами
    1 документ
    
19,46

2.1.2
    Виготовлення одиничних копій з архівних документів на паперовій основі на електрографічних апаратах

2.1.2.1
    простих (формат А4)
    1 сторінка
    0,81

2.1.2.2
    складних (більше формату А4)
    1 сторінка
    1,62

2.1.3
    Оцифровування документів
2.1.3.1
    сканування тексту з розпізнаванням
    1 сторінка
    12,97

2.1.3.2    сканування кольорових рисунків, фотографій    1 сторінка    10,81
                                                                                        
Повернення до списку