Розмір шрифту: A A A
Колір сайту: A A A A
Перейти до повної версії сайту
20.04.2018

Розпочато прийом документів для виплати дотації за вирощування молодняка великої рогатої худоби

На виконання пункту 9 постанови Кабінету Міністрів України від 07.02.2018 року № 107 розпочато прийом документів для виплати дотації за вирощування молодняка великої рогатої худоби, який народився в господарствах фізичних осіб (далі - дотація за молодняк). Дотація за молодняк надається фізичним особам за утримання ідентифікованого та зареєстрованого в установленому порядку молодняка великої рогатої худоби до тринадцятимісячного віку, який народився у господарствах фізичних осіб у поточному році.
Дотація за молодняк надається з наростаючим підсумком з урахуванням віку молодняка у розмірі:
за період утримання молодняка віком від 1 до 5 місяців - 300 грн. за голову;
за період утримання молодняка віком від 5 до 9 місяців - 700 грн. за голову;
за період утримання молодняка віком від 9 до 13 місяців - 1 500 грн. за голову.
Загальний обсяг дотації за молодняк не може перевищувати 2 500 гривень із розрахунку на одну голову молодняка.
Для отримання дотації за молодняк фізичні особи подають за місцезнаходженням господарства до відповідної сільської, селищної, міської ради або ради об’єднаної територіальної громади (далі - органи місцевого
самоврядування) копії таких документів:
паспортів великої рогатої худоби, виданих у встановленому порядку, а у разі утримання 10 і більше голів молодняка - виданий в установленому порядку витяг з Єдиного державного реєстру тварин;
паспорта громадянина України;
довідки або договору про відкриття рахунка в банку;
документа, що засвідчує реєстрацію у Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків (крім фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідному органу доходів і зборів і мають відмітку в паспорті).
Зазначені документи приймаються органами місцевого самоврядування протягом бюджетного року до 1 травня, до 1 вересня і до 1 грудня поточного року в порядку черговості їх надходження, про що робиться запис у журналі обліку фізичних осіб - власників тварин (форма журналу додається).
З метою підтвердження кількості поголів’я молодняку, заявленого фізичною особою, орган місцевого самоврядування здійснює запит до Адміністратора Єдиного державного реєстру тварин для отримання інформації про кількість ідентифікованого та зареєстрованого в установленому порядку поголів’я молодняку станом на відповідну дату поточного року у розрізі фізичних осіб - власників тварин. Відповідь на запит органу місцевого самоврядування Адміністратор Єдиного державного реєстру тварин надає протягом трьох днів.
Запити надсилати за адресою відокремленого структурного підрозділу Державного підприємства "Агентство з ідентифікації і реєстрації тварин" - вул. В. Чорновола 7, офіс 104, м. Івано-Франківськ, 76000, тел./факс (0342)
55-23-85, ел. адреса - іf@аgrо-іd.gоv.uа.
При формуванні запиту необхідно обов’язково вказати інформацію про населений пункт (пункти), район, область та окремо по кожному власнику тварини, вказати:
прізвище, ім'я по батькові фізичної особи - власника тварини;
реєстраційний номер облікової картки платника податків або серію та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті);
адресу місцезнаходження господарства.
Підставою для внесення до журналу обліку фізичних осіб - власників тварин є підтвердження наявності у господарстві заявленого фізичною особою поголів’я молодняка.
Органи місцевого самоврядування на підставі журналу обліку до 5 травня, до 5 вересня і до 5 грудня (станом на 01 грудня) складають відомість фізичних осіб, які мають право на отримання дотації за молодняк (форма відомості додається) і подають її у паперовому та електронному вигляді (формат doc або хls) департаменту агропромислового розвитку облдержадміністрації за адресою: вул. Грушевського, 21 каб. № 724, м. Івано-Франківськ, 76004, тел. 55-21-63, 55-22-09.
Для дотримання термінів, визначених Порядком використання коштів, передбачених у державному бюджеті для підтримки галузі тваринництва, просимо довести зазначену інформацію до відома органів місцевого самоврядування та населення.


Повернення до списку