Розмір шрифту: A A A
Колір сайту: A A A A
Перейти до повної версії сайту
25.06.2018

ОГОЛОШЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ КОНКУРСУ

ОГОЛОШЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ КОНКУРСУ


Оголошується про проведення конкурсу на заміщення вакантної посади головного лікаря комунального некомерційного підприємства Коломийської міської ради «Коломийський міський центр первинної медико-санітарної допомоги».

 

Правові підстави проведення конкурсу: конкурс проводиться відповідно до Порядку проведення конкурсу на зайняття посади керівника державного, комунального закладу охорони здоров’я, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2017 р. № 1094 (далі - Порядок), рішення міської ради від 29.05.2018р. № 2679-33/2018 “Про створення комунального некомерційного підприємства Коломийської міської ради “Коломийський міський центр первинної медико-санітарної допомоги”, на виконання рішення виконавчого комітету міської ради від 05.06.2018р. №120 “Про проведення конкурсу на заміщення вакантної посади головного лікаря Комунального некомерційного підприємства Коломийської міської ради Коломийський міський центр первинної медико-санітарної допомоги”.

 

Назва підприємства: Комунальне некомерційне підприємство Коломийської міської ради «Коломийський міський центр первинної медико-санітарної допомоги» (скорочена назва КНП КМР «КМЦ ПМСД»),

 

Юридичне та фактичне місцезнаходження: 78203, Івано-Франківська область, місто Коломия, вулиця В’ячеслава Чорновола, будинок, 32.

Основні напрямки діяльності підприємства: надання первинної медичної допомоги та здійснення управління медичним обслуговуванням населення, що постійно проживає (перебуває) на території м. Коломиї Івано-Франківської області, а також вжиття заходів з профілактики захворювань населення та підтримки громадського здоров’я.

Статут комунального некомерційного підприємства Коломийської міської ради «Коломийський міський центр первинної медико-санітарної допомоги» затверджено рішенням міської ради від 29.05.2018 № 2679-33/2010 (ознайомитися із Статутом можна за посиланням:http://nbkolrada.gov.ua/dt/38712/).

 

Структура підприємства:

Назва підрозділів та посад

Чисельність

І. Керівний склад Ц ПМСД

1.1.

Керівництво центру

Головний лікар

1,0

Заступник головного лікаря з медичного обслуговування населення

1,0

Заступник головного лікаря з експертизи тимчасової непрацездатності осіб

1,0

Заступник головного лікаря з дитинства та пологової допомоги

1,0

Головна медична сестра

1,0

Головний бухгалтер

1,0

Всього апарату:

6,0

ІІ. Підрозділи Центру

2.1.

Інформаційно-аналітичний підрозділ

5,0

2.2.

Адміністративно-управлінський та господарський підрозділ

19,5

2.3.

Амбулаторія загальної практики сімейної медицини № 1

39,5

2.4.

Амбулаторія загальної практики сімейної медицини № 2

31,5

2.5.

Амбулаторія загальної практики сімейної медицини № 3

32,5

2.6.

Амбулаторія загальної практики сімейної медицини № 5

28,0

2.7.

Амбулаторія загальної практики сімейної медицини № 6

29,0

2.8.

Амбулаторія загальної практики сімейної медицини № 7

16,0

Загальна чисельність всього:

207,0

 


Документи для участі у конкурсі приймаються з 25 червня 2018 року по 24 липня 2018 року включно за адресою: м. Коломия, проспект Михайла Грушевського, 1, кабінет №1, відділ звернень міської ради.

Телефон та адреса електронної пошти для довідок: (03433) 50458, kadru_kmr@i.ua.

Для участі у конкурсі особа подає особисто або надсилає поштою конкурсній комісії у визначений в оголошенні строк такі документи:

1) копію паспорта громадянина України;

2) письмову заяву про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів для зайняття посади за формою згідно з додатком 1 до Порядку;

3) резюме у довільній формі;

4) автобіографію;

5) копію (копії) документа (документів) про освіту, науковий ступінь, вчене звання, кваліфікаційну категорію, підвищення кваліфікації, які підтверджують відповідність претендента кваліфікаційним вимогам до керівника закладу охорони здоров’я, а також копію трудової книжки або інших документів, що підтверджують досвід роботи;

6) згоду на обробку персональних даних згідно з додатком 2 до Порядку;

7) конкурсну пропозицію обсягом не більше 15 сторінок друкованого тексту в паперовій та електронній формі.

Конкурсна пропозиція може містити проект плану розвитку закладу на середньострокову перспективу (три - п’ять років), в якому передбачаються:

- план реформування закладу протягом одного року;

- заходи з виконання завдань закладу і результати аналізу можливих ризиків, пропозиції з поліпшення економічних та фінансових показників закладу, підвищення ефективності його діяльності, запобігання корупції;

- пропозиції щодо залучення інвестицій для розвитку закладу;

- пропозиції (відомості) щодо очікуваної динаміки поліпшення основних показників діяльності закладу.

8) довідку МВС про відсутність судимості;

9) медичні довідки про стан здоров’я, щодо перебування особи на обліку у психоневрологічному та наркологічному закладі охорони здоров’я за формами, затвердженими МОЗ;

10) попередження стосовно встановлених Законом України “Про запобігання корупції“ вимог та обмежень, підписане претендентом на посаду, за формою згідно з додатком 3 до Порядку;

11) заяву про відсутність у діях особи конфлікту інтересів згідно із додатком 4 до Порядку;

12) підтвердження подання декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік (відповідно до абзацу першого частини третьої статті 45 Закону України “Про запобігання корупції“).

Документи, крім заяви про участь у конкурсі, подаються в запечатаному вигляді.

Особа, яка виявила бажання взяти участь у конкурсі, може подавати додаткові документи стосовно досвіду роботи, професійної компетентності і репутації (характеристики, рекомендації, наукові публікації та інші).

Відповідальність за достовірність поданих документів несе претендент.

 

Вимоги до претендентів:

повна вища освіта (спеціаліст, магістр) за напрямом підготовки "Медицина", післядипломна спеціалізація за фахом "Організація і управління охороною здоров'я". Вища кваліфікаційна категорія за лікарською спеціальністю та за фахом "Організація управління охороною здоров'я". Стаж роботи за лікарською спеціальністю - не менше 7 років, та за фахом "Організація і управління охороною здоров'я" - не менше 5 років. Стажування в органах управління вищого рівня.

Умови оплати праці керівника закладу:

За виконання обов’язків, передбачених цим контрактом Керівнику нараховується заробітна плата за рахунок коштів підприємства. Посадовий оклад Керівника визначається за відповідним тарифним розрядом Єдиної тарифної сітки. Крім цього Керівникові можуть встановлюватись надбавка за високі досягнення у праці, виконання особливо важливої роботи, складність, напруженість у роботі в розмірі до 50 % посадового окладу. Керівнику (лікарю) дозволяється вести в підприємстві (в штаті якого він є), роботу за спеціальністю у межах робочого часу за основною посадою з виплатою 25 відсотків посадового окладу лікаря відповідної спеціальності. Керівникові може виплачуватись щомісячно премія за результатами його діяльності. Конкретний розмір премії встановлюється розпорядженням Роботодавця. Керівникові виплачується матеріальна допомога на оздоровлення в розмірі посадового окладу одночасно з наданням щорічної відпустки у порядку передбаченому колективним договором.

Дата і місце проведення конкурсу:

04 серпня 2018 року за адресою:м. Коломия, проспект Михайла Грушевського, 1, кабінет №33, зал засідань Коломийської міської ради.


Повернення до списку