Розмір шрифту: A A A
Колір сайту: A A A A
Перейти до повної версії сайту
07.06.2019

Громадські слухання «Про проведення конкурсу з організації та управління рухом міського пасажирського транспорту загального користування в Коломийській міській об’єднаній територіальній громаді»

20 червня 2019 року о 16 годині в залі засідань міської ради відбудуться громадські слухання з питання «Про проведення конкурсу з організації та управління рухом міського пасажирського транспорту загального користування в Коломийській міській об’єднаній територіальній громаді».

Запрошуємо приватних перевізників, керівників підприємств та установ міста, депутатів міської ради, представників громадських організацій, засобів масової інформації, мешканців міста.


Порядок

проведення конкурсу з організації та управління рухом міського пасажирського транспорту загального користування в Коломийській міській об’єднаній територіальній громаді

 

1. Мета та правові підстави проведення конкурсу

1.1. Порядок проведення конкурсу щодо відбору суб’єкта господарювання зорганізації та управління рухом міського пасажирського транспорту загального користування у Коломийській міській об’єднаній територіальній громаді (далі – Порядок) розроблено на виконання Закону України «Про автомобільний транспорт», постанов Кабінету Міністрів України від 18.02.1997 №176 «Про затвердження Правил надання послуг пасажирського автомобільного транспорту» та від 03.12.2008 року № 1081 «Про затвердження Порядку проведення конкурсу з перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування» (із змінами).

1.2. Метою здійснення конкурсного відбору суб’єктів господарювання з організації та управління рухом міського пасажирського транспорту загального користування у Коломийській міській об’єднаній територіальній громаді є створення системи GPS-моніторингу транспорту, підготовка та отримання достовірної інформації про роботу автомобільних перевізників, покращення якості пасажирських перевезень.

1.3. Цей Порядок визначає процедуру підготовки та проведення конкурсу по відбору суб’єктів господарювання з організації та управління рухом міського пасажирського транспорту загального користування у Коломийській міській об’єднаній територіальній громаді, терміном на 5 (п’ять) років і є обов’язковим для виконання Організатором пасажирських перевезень, конкурсним комітетом та суб’єктами, які планують приймати участь у конкурсі.

 

2. Терміни, що вживаються в цьому Порядку

Організатор конкурсного відбору -виконавчий комітет Коломийської міської ради, який є Організатор пасажирських перевезень.

Конкурсний комітет – тимчасовий орган, утворений організатором пасажирських перевезень для розгляду конкурсних пропозицій та прийняття рішення про визначення переможця конкурсу.

Система – комплекс організаційних, апаратно-технічних та програмних рішень, які дозволяють виконати завдання ефективного управління та контролю за міськими пасажирськими перевезеннями.

Конкурсна пропозиція – умови впровадження системи організації та управління рухом міського пасажирського транспорту загального користування в Коломийській міській об’єднаній територіальній громаді та підготовки інформації про роботу перевізників.

Учасник конкурсного відбору (претендент) – суб’єкт господарювання, який в установленому порядку подав заяву та документи, визначені цим Порядком, для участі в конкурсі.

Оператор системи - суб’єкт господарювання, відповідальний за експлуатацію, диспетчеризацію, забезпечення технічного обслуговування та передачу даних.

GPS – глобальна система визначення місцезнаходження - Global Positioning System (GPS) - супутникова навігаційна система, яка дозволяє визначати координати, швидкість і напрямок руху об'єктів в будь-якій точці земної кулі, в будь-який час доби, при будь-якій погоді.

GPS-моніторинг транспорту – комплекс заходів, обладнання та програмного забезпечення для визначення місця розташування транспортних засобів, встановлення маршруту їх прямування, доставка зібраної інформації користувачам різними каналами зв'язку та формування відповідних звітів за певні проміжки часу.

 

3. Об’єкт конкурсу

3.1. Об’єктом конкурсу є комплекс заходів для впровадження системи організації та управління рухом міського пасажирського транспорту загального користування, виконання функції оператора цієї системи та інформаційного доступу до неї.

 

4. Основні вимоги до Системи

4.1. Система повинна мати можливість забезпечити обслуговування всіх транспортних засобів (надалі – ТЗ) суб’єктів господарювання-перевізників (надалі – Перевізників), які надають послуги з перевезення пасажирів на підставі укладених з Організатором пасажирських перевезень договорів про організацію перевезення пасажирів на автобусних маршрутах загального користування у Коломийській міській об’єднаній територіальній громаді.

4.2. Обладнання має використовувати систему глобального позиціонування GPS з подальшою передачею даних на сервер Оператора системи та з сервера Оператора системи передачу оброблених даних на програмну частину Системи “робоче місце” Організатора пасажирських перевезень.

4.3. Доступ до програмної частини Системи “робоче місце” - повинен мати як Перевізник, так і Організатор пасажирських перевезень. Така структура дає змогу Перевізнику використовувати Систему для здійснення оперативного керування та вдосконалення організаційної структури суб’єкта господарювання, а Організатору пасажирських перевезень - можливість здійснювати контроль за якістю послуг, що надаються Перевізниками і отримувати об’єктивну інформацію про їх роботу на міських маршрутах.

4.4. Система повинна відповідати всім далі визначеним технічним та/або іншим вимогам і можливостям, встановленим даним Порядком.

 

5. Основні цілі та завдання впровадження Системи

5.1. Впровадженнясистеми організації та управління рухом міського пасажирського транспорту загального користування має забезпечити для Організатора пасажирських перевезень:

- надання об'єктивних даних для здійснення контролю за виконанням зобов'язань Перевізниками згідно договорів про організацію перевезення пасажирів на автобусних маршрутах загального користування в Коломийській міській об’єднаній територіальній громаді;

- безперервний on-line контроль за дотриманням схем та розкладів руху ТЗ з використанням даних GPS-моніторингу;

- одержання статистичних даних для контролю, ефективного планування та звітності;

- контроль та відстеження нецільового використання ТЗ, фактів простою та недотримання швидкісного режиму ТЗ;

- створення єдиної бази даних з контрольованим доступом;

- підвищення ефективності управління, безпеки перевезення пасажирів та експлуатації ТЗ;

- покращення якості послуг, що надаються населенню міста пасажирським транспортом;

- можливості розширення системи для впровадження інших електронних засобів (табло прогнозування часу прибуття транспорту на зупинках, надання пасажирам додаткової аудіо- та відеоінформації у салоні ТЗ, підключення Web-додатків для відстеження руху громадського транспорту, підключення до автоматизованої системи оплати проїзду (електронного квитка).

 

6. Вимоги до програмного забезпечення Системи

6.1. Програмне забезпечення повинно виконувати такі функції і завдання:

6.1.1. Автоматизоване ведення контролю за об'єктами моніторингу в режимі реального часу, з прив’язкою до контрольних зон, за розташуванням ТЗ в поточний момент часу з можливістю відображення стану об'єкта, адреси, швидкості та напряму руху, з можливістю визначення інтервалу передачі даних на сервер;

6.1.2. Створення та введення в Систему: маршрутів, контрольних зон, планових показників кількості рейсів та графіків, їх виконання ТЗ;

6.1.3. Відображення історії пройденого шляху (треку) ТЗ за обраний проміжок часу, із зазначенням: місць зупинок, адреси, швидкості у конкретній точці;

6.1.4. Онлайн контроль за дотриманням графіку руху ТЗ з відображенням відхилень від графіків руху ТЗ з цифровим та кольоровим позначенням;

6.1.5. Автоматичне формування звітів план/факт виконання рейсів та графіків ТЗ Перевізників, з можливістю фільтрації по маршруту, перевізнику, ТЗ та автоматичне відправлення звітів за визначений час на визначені електронні адреси;

6.1.6. Забезпечення можливості підключення спеціалізованого обладнання для виконання різних завдань (забезпечення підключення системи автоматичного аудіо та відео інформаційного забезпечення пасажирів в салоні ТЗ, забезпечення можливості підключення до автоматизованої системи оплати проїзду (електронного квитка));

6.1.7. Відображення інформації прогнозування часу прибуття ТЗ на світлодіодних інформаційних табло;

6.1.8. Відображення інформації про стан руху ТЗ по маршрутам та прогноз прибуття ТЗ на обрану зупинку за допомогою веб-додатку та додатку для мобільних пристроїв на системах Android та IOS;

6.1.9. Формування звітів проходження транспортних засобів через окрему зупинку з відображенням часу прибуття на зупинку та часу від’їзду;

6.1.10. Можливість вносити допустимі значення часу відхилення, окремо на випередження та відставання від графіку руху.

6.2. Учасник конкурсного відбору повинен надати документи походження пропонованого програмного забезпечення (бути його автором або мати ліцензійний договір).

6.3. Програмне забезпечення повинно мати можливість нарощування функціональності на вимогу Організатора пасажирських перевезень.

6.4. Мовою інтерфейсу має бути державна мова.

 

7. Підтвердження відповідності та кваліфікації

Учасника конкурсного відбору

 

7.1. Учасник конкурсного відбору на підтвердження своєї відповідності кваліфікаційним вимогам подає наступні документи:

7.1.1 Довідку про наявність обладнання та матеріально-технічної бази(згідно Додатку 4 до цього Порядку);

7.1.2. Довідку про наявність документально підтвердженого досвіду виконання аналогічних договорів (згідно Додатку 5 до цього Порядку, яка містить відомості про виконання аналогічних договорів з іншими виконавчими комітетами міських рад або з міськими диспетчерськими центрами відбору з організації та управління рухом міського пасажирського транспорту загального користування та копію договору і оригінал позитивного відгуку про співпрацю відповідно до наданого Претендентом аналогічного договору, що відповідає копії поданого аналогічного договору від установи, яке зазначене в довідці про виконання аналогічного договору).

7.2. Учасник конкурсного відбору засвідчує вірність всіх копій документів підписом представника та печаткою (у разі наявності).

 

8. Загальні вимоги до Обладнання Системи

8.1. Обладнання повинне відповідати характеристикам, зазначеним у Таблиці 1.

 

Таблиця 1

Характеристики GPS/GSM Обладнання

 

Параметри

Характеристики

1

Стандарт передачі даних

GSM 900/1800

2

Канали зв’язку

GPRS, SMS

3

Клас GPRS

10

4

Тип навігаційної системи

LBS, GPS або Glonass/GPS, LBS

5

GPS и GSM антени

Внутрішні або зовнішні

6

Датчик руху

Акселерометр

7

Кількість SIM карт

Не менше 1

8

Кількість дискретних входів з активним “0”

Не менше 1

9

Кількість дискретних входів з активною “1”

Не менше 2

10

Кількість дискретних виходів

Не менше 2

11

Кількість аналогових входів

Не менше 2

12

Тип живлення

Постійне

13

Ємність АКБ

Не менше 130 mAh

14

Середній споживаний струм (12В)

Не більше 40 мА

15

Об’єм енергонезалежної пам’яті

Не менше 2 МБ (або 50000 записів)

16

Клас захисту корпусу

Не менше IP 54

17

Допоміжні цифрові інтейфейси

RS-485

 

8.2. Вимоги до комплектації Обладнання.

До базового комплекту постачання Обладнання мають входити:

- З’єднувальний кабель;

- Технічний паспорт;

- Пакувальна коробка;

- Сертифікати відповідності якості пристрою;

- Гарантійний лист на обслуговування обладнання терміном не менше ніж 12 місяців з моменту введення його в експлуатацію.

 

8.3. Вимоги до дозвільної документації на Обладнання.

На підтвердження легітимності використання пропонованого Обладнання Учасник конкурсного відбору повинен надати такі документи:

- Витяг з Реєстру радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв, що можуть застосовуватися на території України в смугах радіочастот загального використання;

- Листи Українського Державного центру радіочастот та відповідного сертифікаційного центру про погодження технічних умов на виготовлення модулів GPS/GSM;

- Декларація відповідності пристрою спостереження за рухомими об’єктами;

- Сертифікат дослідження конструкції пристрою спостереження за рухомими об’єктами;

- Якщо Учасник конкурсного відбору не є розробником або імпортером обладнання, він має подати документ на підтвердження права розповсюджувати, встановлювати, налаштовувати, обслуговувати, експлуатувати тощо обладнання (дилерський сертифікат або гарантійний лист виробника чи імпортера);

- Паспорт якості, технічний паспорт або інший аналогічний документ українською мовою від виробника чи їх копії.

 

9. Вимоги до постачання та введення в експлуатацію Обладнання

та Системи

9.1. У разі перемоги, Учасник конкурсного відбору повинен:

9.1.1. Безкоштовно встановити Організатору пасажирських перевезень програмну частину Системи “робоче місце” з доступом до Системи.

9.1.2. Протягом 2-ох місяців з моменту підписання договору з організації та управління рухом міського пасажирського транспорту загального користування в Коломийській міській об’єднаній територіальній громаді, налаштувати та ввести Систему в експлуатацію. Оплата за встановлення Обладнання на ТЗ Перевізників та його щомісячне обслуговування проводиться за рахунок коштів Перевізників на основі договорів, укладених до моменту введення Системи в експлуатацію.

9.2. Встановлення Обладнання на ТЗ Перевізників повинно бути здійснено з дотриманням таких вимог:

- усі кабельні з’єднання повинні бути легко доступні для перевірки та ремонту;

- якщо під час інсталяції Обладнання була знята ізоляція, вона повинна бути встановлена заново;

- усі місця з’єднань, роз’єми, технологічні отвори Обладнання повинні бути захищені пломбами (стікерами), що руйнуються у разі спроби усунення.

10. Порядок організації та проведення Конкурсного відбору

10.1. Організатор конкурсного відбору не пізніше, ніж за 15 днів до початку Конкурсного відбору забезпечує публікацію оголошення про Конкурсний відбір, яке повинно містити таку інформацію:

- рішення, на підставі якого проводиться Конкурсний відбір;

- найменування організатора Конкурсного відбору;

- найменування об’єкта Конкурсного відбору;

- умови Конкурсного відбору;

- перелік документів, що подаються для участі у Конкурсному відборі;

- кінцевий строк приймання документів на Конкурсний відбір;

- адресу, за якою приймаються документи на Конкурсний відбір;

- місце, дату і час проведення Конкурсного відбору;

- телефон, електронну адресу для довідок з питань проведення Конкурсного відбору.

10.2. Конкурсний відбір є відкритим для всіх претендентів, які відповідають основним кваліфікаційним вимогам. Кількість Учасників конкурсного відбору не обмежується.

10.3. До участі в Конкурсному відборі не допускаються суб’єкти господарювання:

- визнані банкрутами або щодо яких порушено провадження у справі про банкрутство (за винятком того, стосовно якого проводиться процедура санації), або які перебувають у стадії ліквідації;

- незареєстровані в установленому законодавством порядку суб’єкти господарювання;

- мають заборгованість з платежів, контроль за справлянням яких покладено на контролюючі органи;

- відсутність досвіду виконання аналогічних договорів;

- подали до участі в конкурсі неналежним чином оформлені документи чи не в повному обсязі, а також такі, що містять недостовірну інформацію.

10.4. За результатами розгляду конкурсних пропозицій конкурсний комітет має право відхилити їх з наступних причин:

- Учасник Конкурсного відбору не відповідає кваліфікаційним вимогам, передбаченим Порядком;

- конкурсна пропозиція не відповідає вимогам Порядку;

- програмне забезпечення Учасника конкурсного відбору не відповідає вимогам Організатора конкурсного відбору.

10.5. Конкурсний відбір може бути визнаний таким, що не відбувся у разі:

         - неподання конкурсних пропозицій;

- відхилення всіх конкурсних пропозицій з причин, передбачених п.10.4. цього Порядку.

10.6. Конкурсна пропозиція повинна містити наступні документи:

10.6.1. Заяву на участь у конкурсному відборі за формою визначеною у Додатку 1 до Порядку;

10.6.2. Анкету Учасника конкурсного відбору за формою визначеною в Додатку 2 до Порядку;

10.6.3. Засвідчену Претендентом копію статуту зі змінами (у разі їх наявності) або код доступу до результатів надання адміністративних послуг у сфері державноїреєстрації або іншого установчого документа;

   10.6.4. Довідку, складену у довільній формі, за підписом уповноваженої особи Претендента та завірена печаткою (у разі використання), яка містить відомості про Претендента:

       а) реквізити (місцезнаходження, телефон, факс, електронна адреса, ідентифікаційний код юридичної особи);

       б) керівництво (посада, прізвище, ім’я, по батькові).

10.6.5. Копія витягу з реєстру платників ПДВ або копія витягу з реєстру платників єдиного податку;

10.6.6. Довідка про відсутність заборгованості з платежів, контроль за справлянням яких покладено на контролюючі органи, видана органами державної фіскальної служби, чинною на момент проведення конкурсного відбору;

10.6.7.Інформацію про відсутність/наявність підстав щодо визнання Претендента у встановленому законом порядку банкрутом та стосовно нього відкрито ліквідаційну процедуру (довідка у довільній формі);

10.6.8. Для визначення повноважень щодо підпису конкурсних пропозицій Учасника конкурсного відбору та/або договору за результатами проведення конкурсного відбору надати: протокол (або виписку з протоколу) засновників, копію наказу про призначення, або довіреність або доручення, або інший документ, що підтверджує повноваження посадової (посадових) особи (осіб) учасника на підписання документів пропозиції та договору;

10.6.9. Копія штатного розпису;

10.6.10. Довідку про наявність обладнання та матеріально-технічної бази(згідно Додатку 4 до Порядку);

10.6.11. Довідку про наявність документально підтвердженого досвіду виконання аналогічних договорів (згідно Додатку 5 до Порядку, яка містить відомості про виконання аналогічних договорів з іншими виконавчими комітетами міських рад або з міськими диспетчерськими центрами відбору з організації та управління рухом міського пасажирського транспорту загального користування та копію договору і оригінал позитивного відгуку про співпрацю відповідно до наданого Претендентом аналогічного договору, що відповідає копії поданого аналогічного договору від установи, яке зазначене в довідці про виконання аналогічного договору).

10.6.12. Поетапний план підприємства, щодо впровадження Системи, у тому числі поставки та монтажу технічних засобів, програмного забезпечення, забезпечення віддаленого контролю за транспортними засобами, одержання статистичних та звітних даних та інше.

10.6.13. Копії дозвільної, ліцензійної та правовстановлюючої документації Учасника конкурсного відбору відповідно до п. 8.3. даного Порядку;

10.6.14. Інформаційний лист-опис додаткових інвестиційних зобов’язань.

10.7. Конкурсна пропозиція подається особисто або надсилається поштою у закритому конверті, з описом вкладання кореспонденції, на якому зазначається повне найменування і місцезнаходження Організатора конкурсного відбору та Учасника конкурсного відбору, повна назва об’єкта конкурсу, на який подається пропозиція.

10.8. Конверти з конкурсними пропозиціями, що надійшли після закінчення строку їх надання, не розкриваються і повертаються Учасникам конкурсного відбору без реєстрації.

10.9. Учасник конкурсного відбору має право подати лише одну конкурсну пропозицію.

10.10. Конкурсні пропозиції реєструються секретарем конкурсного комітету в журналі обліку по відбору суб’єкта господарювання. Конверти з конкурсними пропозиціями відкриваються під час проведення конкурсу та у присутності всіх учасників та оголошуються пропозиції, що зазначені Учасником конкурсного відбору в Анкеті Учасника конкурсного відбору (Додаток 2) до Порядку.

10.11. Учасник конкурсного відбору має право відкликати власну конкурсну пропозицію до моменту або під час засідання конкурсного комітету.

10.12. Учасник конкурсного відбору повинен продемонструвати конкурсному комітету відповідність запропонованого програмного забезпечення відповідно до розділу 6, та відповідність Обладнання відповідно до розділу 8. Неможливість демонстрації прирівнюється до відсутності технічної можливості або відповідної функції.

10.13. Конкурсні пропозиції, які не були відхилені з підстав, передбачених пунктом 10.4 цього Порядку, оцінюються конкурсним комітетом за методикою, визначеною у Додатку 3 до Порядку.

10.14. Під час розгляду конкурсних пропозицій конкурсний комітет, у разі потреби, може залучати без права голосу, в ролі експертів чи консультантів працівників структурних підрозділів Організатора пасажирських перевезень, наукових закладів та інших установ.


Повернення до списку