Розмір шрифту: A A A
Колір сайту: A A A A
Перейти до повної версії сайту
13.11.2019

Запрошення до участі у тендері

Капітальний ремонт будівлі шляхом комплексної термомодернізації Коломийського ліцею №4 імені Сергія Лисенка по вул. Заньковецької, 11 в м. Коломиї pозробка проектно-кошторисної документації, поставка обладнання та матеріалів, з виконання комплексу робіт з капітального ремонту .

INVITATION FOR TENDERS


Thorough repair through the complex thermo-modernization of the building of the Kolomyia Lyceum No. 4 named after Serhiy Lysenko at M. Zankovetskoyi str., 11 in Kolomyia city development of design documentation, supply of equipment and materials for implementation of the complex of works on thorough repair .

 

 

Управління освіти Коломийської міської рада, надалі - «Замовник», має намір використати частину коштів кредиту, отриманого від Північної екологічної фінансової корпорації (НЕФКО), на оплату Розробки проектно-кошторисної документації, поставки обладнання та матеріалів, з виконання комплексу робіт з капітального ремонту за адресою: Україна, Івано-Франківська обл., м. Коломия вул. М. Заньковецької ,11.

Замовник запрошує Підрядників подавати свої пропозиції для отримання контракту, що фінансуватиметься коштами кредиту, націленого на придбання:

Розробки проектно-кошторисної документації, поставки обладнання та матеріалів, з виконання комплексу робіт з капітального ремонту будівлі навчального закладу Коломийського ліцею №4 імені Сергія Лисенка.

Щоби бути кваліфікованим для присудження контракту, Учасники тендеру повинні відповідати наступним мінімальним вимогам:

•         Учасник тендеру має фінансовий, технічний та виробничий потенціал та потужності, необхідні для виконання Контракту, а також середньо-річний дохід Учасника протягом попередніх трьох років має бути щонайменше у 2 рази більшим від ціни його тендерної пропозиції. У разі подання тендеру СПКА, лідируючий партнер повинен задовольняти цій вимозі щонайменше на 50%;

•         Учасник тендеру успішно постачав подібні устаткування та роботи іншим замовникам, і виконав, принаймні, п’ять (5) подібних контрактів за останні п’ять років;

•         Учасник тендеру або його агент зможуть виконати взяті на себе гарантійні зобов'язання;

•         Учасник тендеру не є банкрутом і проти нього не відкриті провадження щодо неплатоспроможності або банкрутства відповідно до чинного законодавства;

•         у випадках, коли Учасник тендеру пропонує свої послуги з постачання Устаткування, які він не виготовляє, Учасник повинен засвідчити, що він отримав всі необхідні повноваження від Виробника на постачання Устаткування у країні Замовника;

При підготовці тендерної пропозиції, Учасник тендеру має врахувати, що роботи по контракту орієнтовно розпочнуться у березні 2019 та триватимуть до листопада 2020 року.

У разі запиту відповідного Учасника тендеру тендерні документу будуть йому направлені безоплатно електронною поштою у формі PDF файлів. Якщо буде заявка на отримання паперових документів, то вони будуть надаватися Замовником відповідному Учаснику тендеру на умовах, що узгоджуються ними окремо.

Всі тендери мають подаватись із забезпеченням пропозиції у формі декларації про гарантування пропозиції, форма якої міститься у тендерних документах. Метою забезпечення тендерної пропозиції є гарантування того, що Учасники тендеру будуть відноситись серйозно до їх участі в тендері.

Переможний учасник тендеру має надати гарантію виконання зобов'язань за Контрактом від авторитетного банку, що є прийнятним для НЕФКО. Гарантія виконання зобов'язань за Контрактом становить 5% від Ціни Контракту.

Тендери повинні бути надіслані за адресою, вказаною нижче, до 11:00 години 23 грудня 2019 року, після чого вони будуть відкриті в присутності тих представників Учасників тендеру, які виявлять бажання бути присутніми при відкритті.

Перед-тендерна зустріч для Учасників тендеру із представниками Замовника для відвідання проектного об’єкту та обговорення технічних та процедурних питань відбудеться о 11:00 годині 25 листопада 2019 року, за адресою: 78203, Івано-Франківська область, місто Коломия, проспект Михайла Грушевського, 1

Потенційні Учасники тендерів можуть отримати додаткову інформацію, а також ознайомитися та отримати тендерну документацію за адресою:

Тимків Юлія Йосипівна - заступник начальника управління освіти Коломийської міської ради,
78203, Івано-Франківська область, місто Коломия, вул. Кобринського,10

Тел. +38 03433 2 44 67
kolosvita2016@gmail.com

Department of Education of the Kolomyia City Council hereinafter referred to as "the Employer”, intends to use part of the proceeds of a loan from the Nordic Environment Finance Corporation (NEFCO) towards the (cost) of "Development of design documentation, supply of equipment and materials for implementation of the complex of works on thorough repair at the address: Ukraine, Ivano-Frankivsk region, Kolomyia city, M. Zankovetskoyi str., 1”.

The Employer now invites the Contractors to submit their tenders for the following contract to be funded by the loan, aimed at purchase of the materials and related work:

Development of design documentation, supply of equipment and materials for implementation of the complex of works on thorough repair of the building of the Kolomyia Lyceum No. 4 named after Serhiy Lysenko.

To be qualified for the award of a Contract, Tenderers must satisfy the following minimum

criteria:

•          the Tenderer, has the financial, technical and production capability and capacity necessary to perform the Contract, and Tenderer’s average annual revenue in the previous three years was at least two times greater than price of his tender. In case of tender submitted by JVCA, the leading partner should demonstrate at least 50% compliance with the requirement;

•          the Tenderer has satisfactorily delivered similar plant and works to other Employers and completed at least five (5) similar Contracts in the recent five years;

•          the Tenderer or its agent will be able to carry out warranty obligations;

•          the Tenderer is not bankrupt or under bankruptcy procedures according to the national legislation or regulations;

•          in the case of a Tenderer offering to deliver plant under the Contract which the Tenderer does not manufacture or otherwise produce, the Tenderer has been duly authorised by the plant’s manufacturer or producer to deliver the plants in the Employer’s country.

In preparation of their offers, the Tenderer should take into account that the works in this Contract will tentatively start on March 2019 and continue to November 2020.

Tender documents, upon request from prospective Tenderer, will be sent by email free of charge in electronic format (PDF file). If requested to send documents in the written form, the documents will be sent by Employer to Tenderer on terms and conditions agreed by the two.

All Tenders must be accompanied by a Tender security in the form of tender-securing declaration whose form is provided in Tender Document. The purpose of Tender security is to ensure the Tenderers are serious about their participation.

The winning tenderer will have to provide performance security from a reputable bank acceptable to NEFCO. The Contract Performance Guarantee is 5% of the Contract cost.

Tenders must be delivered to the office at the address below before 11:00 a.m. 23 December 2019, at which time they will be opened in the presence of those Tenderers’ representatives who choose to attend.

Pre-tender meeting of Tenderers with the Employer’s representatives for visiting the project sites and discussion of technical and logistical issues will be held on 11:00 a.m. 25 November 2019, at the address: 78203, Ivano-Frankivsk region, Kolomyia city, Mykhayla Hrushevskoho avenue, 1.

Prospective Tenderers may obtain further information, and also inspect and acquire the Tender documents at the address:

Yuliya Tymkiv - Deputy Head of the Department of Education of the Kolomyia City

Council,

78203, Ivano-Frankivsk region, Kolomyia city, Kobrunskoho str.,10
Tel. +38 03433 2 44 67
kolosvita2016@gmail.com

 


Повернення до списку