Розмір шрифту: A A A
Колір сайту: A A A A
Перейти до повної версії сайту
13.07.2020

ОГОЛОШЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ КОНКУРСУ на заміщення вакантної посади генерального директора комунального некомерційного підприємства «Коломийський фтизіопульмонологічний центр Коломийської міської ради Івано-Франківської області».


Оголошується  проведення конкурсу на заміщення вакантної посади генерального директора комунального некомерційного підприємства «Коломийський фтизіопульмонологічний центр Коломийської міської ради Івано-Франківської області».

Правові підстави проведення конкурсу: конкурс проводиться відповідно до Порядку проведення конкурсу на зайняття посади керівника державного, комунального закладу охорони здоров’я, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2017 р. № 1094 (далі - Порядок), на виконання рішення виконавчого комітету міської ради від 23.06.2020р. №96 «Про проведення конкурсу на заміщення вакантної посади генерального директора комунального некомерційного підприємства «Коломийський фтизіопульмонологічний центр Коломийської міської ради Івано-Франківської області».

Назва підприємства: комунальне некомерційне підприємство «Коломийський фтизіопульмонологічний центр Коломийської міської ради Івано-Франківської області”. (скорочена назва КНП «Коломийський ФПЦ»)

Юридичне та фактичне місцезнаходження: вулиця Замкова, будинок, 74Б, місто Коломия, Івано-Франківська область, Україна, 78200.

Основні напрямки діяльності підприємства: медичне обслуговування населення Коломийської міської об’єднаної територіальної громади шляхом надання йому медичних послуг у порядку та обсязі, встановлених чинним законодавством України. Медична практика з надання вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги населенню, в тому числі забезпечення стаціонарною, поліклінічною (в тому числі консультативною) та паліативною фтизіопульмонологічною медичною допомогою населення Коломийської міської об’єднаної територіальної громади.  

Статут комунального некомерційного підприємства «Коломийський фтизіопульмонологічний центр Коломийської міської ради Івано-Франківської області” затверджено рішенням міської ради від 09.06.2020 № 4663-62/2020 (ознайомитися із Статутом можна за посиланням: http://nbkolrada.gov.ua/dt/223415/

Структура підприємства:

Назва підрозділів та посад

Чисельність

01. Адміністрація

1.

Генеральний директор

1,0

2.

Медичний директор

1,0

3.

Заступник директора з економічних питань

1,0

4.

Головна медична сестра

1,0

5.

Фармацевт

1,0

 

6.

Статистик медичний

1,0

 

7.

Юрисконсульт

1,0

8.

Секретар керівника

1,0

 

Разом:

8,0

02. Бухгалтерія

9.

Головний бухгалтер

1,0

10.

Бухгалтер

2

Разом:

3,0

03. Відділ кадрів

 

11.

Старший інспектор з кадрів

0,5

 

 

Разом:

0,5

04. Служба охорони праці

12.

Провідний інженер з охорони праці

1

 

 

Разом:

1,0

 

05. Поліклінічне відділення

13.

Завідувач

1

 

14.

Лікар-фтизіатр дільничний

4,5

 

15.

Лікар-фтизіатр дитячий

1,0

 

16.

Лікар з ультразвукової діагностики

0,25

 

17.

Сестра медична старша

1,0

 

18.

Сестра медична поліклініки

5

 

19.

Сестра медична патронажна

1

 

20.

Сестра медична процедурного кабінету

1

 

21.

Сестра медична дитячого кабінету

1

 

22.

Молодша медична сестра

0,5

 

23.

Реєстратор медичний

1

 

 

Разом:

17,25

 

06. Рентгенівський кабінет

 

24.

Завідувач кабінету

1

 

25.

Рентгенолаборант

1,5

 

26.

Молодша медична сестра

1

 

 

Разом:

3,5

 

07. Стаціонарне відділення

 

27.

Завідувач

1

 

28.

Лікар-фтизіатр

3

 

29.

Сестра медична старша

1

 

30.

Сестра медична стаціонару

7

 

31.

Сестра медична процедурного кабінету

1

 

32.

Сестра медична з дієтичного харчування

0,5

 

33.

Сестра медична з фізіотерапії

0,5

 

34.

Сестра медична з функціональної діагностики

0,5

 

35.

Молодша медична сестра стаціонару з догляду за хворими

8

 

36.

Молодша медична сестра

4

 

37.

Кухар

2

 

38.

Кухонний робітник

2

 

39.

Машиніст із прання та ремонту спецодягу

1

 

40.

Дезінфектор

1

 

41.

Сестра-господиня

1

 

42.

Завідувач складу

1

 

43.

Інженер-енергетик

0,25

 

 

Разом:

34,75

 

08. Клініко-діагностична лабораторія

 

44.

Завідувач лабораторії

0,5

 

45.

Лікар-лаборант

1

 

46.

Бактеріолог

1

 

47.

Старший лаборант

1

 

48.

Фельдшер-лаборант

3

 

49.

Лаборант з бактеріології

1,5

 

50.

Молодша медична сестра

1,5

 

 

Разом:

9,5

 

09. Господарська частина

 

51.

Завідувач господарства

1

 

52.

Інженер з метрології

0,5

 

53.

Прибиральник територій

1

 

54.

Робітник з комплексного обслуговування і ремонту будинків

1

 

55.

Слюсар-сантехнік

0,5

 

56.

Підсобний робітник

0,5

 

57.

Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування

0,5

 

58.

Водій автотранспортних засобів

2

 

 

Разом:

7

 

 

Разом по підприємству:

84,50

 

 

Документи для участі у конкурсі приймаються з 13 липня 2020 року по 12 серпня 2020 року включно за адресою: м. Коломия, проспект Михайла Грушевського, 1, кабінет №1, відділ звернень міської ради.

Телефон та адреса електронної пошти для довідок: (03433) 50458, kadru_kmr@i.ua.

Для участі у конкурсі особа подає особисто або надсилає поштою конкурсній комісії у визначений в оголошенні строк такі документи:

1) копію паспорта громадянина України;

2) письмову заяву про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів для зайняття посади за формою згідно з додатком 1 до Порядку;

3) резюме у довільній формі;

4) автобіографію;

5) копію (копії) документа (документів) про освіту, науковий ступінь, вчене звання, кваліфікаційну категорію, підвищення кваліфікації, які підтверджують відповідність претендента кваліфікаційним вимогам до керівника закладу охорони здоров’я, а також копію трудової книжки або інших документів, що підтверджують досвід роботи;

6) згоду на обробку персональних даних згідно з додатком 2 до Порядку;

7) конкурсну пропозицію обсягом не більше 15 сторінок друкованого тексту в паперовій та електронній формі.

Конкурсна пропозиція може містити проект плану розвитку підприємства на середньострокову перспективу (три – п’ять років), в якому передбачаються:

- план реформування закладу протягом одного року;

- заходи з виконання завдань закладу і результати аналізу можливих ризиків, пропозиції з поліпшення економічних та фінансових показників закладу, підвищення ефективності його діяльності, запобігання корупції;

- пропозиції щодо залучення інвестицій для розвитку закладу;

- пропозиції (відомості) щодо очікуваної динаміки поліпшення основних показників діяльності закладу.

8) довідку МВС про відсутність судимості;

9) медичні довідки про стан здоров’я, щодо перебування особи на обліку у психоневрологічному та наркологічному закладі охорони здоров’я за формами, затвердженими МОЗ;

10) попередження стосовно встановлених Законом України  «Про запобігання корупції» вимог та обмежень, підписане претендентом на посаду, за формою згідно з додатком 3 до Порядку;

11) заяву про відсутність у діях особи конфлікту інтересів згідно із додатком 4 до Порядку;

12) підтвердження подання декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2019 рік (відповідно до абзацу першого частини третьої статті 45 Закону України «Про запобігання корупції»).

Документи, крім заяви про участь у конкурсі, подаються в запечатаному вигляді.

Особа, яка виявила бажання взяти участь у конкурсі, може подавати додаткові документи стосовно досвіду роботи, професійної компетентності і репутації (характеристики, рекомендації, наукові публікації та інші).

Відповідальність за достовірність поданих документів несе претендент.

Вимоги до претендентів:

вища освіта ІІ рівня за ступенем магістра спеціальності галузі знань «Управління та адміністрування», «Публічне управління та адміністрування», або «Право», або «Соціальні та поведінкові науки», або «Гуманітарні науки», або «Охорона здоров’я» та спеціалізацією «Організація і управління охороною здоров'я». Стаж роботи на керівних посадах – 5 років.

Умови оплати праці керівника закладу:

За виконання обов’язків, передбачених цим контрактом Керівнику нараховується заробітна плата за рахунок коштів підприємства. Посадовий оклад Керівника визначається за відповідним тарифним розрядом Єдиної тарифної сітки. Крім цього Керівникові можуть встановлюватись надбавка за високі досягнення у праці, виконання особливо важливої роботи, складність, напруженість у роботі в розмірі до 50 % посадового окладу. Керівнику (лікарю) дозволяється вести в підприємстві (в штаті якого він є), роботу за спеціальністю у межах робочого часу за основною посадою з виплатою 25 відсотків посадового окладу лікаря відповідної спеціальності. Керівникові може виплачуватись щомісячно премія за результатами його діяльності. Конкретний розмір премії встановлюється розпорядженням Роботодавця. Керівникові виплачується матеріальна допомога на оздоровлення в розмірі посадового окладу одночасно з наданням щорічної відпустки у порядку передбаченому колективним договором.

Дата і місце проведення конкурсу:

27 серпня 2020 року за адресою: м. Коломия, проспект Михайла Грушевського, 1, кабінет №33, зал засідань Коломийської міської ради.

 


Повернення до списку