Розмір шрифту: A A A
Колір сайту: A A A A
Перейти до повної версії сайту
13.07.2020

Оголошується проведення конкурсу на заміщення вакантної посади генерального директора комунального некомерційного підприємства «Коломийська інфекційна лікарня Коломийської міської ради Івано-Франківської області»


Оголошується  проведення конкурсу на заміщення вакантної посади генерального директора комунального некомерційного підприємства «Коломийська інфекційна лікарня Коломийської міської ради Івано-Франківської області».

Правові підстави проведення конкурсу: конкурс проводиться відповідно до Порядку проведення конкурсу на зайняття посади керівника державного, комунального закладу охорони здоров’я, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2017 р. № 1094 (далі - Порядок), на виконання рішення виконавчого комітету міської ради від 23.06.2020р. №97 «Про проведення конкурсу на заміщення вакантної посади генерального директора комунального некомерційного підприємства «Коломийська інфекційна лікарня Коломийської міської ради Івано-Франківської області».

Назва підприємства: комунальне некомерційне підприємство «Коломийська інфекційна лікарня Коломийської міської ради Івано-Франківської області”. (скорочена назва КНП «КІЛ» КМР)

Юридичне та фактичне місцезнаходження: вулиця Симона Петлюри, будинок, 66, місто Коломия, Івано-Франківська область, Україна, 78200.

Основні напрямки діяльності підприємства: медичне обслуговування населення Коломийської міської об’єднаної територіальної громади шляхом надання йому медичних послуг у порядку та обсязі, встановлених чинним законодавством України. Медична практика з надання вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги населенню, в тому числі забезпечення стаціонарною медичною допомогою населення Коломийської міської об’єднаної територіальної громади.   

Статут комунального некомерційного підприємства «Коломийська інфекційна лікарня Коломийської міської ради Івано-Франківської області” затверджено рішенням міської ради від 09.06.2020 № 4662-62/2020 (ознайомитися із Статутом можна за посиланням: http://nbkolrada.gov.ua/dt/223404/

Структура підприємства:

Назва підрозділів та посад

Чисельність

Адміністративно-управлінський персонал

1.

Генеральний директор

1,0

2.

Заступник генерального директора

1,0

3.

Головна медична сестра

1,0

4.

Завідувач господарством

1,0

5.

Інспектор з кадрів

0,5

 

6.

Секретар-друкарка

1

 

7.

Інженер з охорони праці та техніки безпеки

0,5

 

8.

Сестра медична з дієтичного харчування

1

 

Разом:

7,0

Сектор бухгалтерського обліку та звітності

1.

Головний бухгалтер

1

2.

Бухгалтер

2

3.

Економіст

1

 

Разом:

4,0

Господарсько-обслуговуючий персонал

1.

Сестра господиня

1,0

 

2.

Дезінфектор

0,5

3.

Водій автотранспортних засобів

2,0

4.

Машиніст із прання та ремонту спецодягу

1,0

5.

Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування

1,0

 

6.

Оператор котельні

2,0

 

7.

Оператор котельні (сезонний)

2,0

 

8.

Робітник з комплексного обслуговування й ремонту будинків

1,0

 

9.

Комірник

0,5

 

10.

Прибиральник території

1,0

 

11.

Прибиральник службових приміщень

1,0

 

 

Разом:

13,0

 

Працівники кухні

 

1.

Кухар

2,0

 

2.

Кухонний робітник

2,0

 

 

Разом:

4,0

 

Клініко-діагностична лабораторія

 

1.

Біолог

1,0

 

2.

Лаборант

2,0

 

3.

Молодша медична сестра

1,0

 

 

Разом:

4,0

 

Приймальне відділення

 

1.

Лікар-інфекціоніст

3,0

 

2.

Лікар-інфекціоніст дитячий

1,0

 

3.

Сестра медична

2,0

 

4.

Молодша медична сестра

2,0

 

 

Разом:

8,0

 

Інфекційне відділення для дорослих

 

1.

Завідувач дорослим відділенням – лікар-інфекціоніст

1,0

 

2.

Лікар-інфекціоніст

3,0

 

3.

Лікар-інтерн

1,0

 

 

Разом:

5,0

 

Відділення (палати) анестезіології та інтенсивної терапії

 

1.

Лікар-анестезіолог

3,0

 

2.

Лікар-анестезіолог дитячий

1,0

 

3.

Сестра медична-анестезист

4,0

 

 

Разом:

8,0

 

Рентгенологічний кабінет

 

1.

Лікар-рентгенолог

0,25

 

2.

Рентгенолаборант

0,75

 

 

Разом:

1,0

 

Загальнолікарняний персонал

 

І. Лікарський персонал

 

1.

Лікар з функціональної діагностики

0,25

 

2.

Лікар з ультразвукової діагностики

0,5

 

3.

Лікар-педіатр

1,0

 

4.

Лікар-інфекціоніст дитячий

1,0

 

5.

Лікар-дерматовенеролог

1,0

 

 

Разом:

3,75

 

ІІ. Молодші спеціалісти з медичною освітою

 

1.

Старша сестра медична

1,0

 

2.

Сестра медична стаціонару

28,0

 

3.

Сестра медична з фізіотерапії

1,0

 

4.

Сестра медична з функціональної діагностики

1,0

 

5.

Статистик медичний

0,5

 

 

Разом:

31,5

 

ІІІ. Молодший медичний персонал

 

1.

Молодша медична сестра (санітарка палатна)

27,5

 

2.

Молодша медична сестра (санітарка-буфетниця)

1,0

 

 

Разом:

28,5

 

Всього по підприємству:

117,75

Документи для участі у конкурсі приймаються з 13 липня 2020 року по 12 серпня 2020 року включно за адресою: м. Коломия, проспект Михайла Грушевського, 1, кабінет №1, відділ звернень міської ради.

Телефон та адреса електронної пошти для довідок: (03433) 50458, kadru_kmr@i.ua.

Для участі у конкурсі особа подає особисто або надсилає поштою конкурсній комісії у визначений в оголошенні строк такі документи:

1) копію паспорта громадянина України;

2) письмову заяву про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів для зайняття посади за формою згідно з додатком 1 до Порядку;

3) резюме у довільній формі;

4) автобіографію;

5) копію (копії) документа (документів) про освіту, науковий ступінь, вчене звання, кваліфікаційну категорію, підвищення кваліфікації, які підтверджують відповідність претендента кваліфікаційним вимогам до керівника закладу охорони здоров’я, а також копію трудової книжки або інших документів, що підтверджують досвід роботи;

6) згоду на обробку персональних даних згідно з додатком 2 до Порядку;

7) конкурсну пропозицію обсягом не більше 15 сторінок друкованого тексту в паперовій та електронній формі.

Конкурсна пропозиція може містити проект плану розвитку закладу на середньострокову перспективу (три - п’ять років), в якому передбачаються:

- план реформування закладу протягом одного року;

- заходи з виконання завдань закладу і результати аналізу можливих ризиків, пропозиції з поліпшення економічних та фінансових показників закладу, підвищення ефективності його діяльності, запобігання корупції;

- пропозиції щодо залучення інвестицій для розвитку закладу;

- пропозиції (відомості) щодо очікуваної динаміки поліпшення основних показників діяльності закладу.

8) довідку МВС про відсутність судимості;

9) медичні довідки про стан здоров’я, щодо перебування особи на обліку у психоневрологічному та наркологічному закладі охорони здоров’я за формами, затвердженими МОЗ;

10) попередження стосовно встановлених Законом України “Про запобігання корупції“ вимог та обмежень, підписане претендентом на посаду, за формою згідно з додатком 3 до Порядку;

11) заяву про відсутність у діях особи конфлікту інтересів згідно із додатком 4 до Порядку;

12) підтвердження подання декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2019 рік (відповідно до абзацу першого частини третьої статті 45 Закону України “Про запобігання корупції“).

Документи, крім заяви про участь у конкурсі, подаються в запечатаному вигляді.

Особа, яка виявила бажання взяти участь у конкурсі, може подавати додаткові документи стосовно досвіду роботи, професійної компетентності і репутації (характеристики, рекомендації, наукові публікації та інші).

Відповідальність за достовірність поданих документів несе претендент.

Вимоги до претендентів:

вища освіта ІІ рівня за ступенем магістра спеціальності галузі знань «Управління та адміністрування», «Публічне управління та адміністрування», або «Право», або «Соціальні та поведінкові науки», або «Гуманітарні науки», або «Охорона здоров’я» та спеціалізацією «Організація і управління охороною здоров'я». Стаж роботи на керівних посадах – 5 років.

Умови оплати праці керівника закладу:

За виконання обов’язків, передбачених цим контрактом Керівнику нараховується заробітна плата за рахунок коштів підприємства. Посадовий оклад Керівника визначається за відповідним тарифним розрядом Єдиної тарифної сітки. Крім цього Керівникові можуть встановлюватись надбавка за високі досягнення у праці, виконання особливо важливої роботи, складність, напруженість у роботі в розмірі до 50 % посадового окладу. Керівнику (лікарю) дозволяється вести в підприємстві (в штаті якого він є), роботу за спеціальністю у межах робочого часу за основною посадою з виплатою 25 відсотків посадового окладу лікаря відповідної спеціальності. Керівникові може виплачуватись щомісячно премія за результатами його діяльності. Конкретний розмір премії встановлюється розпорядженням Роботодавця. Керівникові виплачується матеріальна допомога на оздоровлення в розмірі посадового окладу одночасно з наданням щорічної відпустки у порядку передбаченому колективним договором.

Дата і місце проведення конкурсу:

26 серпня 2020 року за адресою: м. Коломия, проспект Михайла Грушевського, 1, кабінет №33, зал засідань Коломийської міської ради.

 


Повернення до списку