Розмір шрифту: A A A
Колір сайту: A A A A
Перейти до повної версії сайту
 • 8 вересня 2017

  Cоціально-економічне страновище Івано-Франківської області за січень-липень 2017 року

  (за даними Головного управління статистики в Івано-Франківській області)

  Короткий огляд

  Населення

  Чисельність наявного населення в області, за оцінкою, на 1 липня 2017р. становила 1378,3 тис. осіб, з них 605,1 тис. проживали у міських поселеннях, 773,2 тис. – у сільській місцевості. Упродовж січня–червня 2017р. кількість жителів зменшилась на 1605 осіб.

  Кількість живонароджених у січні–червні 2017р. становила 6704 осіб, померлих – 9055 осіб.

  Зайнятість та безробіття

  Середньооблікова кількість штатних працівників підприємств, установ, організацій (із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб) у січні–липні 2017р. становила 193,1тис. осіб, що на 2,7 тис. осіб менше порівняно з відповідним періодом 2017р., у липні 2017р. – 190,9 тис. осіб або на 69 осіб більше, ніж у червні 2017р.

  За даними державної служби зайнятості, кількість зареєстрованих безробітних на кінець липня 2017р. становила 10,5 тис. осіб, з них допомогу по безробіттю отримували 86,4%. Жінки становили 54% загальної кількості безробітних.

  Рівень зареєстрованого безробіття в цілому по області на кінець липня 2017р. становив 1,2% населення працездатного віку, у тому числі у міських поселеннях – 1,1%, у сільській місцевості – 1,3%.

  Середньооблікова кількість безробітних, які отримували допомогу по безробіттю в липні 2017р., становила 8,8 тис. осіб. Середній розмір допомоги по безробіттю становив    1831 грн, або 57,2% законодавчо визначеного розміру мінімальної заробітної плати (3200 грн).

  Кількість вільних робочих місць (вакантних посад), заявлених роботодавцями до державної служби зайнятості, у липні 2017р. порівняно з червнем збільшилась на 6,9% і на кінець місяця становила 1270 одиниць.

  Навантаження зареєстрованих безробітних на одне вільне робоче місце в цілому по області зменшилось із 9 осіб на кінець червня п.р. до 8 осіб на кінець липня п.р.

  Доходи населення

  У січні–липні 2017р. розмір середньомісячної номінальної заробітної плати штатних працівників підприємств, установ, організацій (із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб) становив 5846 грн, що на 46% більше, ніж у відповідному періоді 2016р.; у липні    2017р. – 6297 грн, що на 6,6% менше, ніж у червні 2017р., та на 40,9% більше, ніж у липні 2016р. Індекс реальної заробітної плати у липні 2017р. порівняно з червнем 2017р. становив 93,2%, відносно липня 2016р. – 122,1%.

  Загальна сума заборгованості з виплати заробітної плати в цілому по економіці області (включаючи підприємства-банкрути та економічно неактивні підприємства) на 1 серпня 2017р. склала 12,6 млн.грн, або 1% фонду оплати праці, нарахованого за липень 2017р. Упродовж липня 2017р. сума заборгованості збільшилась на 9,2%, або на 1058,1 тис.грн.

  На підприємства-банкрути припадає 84,1% загальної суми боргу, на економічно активні підприємства –14,9%, на економічно неактивні підприємства –1%.

  Основна частина суми боргу із виплати заробітної плати припадає на підприємства промисловості (88,2% від загальної суми боргу).

  Соціальний  захист

  У січні–липні 2017р. призначено субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг 247,2 тис. домогосподарств на суму 160,6 млн.грн, з них у міських поселеннях – 115,2 тис. на суму 64,8 млн.грн, у сільській місцевості – 132 тис. на суму 95,8 млн.грн відповідно.

  Крім того, 17,7 тис. домогосподарств призначено субсидії готівкою на відшкодування витрат для придбання скрапленого газу та пічного побутового палива на суму 46,4 млн.грн, з них для домогосподарств сільської місцевості – 17,4 тис. та 45,5 млн.грн відповідно.

  Cередній розмір призначеної субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг у розрахунку на одне домогосподарство у липні 2017р. склав 113,3 грн (у червні 2017р. – 159,7 грн);на відшкодування витрат для придбання скрапленого газу та пічного побутового палива – 2705,4 грн (у червні 2017р. – 2803,4 грн).

  Роздрібна торгівля

  Оборот роздрібної торгівлі,який включає дані щодо роздрібного товарообороту підприємств (юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців), основним видом економічної діяльності яких є роздрібна торгівля, у січні–липні 2017р. становив 10,2 млрд.грн, що                       у порівнянних цінах на 4,1% більше від обсягу січня–липня 2016р.

  Оборот роздрібної торгівлі у липні п.р. порівняно з липнем 2016р. збільшився на 4,8%.

  Капітальні інвестиції

  За січень–червень 2017р. підприємствами та організаціями області за рахунок усіх джерел фінансування освоєно 3221,5 млн.грн капітальних інвестицій. Основну частку капітальних інвестицій (99,4% загального обсягу) освоєно в матеріальні активи. Обсяг капітальних інвестицій порівняно з січнем–червнем 2016р. збільшився на 3,7%.

  Сільське господарство

  Індекс обсягу сільськогосподарського виробництва у січні–липні 2017р. порівняно з відповідним періодом 2016р. становив 99,4%, у т.ч. у сільськогосподарських підприємствах – 97,4%, у господарствах населення – 100,5%.

  Станом на 1 серпня 2017р. всіма категоріями господарств області зернових і зернобобових культур зібрано 230,1 тис.т (у початково оприбуткованій вазі), що на 24,1% менше, ніж на відповідну дату торік. У середньому з 1 га обмолоченої площі одержано по 48,3 ц зерна або на 1,5 ц більше, ніж на 1 серпня 2016р.

  За січень–липень 2017р. реалізовано на забій 59,5 тис.т худоби та птиці, що на 3,9% менше порівняно з січнем–липнем 2016р., вироблено 263,3 тис.т молока (на 0,5% менше) та 225 млн.шт яєць (на 27,3% менше).

  За розрахунками, на 1 серпня 2017р. загальне поголів’я великої рогатої худоби склало 174 тис. голів (на 2,6% менше, ніж на 1 серпня 2016р.), у т.ч. корів – 98,7 тис. (на 1,2% менше); свиней – 329 тис. (на 2% менше), овець та кіз – 34,5 тис. (на 3,3% більше), птиці всіх видів – 4244,6 тис. голів (на 2,2% менше).

  Обсяг реалізованої аграрними підприємствами власно виробленої продукції за січень–липень 2017р. порівняно з відповідним періодом 2016р. збільшено на 31,3%, у т.ч. продукції рослинництва – у 2 рази, тваринництва – знижено на 1,9%.

  На 1 серпня п.р. в сіль­ськогоcподарських підприємствах (крім малих) і підприємствах, що здійснюють зберігання, перероблення зернових та зернобобових культур,було в наявності 131,2 тис.т зерна, що на27% менше, ніж на 1 серпня 2016р. Середня закупівельна ціна зернових культур, яку пропонували переробні підприємства, у січні–липні 2017р. становила 3733,2 грн за т (у січні–липні 2016р. – 3251,1 грн).

  Промисловість

  У липні 2017р. порівняно з червнем 2017р. та липнем 2016р. індекс промислової продукції склав відповідно 102,5% та 113,8%, за підсумками січня–липня 2017р. – 107,1%.

  Приріст продукції у січні–липні п.р. спостерігався за усіма видами промислового виробництва: у добувній промисловості і розробленні кар’єрів – на 12,6%, у постачанні електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря – на 5,1%, переробній промисловості – на 4,5%.

  Збільшення обсягу випуску продукції відбулося у виробництві хімічних речовин і хімічної продукції (у 2,2 раза), металургійному виробництві, виробництві готових металевих виробів, крім машин і устатковання (на 51,4%), в машинобудуванні (на 21,8%), у виробництві інших корисних копалин та в розробленні кар’єрів (на 14,7%), добуванні сирої нафти та природного газу (на 12,5%), виробництві гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції (на 4,7%).

  Разом з тим, спостерігалося зниження обсягів випуску у виготовленні виробів з деревини, виробництві паперу та поліграфічній діяльності (на 2,5%), в текстильному виробництві, виробництві одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів (на 8,1%), виробництві харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів (на 26,4%).

  Підприємствами області у січні–липні 2017р. реалізовано промислової продукції (товарів, послуг) на 23,1 млрд.грн, у т.ч. за межі країни – на 3,4 млрд.грн.

  Будівництво

  У січні–липні 2017р. підприємствами області виконано будівельних робіт на суму 792,2 млн.грн. Індекс будівельної продукції у січні–липні 2017р. порівняно з відповідним періодом 2016р. становив 124%.Зведення будівель збільшилося на 13,5%, у т.ч. житлових – на 2,9%, нежитлових – на 21,9%; інженерних споруд – на 40,9 %.

  У січні–червні 2017р. прийнято в експлуатацію 2962 квартири загальною площею 302 тис.м2, що на 25,4% більше, ніж у січні–червні 2016р.

  Транспорт

  У січні–липні 2017р. підприємствами залізничного та автомобільного транспорту (включаючи автоперевезення транспортом фізичних осіб-підприємців) перевезено                       7,6 млн.т вантажів, що на 18,9% більше, ніж за аналогічний період попереднього року, зокрема автомобільним транспортом перевезено 4,6 млн.т вантажів або на 31,7% більше, ніж у відповідному періоді 2016р., вантажооборот становив 679,9 млн.ткм або 85,3% обсягу січня–липня 2016р.

  Послугами автомобільного (включаючи автоперевезення транспортом фізичних осіб-підприємців), залізничного та тролейбусного транспорту скористались 44,6 млн. пасажирів, що складає 94,7% обсягів січня–липня 2016р. Підприємствами автомобільного та тролейбусного транспорту виконано пасажирооборот в обсязі 699,8 млн.пас.км або                     на 15,3% більше обсягу січня–липня 2016р.

  Зовнішня торгівля товарамита послугами.

  Обсяги експорту товарів суб’єктами зовнішньоекономічної діяльності області у січні–червні 2017р. становили 266,6 млн.дол. США, імпорту – 238,9 млн.дол. США. Проти січня–червня 2016р. обсяги експорту збільшилися на 7,3%, імпорту – на 23,8%. Позитивне сальдо зовнішньої торгівлі товарами склало 27,7 млн.дол. США, коефіцієнт покриття експортом імпорту – 1,12.

              Обсяг експорту товарів до країн Європейського Союзу становив 181,1 млн.дол. США або 67,9% від загальнообласного обсягу.

  Обсяг експорту послуг підприємствами і організаціями області у січні–червні 2017р. порівняно з відповідним періодом минулого року збільшилися на 16%, імпорту – зменшилися на 17,8% і становили відповідно 26,4 та 7,1 млн.дол. США. Позитивне сальдо зовнішньої торгівлі послугами склало 19,3 млн.дол. США.

  Питома вага країн ЄС у загальнообласних обсягах експорту послуг становила 84,5%, імпорту – 88,4%.

  Обсяг залучених з початку інвестування прямих іноземних інвестицій (акціонерного капіталу) в економіку області на 1 липня 2017р. cтановив 882,4 млн.дол. США (на 6,7% більше обсягів інвестицій на початок 2017р.), у розрахунку на одну особу – 640,1 долара.

  У січні–червні 2017р. в економіку області іноземними інвесторами вкладено 1359,8 млн.дол. США та вилучено 997,4 млн.дол. США прямих іноземних інвестцій (акціонерного капіталу).

  Споживчі ціни

  За даними Державної служби статистики, індекс споживчих цін у липні 2017р. в Україні порівняно з попереднім місяцем становив 100,2%, з початку року – 108,2% (без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, м.Севастополя та частини зони проведення антитерористичної операції), в області – 100,2% та 108,7% відповідно.

  Довідки за телефоном: (0342)79-20-43; e-mail: ifgus@ifstat.gov.ua.

  Більше інформації: http://www.ifstat.gov.ua/EX_IN/EX-MAKRO.htm

  © Головне управління статистики в Івано-Франківській області, 2017

  При використанні інформації посилання на Головне управління статистики в Івано-Франківській області ОБОВ’ЯЗКОВЕ.

  .0


Повернення до списку