Розмір шрифту: A A A
Колір сайту: A A A A
Перейти до повної версії сайту
 • 11 червня 2019

  Конкурс з визначення програм (проектів, заходів), розроблених громадським об’єднанням ветеранів, для виконання (реалізації) яких надається фінансова підтримка у 2019 році


   

  Департамент соціальної політики Коломийської міської ради оголошує конкурс з визначення програм (проектів, заходів), розроблених громадськими об’єднаннями, для виконання (реалізації) яких у 2019 році надаватиметься фінансова підтримка за рахунок коштів міського бюджету.

  Конкурс проводиться в рамках виконання Програми «Посилення соціального захисту населення на 2019-2021 роки», затвердженої рішенням Коломийської міської ради від 22.11.2018 року № 3190-39/2018.

  Конкурс проводиться відповідно до Порядку проведення конкурсу з визначення програм (проектів, заходів), розроблених громадськими об’єднаннями ветеранів, для виконання (реалізації) яких надається фінансова підтримка, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2011 року № 1049 (зі змінами та доповненнями) (далі – Порядок) та Порядку використання коштів міського бюджету для надання фінансової підтримки громадським об’єднанням ветеранів на реалізацію програм (проектів, заходів), затвердженого рішенням сесії Коломийської міської ради від 18.10.2018 року № 3053-38/2018.

  Мета конкурсу – розвиток партнерства з громадськими об’єднаннями ветеранів та залучення їх до розв’язання соціальних проблем цільових груп населення м. Коломиї відповідно до визначених пріоритетних напрямків.

  Конкурсні пропозиції, які подаються на конкурс, мають бути спрямовані на вирішення пріоритетного завдання:

  -         проведення заходів з військово-патріотичного виховання.

  Рівень виконання (реалізації) програми (проектів, заходів) має відповідати адміністративно-територіальному рівню проведення конкурсу.

  Проекти (програми, заходи)для участі у конкурсі можуть подавати громадські об’єднання ветеранів, які:

  -                     є юридичними особами, зареєстровані в установленому порядку;

  -                     зареєстровані не пізніше ніж за 6 місяців до оголошення конкурсу;

            -       відповідають типам організацій визначеним у Програмі «Посилення соціального захисту населення на 2019-2021 роки», затвердженої рішенням Коломийської міської ради від 22.11.2018 року № 3190-39/2018, а саме громадським об’єднанням ветеранів.

  У рамках проведення конкурсу не можуть бути підтримані проекти, які:

  -                     спрямовані на отримання прибутку;

  -                     спрямовані на підтримку політичної партії або релігійної організації;

  -                     не передбачають міського рівня реалізації.

  Надання фінансової підтримки здійснюється в межах асигнувань, передбачених в міському бюджеті на 2019 рік.

  Загальний фонд бюджетних коштів конкурсу проектів, становить 19 800 грн. на пріоритетний напрямок:

  -                     проведення заходів з військово-патріотичного виховання.       

             Граничний осяг фінансування за рахунок бюджетних коштів двох проектів (програм, заходів) за напрямком - проведення заходів з військово-патріотичного виховання становить 10 000 грн. та 9 800 грн.

  За рахунок коштів міського бюджету може бути профінансовано не більше як 85% вартості проекту. Решта 15 % необхідного обсягу фінансування проекту, мають бути забезпечені громадськими об’єднаннями ветеранів у вигляді матеріальних чи нематеріальних ресурсів, у тому числі як оплата вартості приміщення, техніки, обладнання, проїзду.

  Для участі в конкурсі необхідно подати такі документи:

  -                     заяву про участь у конкурсі за формою згідно з додатком;

  -                     опис та кошторис витрат, необхідних для виконання (реалізації) проекту, заходу за рахунок бюджетних коштів за формою згідно з додатком;

  -                     листи-підтвердження органів державної влади, органів місцевого самоврядування та їх виконавчих органів, наукових установ, громадських об’єднань ветеранів, інших установ та організацій (в разі їх залучення до виконання (реалізації) програми (проекту, заходу);

  -                     інформацію про діяльність учасника конкурсу, зокрема про досвід виконання (реалізації) програми (проекту, заходу) протягом останніх двох років за рахунок коштів міського бюджету та інших джерел фінансування, джерела фінансування громадського об’єднання ветеранів, його матеріально-технічну базу та кадрове забезпечення.

  -                     документ, що підтверджує повноваження уповноваженої особи громадського об’єднання ветеранів (на підписання, подання чи захист конкурсної пропозиції – у разі підписання чи захисту конкурсної пропозиції не керівником громадського об’єднанням ветеранів).

  Конкурсна пропозиція складається українською мовою.

  Проекти, що подаються для участі у конкурсі повинні бути розраховані не більше ніж на один бюджетний рік.

  Відповідальність за достовірність інформації, що міститься у конкурсній пропозиції, покладається на учасника конкурсу.

  Конкурсні пропозиції подаються у друкованій та електронній формі.

  Усі документи, що складають друкований варіант конкурсної пропозиції, мають бути подані в папці, прошнуровані та пронумеровані, укомплектовані відповідно до зазначеного вище переліку документів. Електронні копії документів, що складають конкурсну пропозицію, подаються у форматі PDF та Microsoft Word (Microsoft Excel) на CD або DVD диску чи інших електронних носіях інформації разом із друкованим варіантом конкурсної пропозиції.

  Конкурсна пропозиція не повертається учасникові конкурсу.

  Громадське об’єднання ветеранів може подавати на конкурс кілька конкурсних пропозицій.

  Конкурсні пропозиції приймаються з 13.06.2019 по 13.07.2019 року включно, щоденно, крім суботи, неділі та святкових днів, за адресою: вулиця В.Чорновола, 55, м. Коломия (каб.13) електронна адреса: kmsobez@ukr.net.

  Консультації та додаткова інформація за телефоном (03433) 2-26-57, 2-18-13 або на сайті http://kolrada.gov.ua/department/upravlinnya-pratsi-ta-sotsialnogo-zakhistu-naselennya/news/, контактна особа – Мадерук Роман Ігорович.

  Строки проведення конкурсу з 13.07.2019 по 13.08.2019 року.

  До участі у конкурсі не допускаються громадські об’єднання ветеранів у разі, коли:

  -                     інформація, зазначена в конкурсній пропозиції, не відповідає інформації про громадське об’єднання ветеранів, що міститься у відкритих державних реєстрах;

  -                     громадське об’єднання ветеранів не є юридичною особою, зареєстрованою в установленому порядку, або було зареєстроване пізніше ніж за шість місяців до оголошення проведення конкурсу;

  -                     громадське об’єднання ветеранів відмовилось від участі в конкурсі шляхом надсилання офіційного листа;

  -                     громадське об’єднання ветеранів перебуває у стадії припинення;

  -                     конкурсну пропозицію подано після закінчення встановленого строку подання конкурсних пропозицій та/або не в повному обсязі;

  -                     установлено факт порушення громадським об’єднанням ветеранів вимог бюджетного законодавства у попередніх двох бюджетних періодах.

  Конкурс проводиться шляхом оцінювання поданих пропозицій громадським об’єднанням ветеранів відповідно до Порядку проведення конкурсу.


Повернення до списку