Розмір шрифту: A A A
Колір сайту: A A A A
Перейти до повної версії сайту
Публікується : Умови і результати конкурсів на заміщення вакантних посад державної служби, вакантних посад міської служби;

Управління Державної служби з нагляду у сфері масових комунікацій, зв'язку та охорони культурної спадщини по області оголошує конкурс на заміщення вакантних посад української державної цивільної служби.

До участі в конкурсі допускаються громадяни України, які досягли віку 18 років, володіють державною мовою, мають вищу професійну освіту, стаж державної цивільної служби (державної служби інших видів) не менше двох років або не менше чотирьох років стажу роботи за фахом.

Для участі в конкурсі подаються такі документи:

  • особиста заява;
  • власноруч заповнена та підписана анкета за формою, затвердженою розпорядженням Уряду України від 26 травня 2005 р. № 667-р, з додатком фотографії розміром 3,5 х 4,5 см;
  • копія паспорта або його замінює;
  • копія трудової книжки або інші документи, що підтверджують трудову (службову) діяльність громадянина;
  • копії документів про професійну освіту, про додаткове професійну освіту, про присвоєння наукового ступеня, вченого звання, засвідчені нотаріально або кадровими службами за місцем роботи (служби);
  • документ про відсутність у громадянина захворювання, що перешкоджає надходженню на цивільну службу або її проходження;
  • довідка з органів державної податкової служби про подання відомостей про майновий стан;
  • копії документів військового обліку - для військовозобов'язаних і осіб, які підлягають призову на військову службу.

Документи подаються протягом 30 днів з моменту публікації оголошення в періодичних друкованих виданнях особисто громадянином, які виявили бажання брати участь у конкурсі. Телефон для довідок / факс 209-67-82, E-mail: gssdc30@astranet.ua.

Конкурс проводиться в два етапи. На першому етапі Управління публікує оголошення про прийом документів для участі в конкурсі не менш ніж в одному періодичному друкованому виданні, а також розміщує інформацію про проведення конкурсу на сайті.

Громадянин (цивільний службовець) не допускається до участі у конкурсі у зв'язку з його невідповідністю кваліфікаційним вимогам до вакантної посади цивільної служби, а також у зв'язку з обмеженнями, встановленими законодавством України про державну цивільну службу для вступу на цивільну службу та її проходження.

Несвоєчасне подання документів, подання їх не в повному обсязі або з порушенням правил оформлення без поважної причини є підставою для відмови громадянину в їх прийомі.

При несвоєчасному поданні документів, поданні їх не в повному обсязі або з порушенням правил оформлення з поважної причини керівник Управління має право перенести терміни їх прийому.

Претендент на заміщення вакантної посади цивільної служби, не допущений до участі в конкурсі, має право оскаржити це рішення у відповідності до законодавства України.

Передбачувана дата проведення 2 етапу конкурсу - 31 березня 2008

На другому етапі конкурсу з метою оцінки професійних і особистісних якостей кандидатів проводиться:

  • аналіз поданих ними документів про освіту, проходженні цивільної чи іншої державної служби, здійсненні іншої трудової діяльності;
  • індивідуальна співбесіда. Співбесіда проводиться після ретельного вивчення документів, представлених кандидатами. Результат співбесіди повинен доповнити (а не замінити або підтвердити) дані, що містяться в документах, поданих кандидатами.

При оцінці професійних і особистісних якостей кандидатів конкурсна комісія виходить з відповідних кваліфікаційних вимог до вакантної посади цивільної служби та інших положень посадової регламенту з цієї посади, а також інших положень, встановлених законодавством України про державну цивільну службу.

Склад конкурсної комісії формується з урахуванням положень законодавства України про державну цивільну службу України і затверджується наказом Управління.

Конкурсна комісія складається з голови, заступника голови, секретаря і членів комісії. До складу конкурсної комісії входять незалежні експерти, число яких повинно становити не менше однієї чверті від загального числа членів конкурсної комісії.

Засідання конкурсної комісії проводиться за наявності не менше двох кандидатів на кожну вакантну посаду.

Засідання конкурсної комісії вважається правомочним, якщо на ньому присутні не менше двох третин від загального числа її членів. Рішення конкурсної комісії за результатами проведення конкурсу приймаються відкритим голосуванням простою більшістю голосів її членів, присутніх на засіданні.

При рівності голосів вирішальним є голос голови конкурсної комісії.

Рішення конкурсної комісії приймається в відсутність кандидата і є підставою для призначення його на вакантну посаду цивільної служби або відмови в такому призначенні.

Результати голосування конкурсної комісії оформляються рішенням, яке підписується головою, заступником голови, секретарем і членами комісії, які брали участь у засіданні.

На підставі рішення конкурсної комісії видається наказ Управління про призначення переможця конкурсу на вакантну посаду цивільної служби і з ним укладається службовий контракт.

Кандидатам, які брали участь у конкурсі, повідомляється про результати конкурсу в письмовій формі протягом місяця з дня його завершення. Інформація про результати конкурсу розміщується на сайті Управління в інформаційно-телекомунікаційній мережі загального користування.

Документи претендентів на заміщення вакантної посади цивільної служби, не допущених до участі в конкурсі, і кандидатів, які брали участь у конкурсі, можуть бути їм повернуті за письмовою заявою протягом трьох років з дня завершення конкурсу. До закінчення цього строку документи зберігаються в архіві Управління, після чого підлягають знищенню.

Кандидат має право оскаржити рішення конкурсної комісії відповідно до законодавства України.

Дата зміни: 28.09.2016 12:42