Розмір шрифту: A A A
Колір сайту: A A A A
Перейти до повної версії сайту

29 Липня 2020
Про Початок формування конкурсної комісії.
Початок формування конкурсної комісії 
Оголошуємо про початок формування конкурсної комісії для проведення конкурсу на заняття посади директора Єдиного центру надання реабілітаційних та соціальних послуг міста Коломиї. 
До складу конкурсної комісії у рівній кількості входять представники суб’єктів системи надання соціальних послуг, визначених статтею 8 Закону України “Про соціальні послуги”. Суб’єктами системи надання соціальних послуг є:
1) уповноважені органи у сфері надання соціальних послуг ;
2) отримувачі соціальних послуг (особи/сім’ї, які належать до вразливих груп населення та/або перебувають у складних життєвих обставинах, яким надаються соціальні послуги);
3) надавачі соціальних послуг (юридичні та фізичні особи, фізичні особи – підприємці, включені до розділу "Надавачі соціальних послуг" Реєстру надавачів та отримувачів соціальних послуг);
4) об’єднання працівників системи надання соціальних послуг (громадське об’єднання, засновниками та членами якого є працівники системи надання соціальних послуг, метою діяльності якого є захист прав та інтересів працівників системи надання соціальних послуг, а також інтересів громадян, пов’язаних із професійною діяльністю у системі надання соціальних послуг);
5) об’єднання надавачів соціальних послуг (громадське об’єднання, засновниками та членами якого є надавачі соціальних послуг, метою діяльності якого є захист прав та інтересів надавачів соціальних послуг);
6) об’єднання отримувачів соціальних послуг (громадське об’єднання, засновниками та членами якого є отримувачі соціальних послуг, їхні законні представники, метою діяльності якого є захист прав та інтересів отримувачів соціальних послуг).
До складу конкурсної комісії не можуть входити представники Єдиного центру надання реабілітаційних та соціальних послуг міста Коломиї, в якому проводиться конкурс на зайняття посади керівника.
Пропозиції щодо кандидатур до складу конкурсної комісії подаються до Коломийської міської ради протягом 10 днів з моменту оприлюднення оголошення. 
Подати пропозиції можна за адресою: 78200, Івано-Франківська область, місто Коломия, проспект Михайла Грушевського, 1, Коломийська міська рада. Електронна пошта: tower.ko@ukr.net .
Додаткову інформацію можна отримати за телефоном: 5 04 58. 

29 Липня 2020
Оголошується проведення конкурсу на заміщення посади директора Єдиного центру надання реабілітаційних та соціальних
ОГОЛОШЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ КОНКУРСУ
Оголошується  проведення конкурсу на заміщення посади директора Єдиного центру надання реабілітаційних та соціальних послуг міста Коломиї. 
Правові підстави проведення конкурсу: конкурс проводиться відповідно до Положення про конкурсну комісію, умови та порядок проведення конкурсу на зайняття посади керівника надавача соціальних послуг державного/комунального сектору, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03.03.2020р. №200(далі - Порядок), на виконання рішення виконавчого комітету Коломийської міської ради від 28.07.2020 №143«Про проведення конкурсу на зайняття посади директора Єдиного центру надання реабілітаційних та соціальних послуг міста Коломиї». 
 Найменування:Єдиний центр надання реабілітаційних та соціальних послуг міста Коломиї (скорочена назва Єдиний ЦНРС
П м.Коломиї).
 Місцезнаходження:юридична адреса: 78203, Івано-Франківська область, місто Коломия, вулиця Драгоманова, будинок, 3В
Основні напрямки діяльності: надання соціальних та реабілітаційних послуг, визначених Державними стандартами, на безоплатній основі, особам, які перебувають у складних життєвих обставинах і потребують сторонньої допомоги, за місцем проживання в умовах стаціонарного, тимчасового або денного перебування.
Найменування посади директор Єдиного центру надання реабілітаційних та соціальних послуг міста Коломиї.
Умови оплати праці: за виконання обов’язків, передбачених контрактом Керівнику нараховується заробітна плата за рахунок коштів центру. Посадовий оклад Керівника встановлюється згідно з штатним розписом центру, який погоджується із Роботодавцем та визначається відповідно до чинного законодавства України. Крім цього Керівникові можуть встановлюватись надбавка за високі досягнення у праці, виконання особливо важливої роботи, складність, напруженість у роботі в розмірі до 50 % посадового окладу.Керівникові може виплачуватись щомісячно премія за результатами його діяльності. Конкретний розмір премії встановлюється розпорядженням Роботодавця.Керівникові виплачується матеріальна допомога на оздоровлення в розмірі посадового окладуодночасно з наданням щорічної відпустки у порядку передбаченому колективним договором.
Документи для участі у конкурсі приймаються з 29 липня 2020 року по 13 серпня 2020 року включно за адресою: м. Коломия, проспект Михайла Грушевського, 1, кабінет №22, відділ кадрів міської ради. Електронна пошта: kadru_kmr@i.ua.

Для участі у конкурсі претендент особисто подає та/або надсилає електронною поштою такі документи: 

заяву про участь у конкурсі за формою, визначеною у додатку;
належним чином завірені копії документа, що посвідчує особу, документа про освіту, трудової книжки або інших документів, що засвідчують досвід роботи;
автобіографію та/або резюме (за вибором учасника конкурсу);
мотиваційний лист, складений у довільній формі;
довідку про відсутність судимості;
перспективний план розвитку Єдиного центру.

13 Липня 2020
ОГОЛОШЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ КОНКУРСУ на заміщення вакантної посади генерального директора комунального некомерційного підприємства «Коломийський фтизіопульмонологічний центр Коломийської міської ради Івано-Франківської області».
Детальніше

13 Липня 2020
Оголошується проведення конкурсу на заміщення вакантної посади генерального директора комунального некомерційного підприємства «Коломийська інфекційна лікарня Коломийської міської ради Івано-Франківської області»
Детальніше

6 Липня 2020
Вакансія головного спеціаліста - бухгалтера відділу фінансування та бухгалтерського обліку департаменту соціальної політики міської ради

Коломийським міським головою згідно зі статтею 10 Закону України “Про службу в органах місцевого самоврядування” оголошено конкурс на заміщення вакантної посади:

 

-         головного спеціаліста - бухгалтера відділу фінансування та бухгалтерського обліку департаменту соціальної політики міської ради.

 

Відповідно до Порядку проведення конкурсу та згідно з Типовими професійно-кваліфікаційними характеристиками посад встановити кваліфікаційні вимоги до кандидатів:

 

головного спеціаліста - бухгалтера відділу фінансування та бухгалтерського обліку департаменту соціальної політики міської ради – вища освіта за освітньо-кваліфікаційним рівнем не нижче ступеня бакалавра, за напрямком професійного спрямування облік і аудит або фінанси. Без вимог до стажу роботи, вільне володіння комп’ютером, вільне володіння державною мовою.

 

         Згідно з чинним порядком заміщення вакантних посад конкурсанти складають у письмовій формі іспити на знання Конституції України, законів України “Про місцеве самоврядування в Україні”, “Про службу в органах місцевого самоврядування”, “Про запобігання корупції” та законодавства з урахуванням специфіки функціональних повноважень.

         Особи, які бажають взяти участь у конкурсі, подають у відділ кадрів документи: заяву про участь у конкурсі; заповнену особову картку державного службовця з додатками; одну фотокартку розміром 4×6; копії документів про освіту; копію документа, що посвідчує особу, копію військового квитка (для військовослужбовців або військовозобов'язаних). Подання декларації про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру за минулий рік здійснюється згідно із Законом України "Про запобігання корупції" шляхом заповнення відповідних форм на офіційному веб-сайті Національного агентства з питань запобігання корупції з використанням програмних засобів Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.

До документів можна подати додаткову інформацію стосовно освіти, досвіду роботи, професійного рівня і репутації.

         Документи на конкурс приймаються протягом 30 календарних днів від дня опублікування оголошення.

Подати заяву та інші документи, а також одержати необхідні бланки і перелік питань на іспит можна за адресою: м.Коломия, проспект Михайла Грушевського, 1, каб. №22, тел.5-04-58.

 

Документи приймаються до 04.08.2020р.

 

 

 

 

Начальник відділу кадрів                                            Ольга Денисюк

23 Червня 2020
..Початок формування конкурсної комісії для проведення окремого конкурсу на заміщення вакантної посади генерального директора комунального некомерційного підприємства «Коломийський фтизіопульмонологічний центр Коломийської міської ради

23.06.2020

Початок формування конкурсної комісії

Оголошуємо про початок формування конкурсної комісії для проведення окремого конкурсу на заміщення вакантної посади генерального директора комунального некомерційного підприємства «Коломийський фтизіопульмонологічний центр Коломийської міської ради Івано-Франківської області».

До складу конкурсної комісії входять у рівній кількості:

представники органу управління;

представники громадської ради органу управління або особи (за згодою), делеговані громадськими об’єднаннями з питань захисту інтересів громадян у сфері охорони здоров’я та/або у сфері запобігання корупції і антикорупційної діяльності (за умови реєстрації таких громадських об’єднань не менше як за два роки до дати прийняття рішення про проведення конкурсу) та погоджені громадською радою при органі управління, - по одній особі від кожного громадського об’єднання.

Членом конкурсної комісії не може бути особа, щодо якої є документально підтверджена інформація про:

наявність судимості за вчинення умисного злочину, якщо така судимість не погашена або не знята в установленому законом порядку;

накладення адміністративного стягнення за корупційне або пов’язане з корупцією правопорушення – протягом трьох років з дня набрання відповідним рішенням суду законної сили;

наявність конфлікту інтересів.

Пропозиції щодо кандидатур до складу конкурсної комісії подаються до Коломийської міської ради протягом 15 днів з моменту оприлюднення оголошення.

Подати пропозиції можна за адресою: м. Коломия, проспект Михайла Грушевського, 1, каб. №22, тел.50458.

 

 


Сторінки: