Розмір шрифту: A A A
Колір сайту: A A A A
Перейти до повної версії сайту

Положення про відділ кадрів Коломийської міської ради


УКРАЇНА

Коломийська міська рада Івано-Франківської області

Шосте демократичне скликання

Тринадцята сесія

РІШЕННЯ

від 26.12.2011 № 803-13/2011

м. Коломия

Про затвердження Положення про відділ кадрів Коломийської міської ради

         Керуючись статтею 26, пунктом 4 статті 54 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", міська рада:

вирішила:

1. Затвердити Положення про відділ кадрів міської ради в новій редакції (додається).

2. Вважати таким, що втратив чинність підпункт 1.3 пункту 1 рішення міської ради від 29.06.2006р. № 74 "Про затвердження Положень про відділи і управління Коломийської міської ради".

Міський голова                                                                                         І.Слюзар


ЗАТВЕРДЖЕНО

рішенням Коломийської

міської ради

від 26.12.2011 № 803-13/2011

ПОЛОЖЕННЯ

про відділ кадрів Коломийської міської ради

1. Загальні положення

1.1.             Відділ кадрів Коломийської міської ради є виконавчим органом Коломийської міської ради.

Відділ кадрів Коломийської міської ради (далі - Відділ), створений відповідно до пункту 1 статті 54 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" рішенням Коломийської міської ради від 20.11.2002 року № 163.

Утворення Відділу є виключною компетенцією Коломийської міської ради.

Відділ підконтрольний та підзвітний Коломийській міській раді, підпорядкований виконавчому комітету Коломийської міської ради та Коломийському міському голові.

Відділ є самостійним, не має статусу юридичної особи.

1.2.             Відділ забезпечує реалізацію державної політики у сфері служби в Коломийській міській раді з питань підготовки та виконання рішень Коломийської міської ради та її виконавчого комітету, розпоряджень і доручень Коломийського міського голови з питань кадрової роботи.

1.3.             У своїй діяльності Відділ керується Конституцією України, законами України "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про службу в органах місцевого самоврядування", "Про державну службу", "Про засоби запобігання і протидії корупції" та іншими законами України, постановами Верховної Ради України, указами і розпорядженнями Президента України, декретами, постановами і розпорядженнями Кабінету Міністрів України, рішеннями Івано-Франківської обласної і Коломийської міської рад та її виконавчого комітету, розпорядженнями і дорученням Коломийського міського голови, розпорядженнями голови Івано-Франківської обласної державної адміністрації та цим Положенням.

У питаннях організації і застосування методики проведення кадрової роботи та служби у виконавчих органах Коломийської міської ради Відділ керується також відповідними рекомендаціями Нацдержслужби України, Мінпраці України, Мінюсту України та Пенсійного фонду України.

1.4.             Посадові особи, що працюють у Відділі, є посадовими особами місцевого самоврядування, відповідно до цього Положення мають повноваження щодо здійснення організаційно-розпорядчих та консультативно-дорадчих функцій і отримують заробітну плату за рахунок місцевого бюджету.

1.5.             Відділ є правонаступником з кадрових питань відділу кадрової роботи та комп'ютерного забезпечення Коломийської міської ради.

2.    Основні завдання і функції відділу

Завданнями Відділу є:

2.1.             Реалізація державної політики з питань кадрової роботи та служби в Коломийській міській раді;

2.2.             Здійснення аналітичної та організаційної роботи з кадрового менеджменту;

2.3.             Задоволення потреби в кваліфікованих кадрах та їх ефективне використання, забезпечення результативної та стабільної діяльності органів місцевого самоврядування, зниження плинності кадрів;

2.4.             Прогнозування розвитку персоналу, заохочення посадових осіб до службової кар’єри, забезпечення їх безперервного навчання;

2.5.             Переміщення працівників на принципах законності, демократизму та соціальної справедливості, професіоналізму і компетентності, відкритості та прозорості, соціальної захищеності, добровільності, оптимального поєднання інтересів місцевого самоврядування та посадової особи;

2.6.             Документальне оформлення проходження служби та трудових відносин в Коломийській міській раді.

Функціями Відділу є:

2.7.             Забезпечення реалізації державної політики з питань кадрової роботи та служби в Коломийській міській раді та її виконавчих органах.

Проведення разом з виконавчими органами Коломийської міської ради узагальнення практики роботи з кадрами, внесення Коломийській міській раді, Коломийському міському голові пропозиції щодо її вдосконалення;

2.8.             Розроблення спільно з виконавчими органами Коломийської міської ради та підпорядкованими установами річних планів роботи з кадрами, визначення щорічної та перспективної (на 5 років) потреби в кадрах, формування замовлення на підготовку, перепідготовку і підвищення кваліфікації посадових осіб Коломийської міської ради та керівників підпорядкованих установ, забезпечення укладання відповідних угод із навчальними закладами;

2.9.             Ведення встановленої звітно-облікової документації, підготовка державної статистичної звітності з кадрових питань, аналіз якісного складу посадових осіб Коломийської міської ради, а також керівників підпорядкованих установ;

2.10.        Проведення роботи з резервом кадрів виконавчих органів Коломийської міської ради, а також здійснення організаційно-методичного керівництва формуванням кадрового резерву в них, аналіз і узагальнення практики формування кадрового резерву у виконавчих органах Коломийської міської ради та підпорядкованих їй установах, внесення Коломийському міському голові пропозицій щодо його вдосконалення;

2.11.        Вивчення разом з виконавчими органами Коломийської міської ради особистих, професійних, ділових якостей осіб, які претендують на зайняття посад у виконавчих органах Коломийської міської ради, попередження їх про встановлені законодавством обмеження, пов'язані з прийняттям на службу в органи місцевого самоврядування та проходженням служби в органах місцевого самоврядування, ознайомлення із загальними правилами поведінки посадової особи місцевого самоврядування;

2.12.        Прийняття від претендентів на вакантні посади у виконавчі органи Коломийської міської ради відповідних документів та подання їх на розгляд конкурсної комісії Коломийської міської ради, здійснення інших заходів щодо організації конкурсного відбору;

2.13.        Розгляд та внесення Коломийському міському голові пропозицій щодо проведення стажування кадрів у виконавчих органах Коломийської міської ради, підготовка разом з виконавчими органами Коломийської міської ради документів для організації стажування, здійснення контролю за його проведенням;

2.14.        Розроблення, підготовка та проведення експертизи проектів рішень Коломийської міської ради, виконавчого комітету, розпоряджень міського голови по структурі, чисельності, штатному розпису, затвердженню Положень про виконавчі органи ради, призначенню на посади та звільненню з посад посадових осіб міської ради і керівників підпорядкованих установ, що належать до комунальної власності територіальної громади міста Коломиї;

2.15.        Оформлення документів про складання Присяги та присвоєння рангів посадовим особам Коломийської міської ради, внесення про це записів до трудових книжок;

2.16.        Обчислення стажу роботи і служби в органах місцевого самоврядування, здійснення контролю за встановленням надбавок за вислугу років та надання відпусток відповідної тривалості, складання графіків щорічних відпусток працівників виконавчих органів Коломийської міської ради;

2.17.        Здійснення в межах своєї компетенції заходів для забезпечення трудової дисципліни, оформлення документів, пов'язаних з проведенням службових розслідувань із застосуванням заходів дисциплінарного впливу;

2.18.        Заповнення, облік і збереження трудових книжок та особових справ працівників;

2.19.        Оформлення і видача довідок з місця роботи працівникам, оформлення листків тимчасової непрацездатності;

2.20.        Підготовка документів для відрядження працівників;

2.21.        Участь у розробленні структури Коломийської міської ради, її виконавчих органів та штатного розпису, у межах своєї компетенції контроль розроблення   посадових   інструкцій у   виконавчих   органах Коломийської міської ради;

2.22.        Здійснення організаційного забезпечення, підготовка та участь у роботі атестаційної комісії Коломийської міської ради та проведення у період між атестаціями щорічної оцінки виконання посадовими особами Коломийської міської ради покладених на них завдань і обов`язків;

2.23.        Забезпечення підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів, а також організація разом з виконавчими органами Коломийської міської ради регулярного навчання її працівників;

2.24.        Здійснення спільно з виконавчими органами Коломийської міської ради контролю за дотриманням Закону України "Про службу в органах місцевого самоврядування", інших актів законодавства з питань кадрової роботи та служби в органах місцевого самоврядування;

2.25.        Облік військовозобов'язаних і призовників, бронювання військовозобов`язаних у виконавчих органах Коломийської міської ради;

2.26.        Проведення разом з виконавчими органами Коломийської міської ради роботи над укладанням, продовженням терміну дії, розірванням контрактів з керівниками підприємств, установ та організацій, що належать до комунальної власності територіальної громади міста Коломиї, а також участь у здійсненні організаційних заходів з перевірки виконання умов та показників контрактів;

2.27.        Забезпечення планування службової кар'єри та аналіз ефективності роботи персоналу;

2.28.        Здійснення разом з виконавчими органами Коломийської міської ради заходів щодо ведення комп'ютерного обліку електронних особових справ посадових осіб Коломийської міської за допомогою облікової системи «Картка» єдиної державної комп'ютерної системи "Кадри";

2.29.        Здійснення організаційних заходів щодо своєчасного щорічного подання посадовими особами Коломийської міської ради декларації про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру в тому числі одержаних з джерел за межами України, щодо себе і членів своєї сім`ї;

2.30.        Розгляд пропозицій, заяв, звернень громадян, надання роз`яснень, ведення прийому громадян з питань, що належать до компетенції кадрової служби;

2.31.        Проведення іншої роботи, пов'язаної із застосуванням законодавства про працю і службу в органах місцевого самоврядування та інших функцій, які випливають з покладених на Відділ завдань.

3. Відділ має право

3.1.             Одержувати відповідні документи та необхідну інформацію від посадових осіб Коломийської міської ради та підпорядкованих їй установ для виконання покладених на Відділ функцій;

3.2.             Подавати в установленому порядку відповідні пропозиції, перевіряти повноту усунення порушень та недоліків, виявлених перевірками, готувати рішення на засідання Коломийської міської ради та засідання виконавчого комітету з питань, які віднесені до компетенції Відділу;

3.3.             Залучати спеціалістів виконавчих органів Коломийської міської ради та підпорядкованих їй установ для розгляду питань, віднесених до компетенції Відділу;

3.4.             Брати участь у сесійних засіданнях Коломийської міської ради та засіданнях виконавчого комітету, нарадах, що проводить Коломийський міський голова, а також в тих, що проводяться у виконавчих органах Коломийської міської ради з питань, віднесених до компетенції Відділу;

3.5.             Перевіряти і контролювати дотримання правил внутрішнього трудового розпорядку в Коломийській міській раді, вимог законодавства про працю та службу в органах місцевого самоврядування;

3.6.             Вносити Коломийському міському голові пропозиції з питань удосконалення кадрової роботи, підвищення ефективності служби в Коломийській міській раді;

3.7.             Відділ при виконанні покладених на нього завдань взаємодіє з іншими виконавчими органами Коломийської міської ради.

4. Керівництво Відділу

4.1.             Відділ очолює начальник, який призначається, на посаду на конкурсній основі чи за іншою процедурою, передбаченою законодавством України, і звільняється з посади Коломийським міським головою.

На посаду начальника Відділу призначається особа з вищою освітою за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста, магістра. Стаж роботи на державній службі або службі в органах місцевого самоврядування не менше 5 років, в тому числі на посадах в службах управління персоналом не менше 3 років, або стажем роботи у службах управління персоналом в інших сферах управління не менше 5 років.

4.2.             Начальник Відділу безпосередньо підпорядкований Коломийському міському голові та керуючому справами виконавчого комітету;

4.3.             Начальник Відділу відповідно до покладених на нього обов’язків:

4.3.1.               Здійснює керівництво Відділом, забезпечує підготовку проектів рішень на розгляд сесій Коломийської міської ради та засідань її виконавчого комітету, доведення до виконавців нормативних та розпорядчих документів;

4.3.2.               Готує посадові інструкції, розподіляє обов'язки між працівниками Відділу, контролює їх роботу, сприяє підвищенню їх кваліфікації;

4.3.3.               Забезпечує взаємодію Відділу з іншими виконавчими органами Коломийської міської ради;

4.3.4.               Вносить в установленому порядку пропозиції Коломийському міському голові про застосування заохочень або стягнень до працівників Відділу;

4.3.5.               Здійснює інші повноваження відповідно до цього Положення, а також покладених на нього завдань окремими рішеннями Коломийської міської ради, її виконавчого комітету, розпорядженнями Коломийського міського голови.

5.       Відповідальність

Начальник Відділу несе персональну відповідальність за:

5.1.             Невиконання покладених на Відділ завдань і функцій;

5.2.             Неналежне виконання ним своїх обов’язків відповідно до цього Положення;

5.3.             Невідповідність прийнятих ним рішень вимогам чинного законодавства;

5.4.             Невиконання рішень Коломийської міської ради та її виконавчого комітету, розпоряджень і доручень Коломийського міського голови;

5.5.             Несвоєчасну чи недостовірну подачу інформацій та звітів, що входять до компетенції Відділу;

5.6.             Достовірність визначення трудового стажу, стажу служби в органах місцевого самоврядування;

5.7.             Неправильне оформлення проектів розпоряджень Коломийського міського голови з кадрових питань, трудових книжок, пенсійних справ;

6. Умови оплати праці Відділу

6.1. Відділ утримується за рахунок коштів місцевого бюджету;

6.2. Оплата праці працівників Відділу здійснюється згідно з чинним законодавством.

        

7. Заключні положення

7.1.     Структуру та граничну чисельність Відділу затверджує Коломийська міська рада, штатний розпис та витрати на його утримання затверджує Коломийський міський голова.

7.2.     Відділ має свій бланк, круглу печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням і штампи встановленого зразка, веде діловодство відповідно до Інструкції з діловодства у виконавчих органах Коломийської міської ради. Посадові особи відділу мають службові посвідчення відповідного зразка.

7.3.     Коломийський міський голова створює умови для нормальної роботи і підвищення кваліфікації працівників Відділу, забезпечує їх приміщеннями, телефонним зв'язком, засобами оргтехніки, відповідно обладнаними місцями зберігання документів.

7.4.     Покладання на Відділ обов'язків, не передбачених цим Положенням, і таких, що не стосуються питань кадрової роботи та служби в органах місцевого самоврядування, не допускається.

7.5.     Ліквідація і реорганізація Відділу проводиться Коломийською міською радою в порядку, встановленому чинним законодавством України.