search

Головне управління Пенсійного фонду України в Івано-Франківській області закликає підприємства, установи та організації долучитися до відзначення Дня охорони праці в Україні

04.04.2024 о 15:19

Щороку Міжнародна організація праці визначає тему Всесвітнього дня охорони праці. З урахуванням цієї теми на підприємствах розробляють та проводять заходи. Проводять їх і в Україні, яка підтримує ініціативи Міжнародної організації праці.

Девіз Дня охорони праці в 2024 році: «Вплив зміни клімату на безпеку та гігієну праці».

 Зміна погодних умов значно впливає на сферу праці, особливо на безпеку та здоров’я працівників. Приклади професійних ризиків, які посилюються зі зміною клімату, включають тепловий стрес, ультрафіолетове випромінювання, забруднення повітря, великі промислові аварії, екстремальні погодні явища, і підвищений вплив хімічних речовин.

 Для запобігання нещасним випадкам на виробництві існують цілі інженерні системи з техніки безпеки. З урахуванням специфіки того чи іншого робочого процесу розробляються відповідні інструкції, приписи, правила з техніки безпеки, проводиться періодичний інструктаж працівників, вводиться в штат інженер з охорони праці, а якщо це не є можливим, то його функції бере на себе або дублює начальник підрозділу. На жаль, це різко знижує якість контролю за дотриманням охорони праці. Але навіть це не може повністю запобігти так званому «людському фактору». Статистика чітко показує, що найбільш часті випадки травматизму на виробництві відбуваються саме, коли знижується увага працівника. Це як правило відбувається наприкінці робочого дня, в кінці робочого тижня, рідше перед обідньою перервою, в т.ч. внаслідок впливу кліматичних змін на організм людини. На жаль, через недбальство виконавця робіт, правила з охорони праці часто пишуться ціною здоров’я та життя працівників.

Масштаб та кількість заходів, приурочених до Дня охорони праці, залежить від розмірів підприємства і кількості працівників. Так, на великих підприємствах доцільно провести тиждень охорони праці.

Проблемні питання стану безпеки праці необхідно розглянути на круглих столах, які варто проводити не лише з керівниками структурних підрозділів, а й із працівниками — так вони відчують, що про їхню безпеку дійсно дбають. Крім того, зворотний зв’язок від працівників допоможе визначити причини наявних проблем.

Запланувати та провести конкурси на кращий виробничий підрозділ, бригаду, робоче місце тощо та провести економічне стимулювання переможців.

Важливо розмістити на інформаційних стендах роздатковий матеріал — пам’ятки, буклети тощо. Крім того, ефективним каналом поширення інформації можуть стати офіційні інтернет сайти та засоби масової інформації.