search

Компенсація за проживання ВПО

Зразки заяв - завантажити

          Управління соціальної політики повідомляє мешканцям Коломийської міської територіальної громади про те, що механізм компенсації витрат, що пов’язані з безоплатним тимчасовим розміщенням громадян зі статусом ВПО регулюється постановою Кабінету Міністрів України від 19 березня 2022 року № 333 «Про затвердження Порядку компенсації витрат за тимчасове розміщення (перебування) внутрішньо переміщених осіб» (зі змінами).

 

Особи, що розмістили внутрішньо переміщених осіб, зобов’язані не пізніше ніж протягом наступного робочого дня з дня розміщення внутрішньо переміщених осіб подати повідомлення за формою згідно з додатком 1 до управління «Центр надання адміністративних послуг» міської ради.

 

Особа, що розмістила внутрішньо переміщених осіб, подає інформацію згідно з додатком 1 про себе та кожну з розміщених осіб із пред’явленням підтвердних документів.

 

Особи, що розмістили внутрішньо переміщених осіб, також зобов’язані в день припинення розміщення внутрішньо переміщених осіб або зміни їх кількості подати повідомлення згідно з додатком 1 разом з інформацією про зміну переліку осіб, розміщених у житловому приміщенні, із зазначенням можливості у подальшому розміщувати внутрішньо переміщених осіб у такому приміщенні.

 

На підставі зазначених повідомлень працівник управління соціальної політики міської ради фіксує в інформаційно-аналітичній системі дату початку розміщення внутрішньо переміщених осіб, вносить передбачену додатком 1 інформацію, яку подано особою, що розмістила внутрішньо переміщених осіб, та у разі необхідності вносить до системи відповідні зміни.

 

Для отримання компенсації особа, що розмістила внутрішньо переміщених осіб, не пізніше ніж протягом п’яти днів з дня закінчення звітного місяця подає до управління «Центр надання адміністративних послуг» міської ради, за місцем розташування житлового приміщення заяву за формою згідно з додатком 2 (далі - заява).

 

          Заява розглядається протягом п’яти робочих днів з дня, що настає за днем надходження такої заяви.

 

          Також, згідно з Постановою Кабінету Міністрів України від 29 грудня 2023 року № 1413 внесено певні зміни до Порядку компенсації витрат за тимчасове розміщення (перебування) внутрішньо переміщених осіб.

 

          Передбачено, що компенсація надається фізичним особам — громадянам України, які є власниками житла або їх представниками, наймачами (орендарями) житла державної або комунальної власності, спадкоємцями, які прийняли спадщину, і безоплатно розмістили у своїх житлових приміщеннях внутрішньо переміщених осіб, крім осіб з якими вони пов’язані родинними відносинами, споріднення яких засноване на шлюбі та кровному рідстві (чоловік, дружина, батько, мати, діти, онуки, зокрема повнолітні).

Також нагадуємо, що компенсація надається за розміщення внутрішньо переміщених осіб:

які перемістилися з територій, на яких ведуться бойові дії або тимчасово окупованих рф, інформація про які є складовою частиною переліку територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих рф;

житло яких зруйноване або непридатне для проживання внаслідок пошкодження, інформація про яке внесена до Державного реєстру майна, пошкодженого та знищеного внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених військовою агресією російської федерації, або щодо якого подано документальне підтвердження від органів місцевого самоврядування факту пошкодження/знищення нерухомого майна внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених військовою агресією рф;

за умови відсутності заборгованості за житлово-комунальні послуги, безоплатного проживання за зазначеною адресою внутрішньо переміщених осіб та правильність поданої ними інформації

 

Сума компенсації розраховується виходячи з кількості днів, протягом яких житлове приміщення надавалося для розміщення внутрішньо переміщеної особи (далі - людино-день), з дня розміщення, але не раніше дати взяття на облік внутрішньо переміщених осіб відповідним органом або внесення відповідної інформації до Єдиного державного веб-порталу електронних послуг (далі - Портал Дія).

 

Кількість людино-днів визначається шляхом додавання кількості внутрішньо переміщених осіб, які проживали у житловому приміщенні, наданому для розміщення внутрішньо переміщених осіб, у кожний день місяця.

 

Сума компенсації за кожен людино-день становить 14,77 гривень.

 

Загальна сума компенсації визначається шляхом визначення добутку загальної кількості людино-днів на суму компенсації за кожен людино-день.

 

            Уповноважені особи виконавчого органу міської ради, мають право проводити перевірку достовірності наведених у повідомленні або заяві відомостей шляхом відвідування місць розміщення внутрішньо переміщених осіб, зокрема з метою перевірки факту розміщення таких осіб, ідентифікації осіб шляхом пред’явлення ними паспорта громадянина України, свідоцтва про народження малолітньої дитини, посвідки на постійне проживання (зокрема електронне відображення інформації, що міститься у таких документах), довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи або електронної довідки, яка підтверджує факт внутрішнього переміщення і взяття на облік такої особи, перевірки факту безоплатного розміщення таких осіб, кількості розміщених осіб та умов їх проживання.”

 

 

Громадяни подають такі документи:

 

1. Заяву

2. Копію паспорта (іншого документа, що посвідчує особу громадянина України) заявника.

3. Копію довідки про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків. Фізичні особи, які через свої релігійні переконання відмовились від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, подають копію паспорта з відповідною відміткою.

4. Банківський реквізити одержувача компенсації.

5. Копії документів, які засвідчують право власності на житло.

 

Документи громадян зі статусом ВПО, які безкоштовно проживають у власника житла

1. Копію паспорта (іншого документа, що посвідчує особу громадянина України) заявника.

2. Копію довідки про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків. Фізичні особи, які через свої релігійні переконання відмовились від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, подають копію паспорта з відповідною відміткою.

3. Копії довідок ВПО.

4. Копію пенсійного посвідчення (при наявності групи інвалідності).

5. Копію свідоцтва про народження дитини.