search

Кредитний рейтинг ОТГ

Висновок рейтингового агентства щодо рівня кредитного рейтингу

Кредитний рейтинг ґрунтується на результатах аналізу економічних та фінансових показників за 2016-2019 років та очікуваних даних за 2020 рік в цілому, даних щодо демографічної ситуації, стану ринку праці, інформації відносно боргових зобов’язань міської ради, наявної в розпорядженні комунальної власності та перспективних планів на майбутнє.

Кредитний рейтинг ґрунтується на інформації, що надана міською радою, а також на іншій інформації, що є у розпорядженні рейтингового агентства та вважається надійною. Рівень кредитного рейтингу залежить від якості, однорідності та повноти інформації, що є у розпорядженні рейтингового агентства.

Історія кредитного рейтингу


Дата02.06.2020
Рівень рейтингу
uaBBB
Прогноз
стабільний
Рейтингова дія
оновлення


Позичальник або окремий борговий інструмент з рейтингом uaBBB характеризується ДОСТАТНЬОЮ кредитоспроможністю порівняно з іншими українськими позичальниками або борговими інструментами. Рівень кредитоспроможності залежить від впливу несприятливих комерційних, фінансових та економічних умов.

Стабільний прогноз вказує на відсутність на поточний момент передумов для зміни рейтингу протягом року. 

  • Рішення № 13648-N/MCR-20/KLMA 001-001 про визначення кредитного рейтингу - завантажити
  • Рішення № 13648/1-N/MCR-20/KLMA 001-001 про визначення кредитного рейтингу - завантажити
  • Рейтинговий звіт KLMA 001-001 про визначення кредитного рейтингу - завантажити

Висновок рейтингового агентства щодо рівня інвестиційної привабливості

Рейтинг інвестиційної привабливості Коломийської міської об’єднаної територіальної громади ґрунтується на результатах аналізу інвестиційного потенціалу та інвестиційного ризику, який пов'язаний з інвестиційною діяльністю на території громади без урахування внутрішніх ризиків, спільних для усіх об'єктів рейтингування на території України.
Рейтинг ґрунтується на інформації, що надана самим об’єктом рейтингової оцінки, а також на іншій інформації, що є у розпорядженні рейтингового агентства та вважається надійною.

Історія рейтингу

Дата02.06.2020
Рівень рейтингу
uaINV4+
Рейтингова дія
визначення

Об’єкт рейтингування з рівнем рейтингу uaINV4+ характеризується високим рівнем привабливості для здійснення інвестицій порівняно з іншими об’єктами рейтингування. Знак «+» позначає проміжну категорію (рівень) інвестиційної привабливості відносно основних категорій (рівнів).