search

Конкурс на заміщення вакантної посади керівника Корницького ліцею Коломийської міської ради

31.08.2021 о 17:06

Відповідно до рішення міської ради від 30.08.2021 р. №1054-18/2021 «Про оголошення конкурсу на заміщення вакантної посади керівника Корницького ліцею Коломийської міської ради» оголошується конкурс на заміщення вакантної посади директора Корницького ліцею Коломийської міської ради, що за адресою: вул. Перемоги, буд. 5, с. Корнич, Коломийський район, Івано-Франківська область, 78215

Умови оплати праці: посадовий оклад, надбавки, доплати та премії встановлюються згідно із контрактом, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 30.08.2002 р. №1298 «Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери», постанови Кабінету Міністрів України від 10.07.2019р. №695 «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 11.01.2018 р. №22 «Про підвищення оплати праці педагогічних працівників», наказу Міністерства освіти і науки України від 15.04.1993 р. №102 «Про затвердження Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти», наказу Міністерства освіти і науки України від 26. 09.2005 р. №557 «Про впорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ».

Вимоги до кандидата: посаду керівника закладу загальної середньої освіти може обіймати особа, яка є громадянином України, вільно володіє державною мовою, має вищу освіту ступеня не нижче магістра, стаж педагогічної та/або науково-педагогічної роботи не менше трьох років (крім керівників приватних, корпоративних закладів освіти), організаторські здібності, стан фізичного і психічного здоров’я, що не перешкоджає виконанню професійних обов’язків, пройшла конкурсний відбір та визнана переможцем конкурсу.

Вичерпний перелік, кінцевий строк і місце подання документів для участі в конкурсі.

Для участі в конкурсі подаються такі документи:

 • заява про участь у конкурсі з наданням згоди на обробку персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних»;
 • автобіографія та/або резюме (за вибором учасника конкурсу);
 • копія паспорта громадянина України;
 • копія документа про вищу освіту (з додатком, що є його невід’ємною частиною) не нижче освітнього ступеня магістра (спеціаліста);
 • документ, що підтверджує вільне володіння державною мовою;
 • копія трудової книжки чи інших документів, що підтверджують стаж педагогічної (науково-педагогічної) роботи не менше трьох років на день їх подання (крім приватних та корпоративних закладів освіти);
 • довідка про відсутність судимості;
 • довідка про проходження попереднього (періодичного) психіатричного огляду;
 • мотиваційний лист, складений у довільній формі.
 • Особа може надати інші документи, що підтверджують її професійні та/або моральні якості.
 • Документи подаються особисто (або уповноваженою згідно з довіреністю особою) до конкурсної комісії до 17:15 год. 29 вересня 2021 року.

Прийом та реєстрація документів від претендентів на посаду здійснюється управлінням освіти Коломийської міської ради (вул. Кобринського, буд. 10, місто Коломия, Івано-Франківська область).

Протягом п’яти робочих днів з дня завершення строку подання документів для участі в конкурсі конкурсна комісія:

 • перевіряє подані документи щодо відповідності установленим вимогам;
 • приймає рішення про допущення та/або недопущення до участі у конкурсі;
 • оприлюднює на офіційному вебсайті засновника, закладу загальної середньої освіти та уповноваженого органу, перелік осіб, допущених до участі у конкурсному відборі (далі - кандидати).

До участі у конкурсі не може бути допущена особа, яка:

1) не може обіймати посаду керівника закладу загальної середньої освіти відповідно до Закону «Про повну загальну середню освіту»:

 • є недієздатною або цивільна дієздатність якої обмежена;
 • має судимість за вчинення злочину;
 • позбавлена права обіймати відповідну посаду;
 • за рішенням суду визнана винною у вчиненні корупційного правопорушення;
 • за рішенням суду визнана винною у вчиненні правопорушення, пов’язаного з корупцією;
 • підпадає під заборону, встановлену Законом України «Про очищення влади».

2) подала не всі документи або подала їх після завершення строку їх подання.

5. Місце та час проведення конкурсного відбору.

Місце проведення:

 • тестування та вирішення ситуаційних завдання: Коломийський ліцей ім. Грушевського, вул. І. Франка, буд. 19;
 • публічна та відкрита презентація: зал засідань Коломийської міської ради, третій поверх (проспект Грушевського, буд. 1, місто Коломия, Івано-Франківська область).

Конкурсний відбір починається з 20 жовтня 2021 року та складається з наступних етапів:

 • перевірка знання законодавства у сфері загальної середньої освіти, зокрема законів України «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту» та інших нормативно-правових актів у сфері загальної середньої освіти у формі письмового тестування;
 • перевірка професійних компетентностей шляхом письмового виконання ситуаційних завдань;

Тестування та вирішення ситуаційних завдань проводяться в один день 20 жовтня 2021 року:

 • дату публічної та відкритої презентації державною мовою перспективного плану розвитку Корницького ліцею Коломийської міської ради, а також надання відповідей на запитання членів конкурсної комісії в межах змісту конкурсного випробування буде визначено конкурсною комісією.

Уповноважена особа надавати інформацію про конкурс та приймати документи для участі у конкурсі: Тимків Юлія Йосипівна – заступник начальника управління освіти Коломийської міської ради, тел.(03433)22463, електронна пошта: kolosvita2016@gmail.com