search

Оголошено конкурс на заміщення вакантної посади Головного спеціаліста організаційного відділу міської ради (на час відсутності основного працівника)

08.04.2021 о 08:56

Вимоги до кандидатів:

на посаду головного спеціаліста організаційного відділу міської ради – вища освіта за освітньо-кваліфікаційним рівнем не нижче ступеня бакалавра. Без вимог до стажу роботи, вільне володіння комп’ютером, вільне володіння державною мовою.

Право на участь у конкурсі мають громадяни України незалежно від раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, терміну проживання на відповідній території.

         Згідно з чинним порядком заміщення вакантних посад конкурсанти складають у письмовій формі іспит на знання Конституції України, законів України “Про місцеве самоврядування в Україні”, “Про службу в органах місцевого самоврядування”, “Про запобігання корупції” та законодавства з урахуванням специфіки функціональних повноважень.

         Особи, які бажають взяти участь у конкурсі, подають у відділ кадрів міської ради документи:

- заяву про участь у конкурсі;

- заповнену особову картку державного службовця з додатками;

- дві фотокартки розміром 4×6;

- копії документів про освіту;

- копію документа, що посвідчує особу,

- копію військового квитка (для військовослужбовців або військовозобов'язаних).

Подання декларації про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру за минулий рік здійснюється згідно із Законом України “Про запобігання корупції” шляхом заповнення відповідних форм на офіційному вебсайті Національного агентства з питань запобігання корупції з використанням програмних засобів Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.

До документів можна подати додаткову інформацію стосовно освіти, досвіду роботи, професійного рівня і репутації.

Подати заяву та інші документи, а також одержати необхідні бланки і перелік питань на іспит можна за адресою: м.Коломия, проспект Михайла Грушевського, 1, каб. №27, тел.2-58-12.

         Документи приймаються до 07.05.2021р.

Питання на вакантну посаду головного спеціаліста організаційного відділу

міської ради

 

ЕКЗАМЕНАЦІЙНІ ПИТАННЯ

на перевірку знання Законів України "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про службу в органах місцевого самоврядування", "Про запобігання корупції" та законодавства з урахування специфіки функціональних повноважень відділів і управлінь.

 

І.  НА ПЕРЕВIРКУ ЗНАННЯ КОНСТИТУЦIЇ УКРАЇНИ

 

1. Форма правлiння в Українi (cтаття 5).

2. Найважливiшi функцiї держави ( стаття 17).

3. Конституційне право на працю (стаття 43).

4. Право громадянина на вибори ( cтаття 70).

5. Система адмiнiстративно-територiального устрою України ( стаття 133).

 

IІ. -НА ПЕРЕВIРКУ ЗНАННЯ ЗАКОНУ УКРАЇНИ "ПРО МIСЦЕВЕ САМОВРЯДУВАННЯ В УКРАЇНI"

6.   Поняття про мiсцеве самоврядування  ( стаття 2).

7.   Система мiсцевого самоврядування (стаття 5).

8.   Місцевий референдум (стаття 7).

9.   Загальні збори громадян (стаття 8).

10. Виконавчi органи рад ( стаття 11).

11. Компетенція міських рад ( ст. 26).

12. Виконавчий комітет ради (стаття 51).

13. Органiзацiя роботи виконавчого комiтету ради ( ст.53).

14. Вiддiли, управлiння та iншi виконавчi органи мiської ради (ст. 54).

15. Відповідальність органів та посадових осіб місцевого самоврядування (стаття 74-77).

 

IІІ. -НА ПЕРЕВIРКУ ЗНАННЯ ЗАКОНУ УКРАЇНИ "ПРО СЛУЖБУ

 В ОРГАНАХ МIСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ"

16. Поняття служби в органах мiсцевого самоврядування, посадової особи і посади за Законом України Про службу в органах мiсцевого самоврядування (статтi 1-3).

17. Основні принципи служби в органах місцевого  самоврядування (стаття 4).

18. Право  на службу в органах мiсцевого самоврядування (стаття 5).

19. Основні права посадових осіб мiсцевого самоврядування (стаття 9).

20. Прийняття на службу в органи  місцевого  самоврядування (стаття 10)

21. Присяга посадових осiб мiсцевого самоврядування (стаття 11).

22. Обмеження, пов’язані з прийняттям на службу в органи місцевого самоврядування та проходження служби (стаття 12).

23. Класифікація посад та ранги посадових осiб мiсцевого самоврядування (стаття 14,15).

24. Кадровий резерв служби в органи  місцевого  самоврядування (стаття 16).

25. Граничний вiк перебування на службi в органах мiсцевого самоврядування (стаття 18).

26. Атестацiя  посадових  осiб  мiсцевого  самоврядування (стаття 17).

27. Оплата праці посадової особи мiсцевого самоврядування (стаття 21).

28. Щорічні та додаткові відпустки посадових осіб (стаття 21).

29. Обчислення стажу служби в органах мiсцевого самоврядування (стаття 22).

30. Відповідальність за порушення законодавства про службу в органах мiсцевого самоврядування(стаття 23,24).

 

IV. НА ПЕРЕВІРКУ ЗНАННЯ ЗАКОНУ УКРАЇНИ “ПРО ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇ”.

 

31. Визначення термінів: пряме підпорядкування, близькі особи, корупційне правопорушення, корупція, потенційний конфлікт інтересів, реальний конфлікт інтересів (стаття 1).

32. Суб’єкти, на яких поширюються дія Закону України “Про запобігання корупції” (стаття 3).

33. Обмеження щодо використання службових повноважень чи свого становища та одержання подарунків (статті 22, 23).

34. Обмеження щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності та обмеження спільної роботи близьких осіб (статті 25, 27).

35. Запобігання та врегулювання конфлікту інтересів (стаття 28).

36. Заходи зовнішнього та самостійного врегулювання конфлікту інтересів (стаття 29).

37. Запобігання конфлікту інтересів у зв’язку з наявністю в особи підприємств чи корпоративних прав (стаття 36).

38. Вимоги до поведінки осіб (стаття 37).

39. Подання декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування (стаття 45).

40. Встановлення своєчасності подання декларації та повна перевірка декларації (статті 49,50).

41. Моніторинг способу життя суб’єктів декларування (стаття 51).

42. Заборона на одержання пільг, послуг і майна органами державної влади та органами місцевого самоврядування (стаття 54).

43. Антикорупційна експертиза (стаття 55).

44. Спеціальна перевірка (стаття 56).

45. Відповідальність за корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення (стаття 65).

 

V. -НА ПЕРЕВIРКУ ЗНАННЯ ЗАКОНОДАВСТВА З УРАХУВАННЯМ СПЕЦИФIКИ ФУНКЦIОНАЛЬНИХ ПОВНОВАЖЕНЬ ВIДДIЛIВ I УПРАВЛIНЬ

 

46. Основнi завдання організаційного відділу міської ради.

47. Основнi функції організаційного відділу міської ради.

48. Хто утворює і ліквідовує організаційний відділ міської ради.

49.  Хто затверджує Положення про відділи і управління?

50. Хто  створює відділи і управління міської ради?

51. Призначення та звільнення працівників відділу.

52. Основні завдання головного спеціаліста організаційного відділу.

53. Права головного спеціаліста організаційного відділу.

54. Відповідальність головного спеціаліста організаційного відділу.

55. Інформація та здійснення контролю за виконанням наказів виборців.

56. Регламент міської ради.

57. Чергові та позачергові сесії міської ради.

58. Порядок денний сесії.

59. Розклад розгляду і підготовки питань.

60. Прийняття рішень.

61. Порядок скликання сесій міської ради.

62. Види комісій, які утворюють міські ради.

63. Порядок утворення та склад виконавчого комітету.

64. Організація контролю за виконанням рішень міської ради.

65. Який термін розгляду депутатських запитів, депутатських звернень.

66. Коли сесія вважається правомочною.

67. Хто підписує протоколи сесій.

68. Які документи підлягають реєстрації.

69. Дострокове припинення повноважень ради.

70. Порядок зупинення дії рішення міської ради.

71. Види службових документів та вимоги до їх складання.

72. Порядок роботи з листами.

73. Організація та проведення міських заходів.

74. Терміни розгляду звернень громадян.

75.  Порядок складання щотижневих заходів.