search

Оголошено конкурс на заміщення вакантної посади Начальника відділу охорони здоров’я міської ради

21.01.2021 о 11:51

Вимоги до кандидатів:

на посаду начальника відділу охорони здоров’я міської ради – вища освіта за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліст, магістр. Стаж роботи на службі в органах місцевого самоврядування, на посадах державної служби або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше 2 років, вільне володіння комп’ютером, вільне володіння державною мовою.

Право на участь у конкурсі мають громадяни України незалежно від раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, терміну проживання на відповідній території.

         Згідно з чинним порядком заміщення вакантних посад конкурсанти складають у письмовій формі іспит на знання Конституції України, законів України “Про місцеве самоврядування в Україні”, “Про службу в органах місцевого самоврядування”, “Про запобігання корупції” та законодавства з урахуванням специфіки функціональних повноважень.

         Особи, які бажають взяти участь у конкурсі, подають у відділ кадрів міської ради документи:

- заяву про участь у конкурсі;

- заповнену особову картку державного службовця з додатками;

- дві фотокартки розміром 4×6;

- копії документів про освіту;

- копію документа, що посвідчує особу,

- копію військового квитка (для військовослужбовців або військовозобов'язаних).

Подання декларації про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру за минулий рік здійснюється згідно із Законом України “Про запобігання корупції” шляхом заповнення відповідних форм на офіційному вебсайті Національного агентства з питань запобігання корупції з використанням програмних засобів Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.

До документів можна подати додаткову інформацію стосовно освіти, досвіду роботи, професійного рівня і репутації.

Подати заяву та інші документи, а також одержати необхідні бланки і перелік питань на іспит можна за адресою: м.Коломия, проспект Михайла Грушевського, 1, каб. №22, тел.5-04-58.

         Документи приймаються до 19.02.2021р.

 

Питання на вакантну посаду начальника відділу охорони здоровя  міської ради

ЕКЗАМЕНАЦІЙНІ  ПИТАННЯ

на перевiрку знання Конституцiї України, Законiв України “Про  мiсцеве  самоврядування  в Українi”, “Про службу в органах мiсцевого самоврядування”, “Про запобігання корупції” та законодавства з урахуванням специфiки функцiональних повноважень вiддiлiв i управлiнь.

 

І.  НА ПЕРЕВIРКУ ЗНАННЯ КОНСТИТУЦIЇ УКРАЇНИ

1.  Форма правлiння в Українi (cтаття 5).

2.  Об'єкти права власності Українського народу ( cтаття 13).

3.  Найважливiшi функцiї держави ( стаття 17).

4.  Конституцiйне право на працю ( cтаття 43).

5.  Органи місцевого самоврядування в Україні ( стаття 140).

6.  Повноваження територіальних громад за Конституцією України (стаття 143).

 

IІ.  НА ПЕРЕВIРКУ ЗНАННЯ ЗАКОНУ УКРАЇНИ "ПРО МIСЦЕВЕ САМОВРЯДУВАННЯ В УКРАЇНІ"

7.   Право  громадян  на участь у мiсцевому самоврядуваннi (стаття 3).

8.   Система мiсцевого самоврядування (стаття 5).

9.   Ради - представницькi органи мiсцевого самоврядування ( стаття 9).

10. Виконавчi органи рад ( стаття 11).

11. Компетенція міських рад (стаття 26).

12. Порядок формування рад ( стаття 45).

13. Сесiя ради ( стаття 46).

14. Виконавчий комiтет ради ( стаття 51).

15. Вiддiли, управлiння та iншi виконавчi органи мiської ради ( стаття 54).

 

IІІ.  НА ПЕРЕВIРКУ ЗНАННЯ ЗАКОНУ УКРАЇНИ "ПРО СЛУЖБУ

 В ОРГАНАХ МIСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ"

16. Поняття  служби  в  органах мiсцевого самоврядування, посадової  особи i посади за Законом України "Про службу в органах мiсцевого самоврядування  (статтi 1-3).

17. Право  на службу в органах мiсцевого самоврядування (стаття 5).

18. Основнi  принципи служби в органах мiсцевого самоврядування (стаття 4).

19. Основнi обов"язки посадових осiб мiсцевого самоврядування (стаття 8).

20. Основнi  права посадових осiб мiсцевого самоврядування (стаття 9).

21. Прийняття на службу в органи місцевого самоврядування (стаття 10).

22. Присяга посадових осiб мiсцевого самоврядування (стаття 11).

23. Обмеження,  пов"язанi з прийняттям на службу в органи мiсцевого самоврядування та проходженням служби ( стаття 12).

24. Класифiкацiя  посад та ранги посадових осiб мiсцевого самоврядування (статтi 14,15).

25. Атестацiя  посадових  осiб  мiсцевого  самоврядування (стаття 17).

26. Граничний вiк перебування на службi в органах мiсцевого самоврядування (стаття 18).

27. Пiдстави  припинення  служби в органах мiсцевого самоврядування (стаття 20).

28. Щорiчнi та додатковi вiдпустки посадових осiб (стаття 21).

29. Обчислення стажу служби в органах мiсцевого самоврядування (стаття 22).

30. Вiдповiдальнiсть за порушення законодавства про службу в органах мiсцевого самоврядування

 

IV. НА ПЕРЕВІРКУ ЗНАННЯ ЗАКОНУ УКРАЇНИ ПРО ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇ.

31. Визначення термінів: пряме підпорядкування, близькі особи, корупційне правопорушення, корупція, потенційний конфлікт інтересів, реальний конфлікт інтересів (стаття 1).

32. Суб’єкти, на яких поширюються дія Закону України “Про запобігання корупції” (ст. 3).

33. Обмеження щодо використання службових повноважень чи свого становища та одержання подарунків (статті 22, 23).

34. Обмеження щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності та обмеження спільної роботи близьких осіб (статті 25, 27).

35. Запобігання та врегулювання конфлікту інтересів (стаття 28).

36. Заходи зовнішнього та самостійного врегулювання конфлікту інтересів (стаття 29).

37. Запобігання конфлікту інтересів у зв’язку з наявністю в особи підприємств чи корпоративних прав (стаття 36).

38. Вимоги до поведінки осіб (стаття 37).

39. Подання декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування (стаття 45).

40. Встановлення своєчасності подання декларації та повна перевірка декларації (статті 49,50).

41. Моніторинг способу життя суб’єктів декларування (стаття 51).

42. Заборона на одержання пільг, послуг і майна органами державної влади та органами місцевого самоврядування (стаття 54).

43. Антикорупційна експертиза (стаття 55).

44. Спеціальна перевірка (стаття 56).

45. Відповідальність за корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення (стаття 65).

ІV. -НА ПЕРЕВIРКУ ЗНАННЯ ЗАКОНОДАВСТВА З УРАХУВАННЯМ СПЕЦИФIКИ ФУНКЦIОНАЛЬНИХ ПОВНОВАЖЕНЬ ВIДДIЛIВ I УПРАВЛIНЬ

46. Структура та функції комунальних закладів охорони здоров’я.

47. Громадське здоров’я. Шляхи та інструменти покращення здоров’я громади.

48. Формування державної політики охорони здоров'я. Суть реформи галузі охорони здоров’я. Напрямки реформи галузі охорони здоров’я, передбачені програмою економічних реформ.

49. Нормативні документи, які регламентують роботу закладів охорони здоров’я, відділу охорони здоров’я. Завдання відділу охорони здоров’я.

50. Джерела фінансування комунальних закладів охорони здоров’я. Шляхи наповнення бюджету медичних закладів. Фінансові чинники, з яких формується медична послуга.

51. Законодавство України про охорону здоров’я. Програма медичних гарантій.

52. Функції Центру первинної медико-санітарної допомоги. Основні форми організації надання первинної медичної допомоги.

53. Функціонування закладів вторинної медичної допомоги в умовах провадження медичної реформи.

54. Стратегія розвитку комунальних закладів охорони здоров’я.

55. Порядок проведення закупівель за бюджетні кошти.

56. Електронна система охорони здоров’я. Інформація і документація в медичній практиці.

57. Система стандартів у сфері охорони здоров’я. Контроль якості медичної допомоги.

58. Основні засади розрахунку платних медичних послуг. Оплата послуг спеціалізованої медичної допомоги. Пріоритетні медичні послуги.

59. Оптимізація управління в системі комунальних закладів охорони здоров'я. Проблеми кадрового забезпечення установ охорони здоров’я.

60. Порядок формування госпітального медичного округу. Формування спроможної мережі закладів охорони здоров’я міста первинного і вторинного рівня.

61. Права і обов’язки іноземних громадян та осіб без громадянства в галузі охорони здоров’я.

62. Законодавство України про охорону здоров’я.

63. Порядок формування фонду оплати праці в закладах охорони здоров’я.

64. Гарантії права на охорону здоров'я. Захист прав пацієнтів. Право на таємницю про стан здоров’я.

65. Хто здійснює реалізацію державної політики у сфері охорони здоров’я в адміністративно-територіальних одиницях України?

66. Які види медичної допомоги передбачаються Основами законодавства України про охорону здоров'я?

67. Який орган уповноважений приймати рішення про оптимізацію, створення, реорганізацію, перепрофілювання комунальних закладів охорони здоров'я?

68. Бюджетні закупівлі. Порядок проведення тендерних процедур.

69. Яким документом регламентується робота закладу охорони здоров’я, відділу охорони здоров’я? Міські цільові програми.

70. Які діють та як формуються державні і регіональні програми в галузі охорони здоров’я?

71. Служби і структури міської ради та міста, які впливають на стан здоров’я людей. Інструменти формування взаємодії.       

72. Оптимізація, створення, реорганізація, ліквідація, перепрофілювання комунальних закладів охорони здоров'я.

73. Єдиний медичний простір в громаді. Його значення, механізми формування.

74. Здійснення міжнародного співробітництва у сфері охорони здоров’я. Сприяння залученню гуманітарної та іншої допомоги для установ, закладів та підприємств охорони здоров'я.

75. Законодавство України про охорону здоров’я.