search

Повідомлення ДУ «КОЛОМИЙСЬКА ВИПРАВНА КОЛОНІЯ (№41)» про клопотання щодо отримання дозволу на  викиди  забруднюючих речовин в атмосферне повітря

22.12.2023 о 15:43

Повне та скорочене найменування суб’єкта господарювання:  Державна установа «КОЛОМИЙСЬКА ВИПРАВНА КОЛОНІЯ (№41)» / КОЛОМИЙСЬКА ВИПРАВНА КОЛОНІЯ (№41)

Ідентифікаційний код ЄДРПОУ  08563613

Юридична, поштова адреса та фактичне місцезнаходження об’єкта: 78250, Івано-Франківської обл., Коломийський р-н, Коломийська ТГ, с. Товмачик , вул. Привокзальна, 30; Тел  (097) 341 05 92,    e-mail: vk-41@ukr.net

Мета отримання дозволу на викиди: надання права експлуатувати існуючий об’єкт, з якого надходять в атмосферне повітря забруднюючі речовини або їх суміші, за умови дотримання встановлених відповідних нормативів граничнодопустимих викидів.

Підприємство відноситься до другої групи об’єктів за складом документів, у яких обґрунтовуються обсяги викидів, в залежності від ступеня впливу об’єкта на забруднення атмосферного повітря.

 Відомості про наявність висновку з оцінки впливу на довкілля: виробнича діяльність, яку здійснює підприємство на майданчику що розглядається, не підлягає оцінці впливу на довкілля та прямо не передбачена вимогами ч. 2 та ч. 3 ст. 3 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» та критеріїв визначення планованої діяльності, яка не підлягає оцінці впливу на довкілля, та критеріїв визначення розширень і змін діяльності та об’єктів, які не підлягають оцінці впливу на довкілля затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 13.03.2017 №1010.

Загальний опис об’єкта: підприємство спеціалізується на діяльності у сфері юстиції та правосуддя (КВЕД 84.23). Майданчик розташований вздовж автодороги Т0905, по вул. Привокзальна 30, в південній частині с. Товмачик. Для розміщення осіб, що відбувають покарання за злочини та функціонування майданчика облаштовано будівлі перебування ув’язнених, адмінкорпус, допоміжні будівлі (склади, деревообробна майстерня і ін.). Джерелами викидів забруднюючих речовин  є опалювальне обладнання (котли), печі для приготування їжі, деревообробне обладнання, зварювальне обладнання та очисні споруди.

Відомості щодо виду та обсягів викидів забруднюючих речовин: азоту діоксид  - 0,22 т/рік, вуглецю оксид – 4,11 т/рік, тверді частки – 0,525 т/рік, залізо та його сполуки – 0,0026 т/рік, марганець та його сполуки – 0,00028 т/рік, сірководень – 0,0011 т/рік, аміак – 0,032 т/рік, метан  - 6,61 т/рік та діоксид вуглецю – 233,7 т/рік.

Заходи щодо впровадження найкращих існуючих технологій виробництва: відповідно до Наказу Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України №448 від 27.06.2023 р., заходи щодо впровадження найкращих існуючих технологій та заходи щодо скорочення викидів забруднюючих речовин на майданчику не розробляються, оскільки викиди забруднюючих речовин відповідають вимогам Наказу Мінприроди №309 від  27.06.2006 р.  та №177 від 10.05.2002 р.

Дотримання виконання природоохоронних заходів щодо скорочення викидів, та відповідність пропозицій щодо дозволених обсягів викидів законодавству:  при отримані дозволу на викиди будуть встановлені умови до технологічного обладнання і споруд, до адміністративних дій у разі виникнення надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру для запобігання перевищення викидів забруднюючих речовин.

Пропозиції щодо дозволених обсягів викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря:  для джерел викидів встановлено нормативи ГДВ згідно наказу міністерства охорони навколишнього природного середовища України №309 від 27.06.2006 р.; для речовин, на які не встановлені нормативи граничнодопустимих викидів відповідно до законодавства, встановлюються величини масової витрати г/с.

 Зауваження та пропозиції громадськості щодо дозволу на викиди: можуть надсилатися до Івано-Франківської обласної держадміністрації за адресою: 76015, Івано-Франківська обл., м. Івано-Франківськ, вул. Грушевського, буд. 21,  e-mail: oda@if.gov.ua, тел. (0342) 55-20-07. Терміни подання зауважень та пропозицій: протягом 30 календарних днів з дня публікації даного повідомлення.