search

Повторний конкурс з відбору виконавців земельних торгів з продажу земельних ділянок комунальної власності Коломийської територіальної громади з  1 січня 2021 року по 31 грудня 2021 року

29.12.2020 о 11:44

Коломийська міська рада проводить повторний конкурс з відбору виконавців земельних торгів з продажу земельних ділянок комунальної власності Коломийської територіальної громади з  1 січня 2021 року по 31 грудня 2021 року:

1. Мета проведення робіт: отримання послуг з підготовки та проведення земельних торгів виконавцем, що забезпечить фінансування підготовки лотів до проведення земельних торгів з наступним відшкодуванням витрат переможцем земельних торгів за кожним лотом згідно ст.135 Земельного кодексу України.

2. Умови конкурсу:

           Конкурсна документація подається в запечатаному конверті, на якому, крім поштових реквізитів, робиться відмітка "На конкурс з відбору виконавців послуг з проведення земельних торгів" .

          У конверті мають міститися підтвердні документи з їх описом та окремий запечатаний конверт з конкурсною пропозицією.

          Конкурсна пропозиція подається окремо щодо підготовки та продажу права власності та щодо підготовки та продажу права оренди земельних ділянок.

          Конкурсна пропозиція претендентів подається в запечатаному конверті і має містити пропозицію щодо забезпечення Виконавцем фінансування підготовки лотів до проведення земельних торгів та про вартість проведення земельних торгів з урахуванням податку на додану вартість.

          Прийняття заяв припиняється за п’ять робочих днів до дати проведення конкурсу.

          У разі неповноти, невідповідності наданих підтвердних документів або несвоєчасності їх подання претендент до участі у конкурсі не допускається.

          Конверти претендентів з конкурсною пропозицією розпечатуються на засіданні комісії.

3. Перелік підтвердних документів, які подаються на конкурс з відбору виконавців:

         -       заява про участь у конкурсі з відбору виконавця послуг з проведення земельних торгів за формою згідно з додатком 1 Порядку закупівлі послуг з виконання робіт із землеустрою, оцінки земель та визначення виконавця земельних торгів на конкурентних засадах, затвердженого наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України 25.09.2012 № 579, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 26 вересня 2012 р. за № 1655/21967 (далі – Порядок); 

-     копія документа, що засвідчує реєстрацію фізичних та юридичних осіб у Державному реєстрі, або копія сторінок паспорта для осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті (для претендента – фізичної особи – підприємця);

-     згода на обробку персональних даних (для претендента – фізичної особи – підприємця) згідно з додатком 2 Порядку;

-       копії установчих документів претендента та довідки про присвоєння йому ідентифікаційного коду згідно з ЄДРПОУ (для претендента – юридичної особи);

-      копія сертифікатів інженера-землевпорядника штатного працівника (відповідальна особа за якість виконаних землевпорядних робіт) або копія договору про залучення сертифікованого інженера-землевпорядника чи юридичної особи, в структурі якої наявний сертифікований інженер-землевпорядник до виконання робіт, пов’язаних із підготовкою лотів до продажу на земельних торгах (розроблення відповідної землевпорядної документації);

-        копії кваліфікаційних документів оцінювачів з експертної грошової оцінки землі штатного працівника (відповідальна особа за якість оціночних робіт) або копія договору про залучення оцінювача з експертної грошової оцінки землі чи юридичної особи, в структурі якої наявний оцінювач з експертної грошової оцінки землі до виконання робіт, пов’язаних із підготовкою лотів до продажу на земельних торгах (виготовлення звітів про експертну грошову оцінку земельної ділянки)   ;

-        копії договір підряду для виконання робіт пов’язаних з підготовкою лотів до продажу (у разі наявності)

-        копії кваліфікаційних документів ліцитаторів претендента, яких буде залучено до проведення земельних торгів та підписання протоколу земельних торгів

-       інформація про продані лоти: кількість, стартова ціна, ціна їх продажу порівняно зі стартовою ціною (для претендента на проведення земельних торгів)

          4. Строк подання конкурсної документації: до 11 січня 2021 року (включно).

          5. Поштова адреса, за якою подаються документи: 78203, Івано-Франківська область, м. Коломия, проспект Михайла Грушевського, 1, каб. № 7 (Відділ земельних відносин).

          6. Інформація про проведення конкурсу: Конкурс відбудеться 12.01.2021 року, о 9.00 год. в приміщенні Коломийської міської ради за адресою: Івано-Франківська область, м. Коломия, проспект Михайла Грушевського, 1, каб. № 7

          7. Відомості про місцезнаходження комісії, контактні телефони: 78203, Івано-Франківська область, м. Коломия, проспект Михайла Грушевського, 1,  каб. № 7  тел. (03433) 21496.