search

Проведення конкурсу на надання соціальних послуг за рахунок бюджетних коштів

16.01.2023 о 17:19

Управління соціальної політики Коломийської міської ради

(найменування замовника соціальних послуг)

оголошує конкурс на надання соціальних послуг за рахунок бюджетних коштів.

Інформація про соціальні послуги, що є предметом соціального замовлення

 

1

Найменування соціальної послуги

надання притулку бездомним особам

2

Державний стандарт соціальної послуги

наказ Міністерства соціальної політики України від 13.08.2013 № 495 «Про затвердження Державного стандарту надання притулку бездомним особам» (зі змінами)

3

Зміст і обсяг соціальної послуги

 Організація надання притулку у нічний період часу:

надання ліжко-місця з комунально-побутовими послугами;

забезпечення твердим та м’яким інвентарем, за можливості одягом, взуттям, харчуванням;

створення умов для здійснення санітарно-гігієнічних заходів, дотримання особистої гігієни;

організацію отримання медичних послуг, медичного обстеження;

надання інформації з питань соціального захисту населення;

організацію збереження особистих речей отримувача.

4

Категорії осіб, яким надається 
соціальна послуга

 Бездомні особи

5

Орієнтовна чисельність отримувачів 
соціальної послуги

 100 осіб (на період надання послуги з одночасним перебування 15 осіб)

6

Строк надання

 Опалювальний сезон визначений рішенням виконавчого комітету Коломийської міської ради

7

Територія, на якій надається 
соціальна послуга

 Коломийський район

8

Гранична вартість надання 
соціальної послуги одній особі

 6111,00 грн (на одну особу на 1 місяць)

1

Найменування соціальної послуги

Надання соціальної послуги переклад жестовою мовою

2

Державний стандарт соціальної послуги

наказ Міністерства соціальної політики України від 06.05.2021 № 220 «Про затвердження Державного стандарту соціальної послуги перекладу жестовою мовою»

3

Зміст і обсяг соціальної послуги

Зміст соціальної послуги, передбачає переклад жестовою мовою під час відвідування особами з порушеннями слуху та мовлення:

органів дежавної влади та місцевого самоврядування, зокрема органів Пенсійого фонду України, Державної служби зайнятості;

банківських установ;

виконавців комунальних послуг, об’єднання співвласників багатоквартирного будинку (ОСББ);

підприємств, з метою забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації;

закладів охорони здоров’я, медико-соціальних експертних комісій (МСЕК), лікарсько-консультативних комісій (ЛКК) та аптек;

закладів освіти, в яких навчаються діти нечуючих батьків для комунікації із педагогічними працівниками цих установ тощо;

при купівлі товарів, робіт і послуг;

інших установ, закладів, підприємств, організацій (за згодою надавача соціальної послуги);

при вирішенні громадських, особистих та побутових питань (за згодою надавача соціальної послуги).

У разі потреби за наявності відповідних технічних засобів усі заходи, що становлять зміст соціальної послуги, можуть надаватися дистанційно через засоби відеозв’язку.

4

Категорії осіб, яким надається 
соціальна послуга

Особи з інвалідністю (Особа з порушенням слуху та мовлення, яка має комунікативний бар’єр через який не може самостійно вирішити питання своєї взаємодії у суспільстві)

5

Орієнтовна чисельність отримувачів 
соціальної послуги

10 осіб

6

Строк надання

2023 рік

7

Територія, на якій надається 
соціальна послуга

Коломийський район

8

Гранична вартість надання 
соціальної послуги одній особі

166,00 грн (на одну особу на один місяць)

1

Найменування соціальної послуги

Надання соціальної послуги кризового та екстреного втручання, в тому числі постраждалим від домашнього насильства

2

Державний стандарт соціальної послуги

наказ Міністерства соціальної політики України від 01.07.2016 № 716 «Про затвердження Державного стандарту соціальної послуги кризового та екстреного втручання»

3

Зміст і обсяг соціальної послуги

телефонне консультування («гаряча лінія» – за наявності);

екстрена допомога;

короткочасна кризова допомога;

кризове консультування.

4

Категорії осіб, яким надається 
соціальна послуга

 соби які постраждали від насильства в сім′ї

5

Орієнтовна чисельність отримувачів 
соціальної послуги

 35 осіб

6

Строк надання

 2023 рік

7

Територія, на якій надається 
соціальна послуга

 Коломийський район

8

Гранична вартість надання 
соціальної послуги одній особі

 476,00 грн (на одну особу на один місяць)

1

Найменування соціальної послуги

Надання соціальної послуги стаціонарного догляду за особами, які втратили здатність до самообслуговування чи не набули такої здатності

2

Державний стандарт соціальної послуги

Міністерства соціальної політики України від 29.07.2016 №198 «Про затвердження Державного стандарту стаціонарного догляду за особами, які втратили здатність до самообслуговування чи не набули такої здатності» (зі змінами)

3

Зміст і обсяг соціальної послуги

забезпечення умов для стаціонарного перебування, харчуванням;

допомога у дотриманні особистої гігієни, самообслуговуванні;

спостереження за станом здоров’я та організація надання медичної допомоги, у тому числі відповідно до призначень лікарів;

надання реабілітаційних послуг відповідно до індивідуальних програм реабілітації;

організація денної зайнятості та дозвілля, психологічна підтримка.

4

Категорії осіб, яким надається 
соціальна послуга

 соби, які втратили здатність до самообслуговування чи не набули такої здатності.

 

5

Орієнтовна чисельність отримувачів 
соціальної послуги

 5 осіб

6

Строк надання

 2023 рік

7

Територія, на якій надається 
соціальна послуга

Коломийський район

8

Гранична вартість надання 
соціальної послуги одній особі

 10000,00 грн (на одну особу на один місяць)

 

Обсяг бюджетних коштів

Обсяг бюджетних коштів для виплати компенсації вартості надання соціальних послуг: надання притулку бездомним особам 550 000 грн 00 коп ( п’ятсот п’ятдесят тисяч грн. 00 коп)                                                                                                                      

                                                                                                         

надання соціальної переклад жестовою мовою 20 000 грн 00 коп (двадцять тисяч грн. 00 коп)

                                                                                                             (сума цифрами)

надання соціальної послуги кризового та екстреного втручання, в тому числі постраждалим від домашнього насильства 200 000 грн 00 коп. (двісті тисяч гривень 00 копійок).

                                                                                                

надання соціальної послуги стаціонарного догляду за особами, які втратили здатність до самообслуговування чи не набули такої здатності 600 000 грн 00 коп (шістсот тисяч грн. 00 коп).                                                                                                           

Участь у конкурсі

До участі в конкурсі запрошуються надавачі соціальних послуг (крім бюджетних установ), які відповідають Критеріям діяльності надавачів соціальних послуг, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 03 березня 2020 року № 185 «Про затвердження критеріїв діяльності надавачів соціальних послуг» (зі змінами).

Подання конкурсних пропозицій

Форму конкурсної пропозиції, вимоги до її оформлення та необхідні консультації можна отримати за адресою: вул. Вячеслава Чорновола, 55, м. Коломия, щоденно, крім вихідних, з 8:00 до 17:15 години., обідня перерва з 12:00 год до 13:00 год.

Також форму конкурсної пропозиції та вимоги до її оформлення розміщено на веб-сайті Коломийської міської ради.

 

Учасники конкурсу додають до конкурсної пропозиції такі документи:

1) юридичні особи:

копії установчих документів, засвідчені керівником юридичної особи або уповноваженою ним особою;

копію податкової декларації з податку на прибуток (для суб’єктів, яких не внесено до Реєстру неприбуткових установ та організацій), засвідчену керівником юридичної особи або уповноваженою ним особою;

звіт про використання доходів (прибутків) неприбуткових організацій (бюджетних установ) за попередній податковий (звітний) рік (для суб’єктів, яких внесено до Реєстру неприбуткових установ та організацій);

2) фізичні особи - підприємці - копії паспорта громадянина України і податкової декларації про майновий стан і доходи та/або податкової декларації платника єдиного податку - фізичної особи - підприємця за попередній податковий (звітний) рік, засвідчені фізичною особою - підприємцем або уповноваженою нею особою.

Конкурсні пропозиції складаються державною мовою і подаються в паперовій формі (додається) в електронній формі особисто за адресою:78203, вул. Вячеслава Чорновола, 55, м. Коломия та в електронній формі за адресою: kmsobez@ukr.net до 15: 00 год 20 лютого 2023 року.

Друкований варіант конкурсної документації має бути пронумерований, прошитий скріплений у папку.

Конкурсна  документація не повертається учаснику конкурсу.

Форми документів, заповнені частково або без дотримання вимог, вважаються неприйнятними і до розгляду не допускаються.

Розкриття та оцінювання конкурсних пропозицій

Конкурсні пропозиції розкриваються 23 січня 2023 року за адресою: вул. Вячеслава Чорновола, 55, м. Коломия, кабінет, 13.

Критеріями оцінювання конкурсних пропозицій є:

відповідність діяльності учасника конкурсу критеріям діяльності надавачів соціальних послуг, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 03 березня 2020 року № 185 «Про затвердження критеріїв діяльності надавачів соціальних послуг» (зі змінами);

фінансовий стан учасника конкурсу, зокрема відсутність фінансової заборгованості, можливість надання соціальних послуг за власний рахунок;

планова кількість отримувачів соціальних послуг;

вартість соціальних послуг, що надаватимуться.

Конкурсні пропозиції оцінюються за кожним критерієм за шкалою від 0 до 10 балів.

Термін оголошення результатів конкурсу - до 31 січня 2023 року.

Контактною особою з питань проведення конкурсу є секретар конкурсної комісії Білоус Мар’яна Василівна, контактний телефон: 0967130641, електронна адреса: kmsobez@ukr.net