search

Внутрішньо переміщені особи можуть подати документи на квартирний облік у ЦНАП

07.06.2021 о 18:54

У зв’язку зі змінами в законодавстві, внесеними Постановою Кабміну № 582, для людей зі статусом внутрішньо переміщених осіб (ВПО) в Україні з’явилася можливість стати на квартирний облік у місцях їх тимчасового проживання. З них має формуватися окрема квартирна черга, і також цією постановою передбачені окремі Порядок формування фондів житла для тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб та новий Порядок надання їм такого житла.

Наразі в Коломийській територіальній громаді вже забезпечені організаційні умови для зарахування внутрішньо переміщених осіб на квартирний облік. Для цього таким особам потрібно звернутися з заявою і надати необхідні документи до управління « Центру надання адміністративних послуг, що знаходиться за адресою: м. Коломия, пл. Привокзальна, 2А.

До заяви додаються:

 - копії документів, що посвідчують особу та підтверджують громадянство України.

(У разі подання заяви уповноваженим представником ВПО пред’являються документи, що посвідчують особу представника, та копія довіреності);

 - копію довідки ВПО та копії відповідних довідок членів сім’ї (за наявності);

- акт обстеження технічного стану житла (при наявності зруйнованого житла);

 - копії документів, що підтверджують родинні відносини заявника та всіх членів його сім’ї (свідоцтво про народження, свідоцтво про шлюб, посвідчення опікуна або піклувальника тощо);

 - довідки про доходи заявника та всіх членів його сім’ї за попередні шість місяців;

 - копію реєстраційного номера облікової картки платника податків (не надається фізичними особами, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, повідомили про це відповідному територіальному органу ДФС і мають відмітку в паспорті громадянина України);

 - копії документів, що підтверджують підстави пріоритетності в наданні житла .