search

Оголошення про проведення конкурсу на надання соціальних послуг за рахунок бюджетних коштів

31.12.2021 о 08:28

Департамент соціальної політики Коломийської міської ради

оголошує конкурс на надання соціальних послуг за рахунок бюджетних коштів.

Інформація про соціальні послуги, що є предметом соціального замовлення

1

Найменування соціальної  послуги

надання притулку бездомним особам

2

Державний стандарт соціальної послуги

наказ Міністерства соціальної політики України від 13.08.2013 № 495 «Про затвердження Державного стандарту надання притулку бездомним особам»;

 

 

3

Зміст і обсяг соціальної послуги

 Організація надання притулку у нічний період часу:

надання ліжко-місця з комунально-побутовими послугами;

забезпечення твердим та м’яким інвентарем, за можливості одягом, взуттям, харчуванням;

створення умов для здійснення санітарно-гігієнічних заходів, дотримання особистої гігієни;

організацію отримання медичних послуг, медичного обстеження;

надання інформації з питань соціального захисту населення;

організацію збереження особистих речей отримувача

4

Категорії осіб, яким надається 
соціальна послуга

 Бездомні особи

5

Орієнтовна чисельність отримувачів 
соціальної послуги

 100 осіб (на період надання послуги )

6

Строк надання

 Опалювальний сезон визначений рішенням виконавчого комітету Коломийської міської ради

7

Територія, на якій надається 
соціальна послуга

 Коломийський район

8

Гранична вартість надання 
соціальної послуги одній особі

 2433,00 грн (на одну особу на 1 місяць)

 

1

Найменування соціальної  послуги

надання соціальної послуги денного догляду особам похилого віку з когнітивними розладами психіки

 

2

Державний стандарт соціальної послуги

наказ Міністерства соціальної політики України від 30.07.2013 № 452 «Про затвердження Державного стандарту денного догляду»;

3

Зміст і обсяг соціальної послуги

забезпечення умов для денного перебування;

забезпечення харчуванням (від одного до чотирьох разів на добу (за потреби));

допомогу у самообслуговуванні (дотримання особистої гігієни, рухового режиму, приймання ліків, годування);

спостереження за станом здоров’я, надання реабілітаційних послуг;

формування та підтримку навичок самообслуговування, у тому числі навчання користуванню технічними допоміжними та обов’язковими гігієнічними засобами (за потреби);

психологічну підтримку;

організацію денної зайнятості, дозвілля;

представництво інтересів;

допомогу в організації взаємодії з іншими фахівцями та службами;

транспортні послуги з підвезення отримувачів соціальної послуги до відділення (групи) денного догляду і назад до місця проживання (за наявності транспорту)

 

4

Категорії осіб, яким надається 
соціальна послуга

особи похилого віку з когнітивними розладами психіки;

 

5

Орієнтовна чисельність отримувачів 
соціальної послуги

 25 осіб

6

Строк надання

 2022 рік

7

Територія, на якій надається 
соціальна послуга

 Коломийський район

8

Гранична вартість надання 
соціальної послуги одній особі

138,00 грн  (на одну особу на один місяць)

 

1

Найменування соціальної  послуги

надання соціальної послуги денного догляду особам з інвалідністю із психічними розладами

2

Державний стандарт соціальної послуги

наказ Міністерства соціальної політики України від 30.07.2013 № 452 «Про затвердження Державного стандарту денного догляду»;

3

Зміст і обсяг соціальної послуги

забезпечення умов для денного перебування;

забезпечення харчуванням (від одного до чотирьох разів на добу (за потреби));

допомогу у самообслуговуванні (дотримання особистої гігієни, рухового режиму, приймання ліків, годування);

спостереження за станом здоров’я, надання реабілітаційних послуг;

формування та підтримку навичок самообслуговування, у тому числі навчання користуванню технічними допоміжними та обов’язковими гігієнічними засобами (за потреби);

психологічну підтримку;

організацію денної зайнятості, дозвілля;

представництво інтересів;

допомогу в організації взаємодії з іншими фахівцями та службами;

транспортні послуги з підвезення отримувачів соціальної послуги до відділення (групи) денного догляду і назад до місця проживання (за наявності транспорту).

 

4

Категорії осіб, яким надається 
соціальна послуга

особи з інвалідністю із психічними розладами

 

5

Орієнтовна чисельність отримувачів 
соціальної послуги

 30 осіб

6

Строк надання

 2022 рік

7

Територія, на якій надається 
соціальна послуга

 Коломийський район

8

Гранична вартість надання 
соціальної послуги одній особі

 297,00 грн (на одну особу на один місяць)

 

1

Найменування соціальної  послуги

Надання соціальної послуги кризового та екстреного втручання, в тому числі постраждалим від домашнього насильства

2

Державний стандарт соціальної послуги

- наказ Міністерства соціальної політики України від 01.07.2016 № 716 «Про затвердження Державного стандарту соціальної послуги кризового та екстреного втручання»;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

3

Зміст і обсяг соціальної послуги

телефонне консультування («гаряча лінія» – за наявності);

екстрена допомога;

короткочасна кризова допомога;

кризове консультування.

4

Категорії осіб, яким надається 
соціальна послуга

 соби які постраждали від насильства в сім′ї

5

Орієнтовна чисельність отримувачів 
соціальної послуги

 35 осіб

6

Строк надання

 2022 рік

7

Територія, на якій надається 
соціальна послуга

 Коломийський район

8

Гранична вартість надання 
соціальної послуги одній особі

 238,00 грн (на одну особу на один місяць)

 

1

Найменування соціальної  послуги

Надання соціальної послуги стаціонарного догляду за особами, які втратили здатність до самообслуговування чи не набули такої здатності

2

Державний стандарт соціальної послуги

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Міністерства соціальної політики України від 29.07.2016 №198 «Про затвердження Державного стандарту стаціонарного догляду за особами, які втратили здатність до самообслуговування чи не набули такої здатності»

 

Зміст і обсяг соціальної послуги

забезпечення умов для стаціонарного перебування, харчуванням;

допомога у дотриманні особистої гігієни, самообслуговуванні;

спостереження за станом здоров’я та організація надання медичної допомоги, у тому числі відповідно до призначень лікарів;

надання реабілітаційних послуг відповідно до індивідуальних програм реабілітації;

організація денної зайнятості та дозвілля, психологічна підтримка.

4

Категорії осіб, яким надається 
соціальна послуга

 соби, які втратили здатність до  самообслуговування чи не набули такої здатності.

 

5

Орієнтовна чисельність отримувачів 
соціальної послуги

 4 особи

6

Строк надання

 2022 рік

7

Територія, на якій надається 
соціальна послуга

Коломийський район

8

Гранична вартість надання 
соціальної послуги одній особі

 10000,00 грн (на одну особу на один місяць)

 

Обсяг бюджетних коштів

Обсяг бюджетних коштів для виплати компенсації вартості надання соціальних послуг: надання притулку бездомним особам 460 000 грн 00 коп ( чотириста шістдесят тисяч грн. 00 коп)                                                                                                         (сума цифрами)

надання соціальної послуги денного догляду особам похилого віку з когнітивними розладами психіки 20 000 грн 00 коп (двадцять тисяч грн. 00 коп)

                                                 (сума цифрами)

надання соціальної послуги денного догляду особам з інвалідністю 25 000 грн 00 коп (двадцять п’ять тисяч 00 коп)                         

            (сума цифрами)

надання соціальної послуги кризового та екстреного втручання, в тому числі постраждалим від домашнього насильства 100 000 грн 00 коп. (сто тисяч гривень 00 копійок).

                                                                                                (сума цифрами)

надання соціальної послуги стаціонарного догляду за особами, які втратили здатність до самообслуговування чи не набули такої здатності 480 000 грн 00 коп (чотириста вісімдесят тисяч грн. 00 коп) гривень.

(сума цифрами)

 

Участь у конкурсі

До участі в конкурсі запрошуються надавачі соціальних послуг (крім бюджетних установ), які відповідають Критеріям діяльності надавачів соціальних послуг, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 03 березня 2020 року № 185 «Про затвердження критеріїв діяльності надавачів соціальних послуг».

Подання конкурсних пропозицій

Форму конкурсної пропозиції, вимоги до її оформлення та необхідні консультації можна отримати за адресою: вул. Вячеслава Чорновола, 55, м. Коломия, щоденно, крім вихідних, з 8:00 до 17:15 години., обідня перерва з 12:00 год до 13:00 год.

Також форму конкурсної пропозиції та вимоги до її оформлення розміщено на веб-сайті:Коломийської міської ради.

 

Учасники конкурсу додають до конкурсної пропозиції такі документи:

1) юридичні особи:

копії установчих документів, засвідчені керівником юридичної особи або уповноваженою ним особою;

копію податкової декларації з податку на прибуток (для суб’єктів, яких не внесено до Реєстру неприбуткових установ та організацій), засвідчену керівником юридичної особи або уповноваженою ним особою;

звіт про використання доходів (прибутків) неприбуткових організацій (бюджетних установ) за попередній податковий (звітний) рік (для суб’єктів, яких внесено до Реєстру неприбуткових установ та організацій);

2) фізичні особи - підприємці - копії паспорта громадянина України і податкової декларації про майновий стан і доходи та/або податкової декларації платника єдиного податку - фізичної особи - підприємця за попередній податковий (звітний) рік, засвідчені фізичною особою - підприємцем або уповноваженою нею особою.

Конкурсні пропозиції складаються державною мовою і подаються в паперовій формі (зразок додається) в електронній формі на СD – диску у одному конверті особисто або поштою за адресою:78203, вул. Вячеслава Чорновола, 55, м. Коломия та в електронній формі за адресою: kmsobez@ukr.net до 16: 00 год 24 січня 2022 року.

Друкований варіант конкурсної документації має бути пронумерований, прошитий скріплений у папку та запечатаний у конверт (зразок оформлення конверту додається).

Конкурсна  документація не повертається учаснику конкурсу.

Форми документів, заповнені частково або без дотримання вимог, вважаються неприйнятними і до розгляду не допускаються.

Розкриття та оцінювання конкурсних пропозицій

Конкурсні пропозиції розкриваються 25  січня 2022 року за адресою: вул. Вячеслава Чорновола, 55, м. Коломия, кабінет, 13.

Критеріями оцінювання конкурсних пропозицій є:

відповідність діяльності учасника конкурсу критеріям діяльності надавачів соціальних послуг, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 03 березня 2020 року № 185 «Про затвердження критеріїв діяльності надавачів соціальних послуг»;

фінансовий стан учасника конкурсу, зокрема відсутність фінансової заборгованості, можливість надання соціальних послуг за власний рахунок;

планова кількість отримувачів соціальних послуг;

вартість соціальних послуг, що надаватимуться.

Конкурсні пропозиції оцінюються за кожним критерієм за шкалою від 0 до 10 балів.

Термін оголошення результатів конкурсу - до 01 лютого 2022 року.

Контактною особою з питань проведення конкурсу є секретар конкурсної комісії Білоус Мар’яна Василівна, контактний телефон: 0967130641, електронна адреса: kmsobez@ukr.net