search

Повідомлення про наміри отримати дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами Благодійної організації «Благодійний фонд «Карітас Коломия»

06.10.2023 о 13:08

Зауваження та пропозиції громадських організацій та окремих громадян щодо видачі дозволу на викиди для суб’єкта господарювання приймає Івано-Франківська обласна державна адміністрація за адресою: 76014, Івано-Франківська обл., місто Івано-Франківськ, вул. Грушевського, буд. 21, e-mail: oda@if.gov.ua.

Повне та скорочене найменування суб’єкта господарювання: Благодійна організація «Благодійний фонд «Карітас Коломия», БФ «Карітас Коломия»

Ідентифікаційний код з ЄДРПОУ або ідентифікаційний номер фізичної особи за ДРФО: 26054921

Місцезнаходження суб’єкта господарювання, контактний номер телефону, адресу електронної пошти суб’єкта господарювання: 78200, Івано-Франківська обл., м. Коломия, вул. І. Франка, буд. 29, +380979036032, karitas.kolomya@gmail.com

Місцезнаходження об’єкта/проммайданчика: 78200, Івано-Франківська обл., м. Коломия, вул. І. Франка, буд. 37

Мета отримання дозволу на викиди: надання права експлуатувати об’єкт, з якого надходить в атмосферне повітря забруднюючі речовини або їх суміші, за умови дотримання встановлених відповідних нормативів гранично допустимих викидів та вимог до технологічних процесів у частині обмеження викидів забруднюючих речовин протягом визначеного в дозволі терміну.

Відомості про наявність висновку з оцінки впливу на довкілля: висновок відсутній, оскільки об´єкт не підпадає під дію Статті 3 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля».

Загальний опис об’єкта: Благодійна організація «Благодійний фонд «Карітас Коломия» порушує клопотання про видачу дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами котельні. Викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря відбуваються при спалюванні дров в твердопаливному котлі. Джерелом викидів є  димова труба котла KRONAS (1 шт).

Відомості щодо видів та обсягів викидів:           

На території Благодійної організації «Благодійний фонд «Карітас Коломия» (котельня для теплопостачання приміщення) виявлено 1 стаціонарне джерело викиду забруднюючих речовин.

Під час спалювання дров утворюються забруднюючі речовини та парникові гази, а саме: оксид вуглецю - 0,024 т/рік; оксиди азоту (у перерахунку на діоксид азоту) [NO+NO2], -  0,0159 т/рік; суспендовані тверді частинки недиференційовані за складом - 0,0171 т /рік; метан - 0,0002 т/рік; вуглецю діоксид – 20,7472 т/рік; азоту (1) оксид [N2O] - 0,00028 т/рік.

Дані речовини відводяться в атмосферу через димову трубу котла.

Заходи щодо впровадження найкращих існуючих технологій виробництва. Заходи щодо впровадження найкращих існуючих технологій виробництва для 3 групи згідно Наказу Міністерства екології та природних ресурсів № 348 від 30.10.2014 року не надаються.

Перелік заходів щодо скорочення викидів забруднюючих речовин. Перелік заходів щодо скорочення викидів забруднюючих речовин для 3 групи згідно Наказу Міністерства екології та природних ресурсів № 348 від 30.10.2014 року не надаються.

Дотримання виконання природоохоронних заходів щодо скорочення викидів. Нормативи граничнодопустимих викидів дотримуються, тому природоохоронні заходи для їх досягнення не передбачені.

Відповідність пропозицій щодо дозволених обсягів викидів законодавству. Викиди забруднюючих речовин відповідають вимогам Наказу Міністерства охорони навколишнього природного середовища України від 27.06.2006 р. №309 та Наказу Міністерства екології та природних ресурсів України від 10.05.2002 р. № 177.

Зауваження та пропозиції громадських організацій та окремих громадян щодо видачі дозволу на викиди для суб’єкта господарювання направляти в Івано-Франківську обласну державну адміністрацію за адресою: 76014, Івано-Франківська обл., місто Івано-Франківськ, вул. Грушевського, буд. 21, e-mail: oda@if.gov.ua.

 Строки подання зауважень та пропозицій: протягом 30 календарних днів з дати публікації в друкованих ЗМІ