search

Приймаємо зауваження і пропозиції щодо оприлюдненої заяви про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки Детального плану території в межах вулиць Валова, Театральна, Михайла Драгоманова, В’ячеслава Чорновола в місті Коломия

08.06.2021 о 17:55

Повідомлення про оприлюднення заяви про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки Детального плану території в межах вулиць Валова, Театральна, Михайла Драгоманова, В’ячеслава Чорновола в місті Коломия Івано-Франківської області

1) повна назва документа державного планування, що пропонується, та стислий виклад його змісту:

Заява про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки Детального плану території в межах вулиць Валова, Театральна, Михайла Драгоманова, В’ячеслава Чорновола в місті Коломия Івано-Франківської області.

2) орган, що прийматиме рішення про затвердження документа державного планування:

Коломийська міська рада.

3) передбачувана процедура громадського обговорення, у тому числі:

- дата початку та строки здійснення процедури:

08.06.2021 р.-22.06.2021 р.

 - способи участі громадськості (надання письмових зауважень і пропозицій, громадські слухання тощо):

Відповідно до ст. 12 ЗУ «Про стратегічну екологічну оцінку» громадськість має право подати замовнику у письмовій формі (у тому числі в електронному вигляді) зауваження і пропозиції до проекту документа державного планування  та звіту про стратегічну екологічну оцінку.

Пропозиції, подані після встановленого строку, не розглядаються.

- дата, час і місце проведення запланованих громадських слухань (у разі проведення):

Громадські слухання не проводяться.

- орган, до якого подаються зауваження і пропозиції, його поштову та електронну адреси та строки подання зауважень і пропозицій:

Відділ архітектури та містобудування Коломийської міської ради, поштова адреса: вул. Театральна, 13, м. Коломия, електронна адреса: uprarchitektyru@gmail.com. 15 днів з дати оприлюднення повідомлення про оприлюднення заяви про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки.

Завантажити заяву