search

«Про проведення у 2021 році конкурсу на надання соціальних послуг  за рахунок бюджетних коштів»

04.03.2021 о 16:20

Замовник соціальних послуг: Департамент соціальної політики Коломийської міської ради (далі – Департамент),

Місце знаходження: 782003, м. Коломия, вул. В’ячеслава Чорновола, 55.

Код ЄДРПОУ: 03193399

Конкурс проводиться відповідно до Порядку надання соціальних послуг шляхом соціального замовлення та компенсації надавачам вартості соціальних послуг, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 01.06.2020 № 450, рішення міської ради від 22.02.2021 № 330-9/2021 «Про затвердження Програми «Надання соціальних послуг населенню на 2020-2022 роки» у новій редакції» та Наказу директора департаменту соціальної політики Коломийської міської ради від 25.02 2021 № 14 а/г «Про проведення у 2021 році конкурсу на надання соціальних послуг за рахунок бюджетних коштів». (Наказ)

Умови конкурсу:

Конкурс проводиться для залучення недержавних суб’єктів до надання соціальних послуг:

- надання притулку бездомним особам;

- надання соціальної послуги перекладу жестовою мовою;

- надання соціальної послуги денного догляду особам похилого віку з когнітивними розладами психіки;

- надання соціальної послуги денного догляду особам з інвалідністю із психічними розладами;

- надання соціальної послуги соціальний супровід сімей (осіб), які перебувають у складних життєвих обставинах;

- надання соціальної послуги кризового та екстреного втручання, в тому числі постраждалим від насильства в сім′ї;

-  надання соціальної послуги стаціонарного догляду за особами, які втратили здатність до самообслуговування чи не набули такої здатності.

 

Соціальні групи (категорії осіб), яким буде надаватися послуга:

- бездомні особи;

- особи з інвалідністю з порушенням слуху;

- особи похилого віку з когнітивними розладами психіки;

- особи з інвалідністю із психічними розладами

- особи сім’ї, які перебувають в складних життєвих обставинах;

- особи, які постраждали від насильства в

- сім′ї;

- особи, які втратили здатність до самообслуговування чи не набули такої здатності;

            Кількість отримувачів послуг:

- надання притулку –90 осіб

- переклад жестовою мовою  –59 осіб

- догдяд вдома – 136 осіб

- догляд вдома – 136 осіб

- соціальний супровід сімей –80 осіб

- послуги кризового та екстренного втручання –90 осіб

- стаціонарний догляд – 12 осіб

Відбір отримувачів послуг здійснюється виконавцем. З метою уникнення подвійного комплексу соціальних послуг одним і тим особам, соціальні послуги в рамках виконання даного конкурсного завдання не повинні надаватись громадянам, яким надаються такі самі соціальні послуги, зазначені в конкурсному завданні, іншими підприємствами (установами, організаціями, піприємцями).

Строк надання: квітень - грудень 2021 р

Територія, яка охоплюється наданням соціальних послуг:

Межі Коломийської міської територіальної громади.

Обсяг, якісні та кількісні характеристики соціальних послуг, що є предметом конкурсу на надання соціальних послуг, додаються – Додаток 1.

Обсяг бюджетних коштів:

1. Обсяг бюджетних коштів, що залучаються для надання соціальних послуг 1 100 000 (один мільйон сто тисяч) гривень, а саме:

1.1 надання притулку бездомним особам - 455 000 грн;

1.2 надання соціальної послуги перекладу жестовою мовою – 5000 грн.;

1.3 надання соціальної послуги денного догляду особам похилого віку з когнітивними розладами психіки - 20 000 грн;

1.4 надання соціальної послуги денного догляду особам з інвалідністю із психічними розладами – 20 000 грн;

1.5 надання соціальної послуги соціальний супровід сімей (осіб), які перебувають у складних життєвих обставинах - 20 000 грн;

1.6 надання соціальної послуги кризового та екстреного втручання, в тому числі постраждалим від насильства в сім′ї - 100 000 грн;

1.7 надання соціальної послуги стаціонарного догляду за особами, які втратили здатність до самообслуговування чи не набули такої здатності - 480 000 грн.

Вимоги до учасників конкурсу:

До участі в конкурсі запрошуються недержавні суб’єкти, які відповідають вимогам діючого законодавства, мають право надавати соціальні послуги на професійній основі та відповідають критеріям діяльності надавачів соціальних послуг, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 03 березня 2020 року № 185.

  Поядок та умови подання конкурсної документації

Для участі у конкурсі недержавні суб’єкти, які виявили намір взяти участь у конкурсі, подають КОНКУРСНУ ПРОПОЗИЦІЮ:

-  складеною за формою, що додається (Додаток 2),

-  в трьох примірниках (один оригінал, дві копії),

-  в окремому запечатаному конверті (зразок оформлення конверту Додаток 3).

Конкурсна пропозиція:

Повний комплект конкурсної документації надсилається в електронному та друкованому вигляді Департаменту у строки, зазначені в оголошенні про проведення конкурсу. Конкурсні пропозиції складаються державною мовою.

Відповідальність за достовірність інформації, що міститься у конкурсній пропозиції, покладається на учасника конкурсу.

Усі документи, що складають друкований варіант конкурсної документації, мають бути пронумеровані та скріплені у папки.

Електронні копії документів, що складають конкурсну документацію, подаються на CD-диску (з розбірливо написаною на ярлику назвою учасника конкурсу) разом із друкованим варіантом конкурсної документації.

Конкурсна документація не повертається учаснику конкурсу.

Конкурсна документація, надіслана факсом або електронною поштою, не розглядатиметься.

Форми документів, заповнені частково або без дотримання вимог, вважаються неприйнятними і до розгляду не допускаються.

 До конкурсної пропозиції учасники конкурсу додають:

Юридичні особи:

o копії установчих документів, засвідчені керівником юридичної особи або уповноваженою ним особою;

o копія, засвідчена керівником юридичної особи або уповноваженою ним особою, податкової декларації з податку на прибуток (для суб’єктів, яких не внесено до Реєстру неприбуткових установ та організацій) за попередній податковий (звітний) рік;

o звіт про використання доходів (прибутків) неприбуткових організацій (бюджетних установ) за попередній податковий (звітний) рік (для суб’єктів, яких внесено до Реєстру неприбуткових установ та організацій);

Фізичні особи-підприємці:

o копії, засвідчені фізичною особою - підприємцем або уповноваженою нею особою, паспорта і податкової декларації про майновий стан і доходи та / або податкової декларації платника єдиного податку - фізичної особи - підприємця за попередній податковий (звітний) рік.

 

 КІНЦЕВИЙ ТЕРМІН приймання конкурсної документації 24 березня 2021 року 17.00 год. Конкурсна документація подана після закінчення встановленого терміну не розглядатиметься.

Місце та час розкриття конкурсних пропозицій:  25 березня 2021 року о 10.00 год. в приміщенні департаменту соціальної політики Коломийської міської ради (м. Коломия, вул. Вячеслава Чорновол, 55, к.№13).

Форму конкурсної пропозиції, вимоги до її оформлення та необхідні консультації можна отримати за адресою: вул. Вячеслава Чоновола, 55, м. Коломия, каб. № 13, щоденно, крім вихідних та святкових днів, з 08:00 до 12:00 год., з 13:00 до 17:00 год.

Форма конкурсної пропозиції та вимоги до її оформлення містяться у даному оголошенні, а також розміщені в мережі Інтернет (на веб-сайті Коломийської міської ради).

Контактна особа: Білоус Мар’яна Василівна, телефон для довідок: 22657,          e-mail: E-mail: kmsobez@ukr.net