search

Оголошено конкурс на заміщення вакантної посади Головного спеціаліста управління освіти міської ради (на час відсутності основного працівника)

24.06.2021 о 19:05

Вимоги до кандидатів:

на посаду головного спеціаліста управління освіти міської ради – вища освіта за освітньо-кваліфікаційним рівнем не нижче ступеня бакалавра. Без вимог до стажу роботи, вільне володіння комп’ютером, вільне володіння державною мовою.

Право на участь у конкурсі мають громадяни України незалежно від раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, терміну проживання на відповідній території.

         Згідно з чинним порядком заміщення вакантних посад конкурсанти складають у письмовій формі іспит на знання Конституції України, законів України “Про місцеве самоврядування в Україні”, “Про службу в органах місцевого самоврядування”, “Про запобігання корупції” та законодавства з урахуванням специфіки функціональних повноважень.

         Особи, які бажають взяти участь у конкурсі, подають у відділ кадрів міської ради документи:

- заяву про участь у конкурсі;

- заповнену особову картку державного службовця з додатками;

- дві фотокартки розміром 4×6;

- копії документів про освіту;

- копію документа, що посвідчує особу,

- копію військового квитка (для військовослужбовців або військовозобов'язаних).

Подання декларації про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру за минулий рік здійснюється згідно із Законом України “Про запобігання корупції” шляхом заповнення відповідних форм на офіційному вебсайті Національного агентства з питань запобігання корупції з використанням програмних засобів Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.

До документів можна подати додаткову інформацію стосовно освіти, досвіду роботи, професійного рівня і репутації.

Подати заяву та інші документи, а також одержати необхідні бланки і перелік питань на іспит можна за адресою: м.Коломия, проспект Михайла Грушевського, 1, каб. №27, тел.5-04-58.

         Документи приймаються до 23.07.2021р.